понеділок, 3 червня 2013 р.

Етика 4 клас Тема. Сенс життя. Гармонія в собі. Що найважливіше в житті? Для чого ми живемо? Який слід залишає людина на Землі? Неповторність особистості. Самооцінка. Гармонія в собі. Щастя — це відповідність бажань і можливостей

Етика 4 клас

Тема. Сенс життя. Гармонія в собі. Що найважливіше в житті? Для чого ми живемо? Який слід залишає людина на Землі? Неповторність особистості. Самооцінка. Гармонія в собі. Щастя — це відповідність бажань і можливостей
Мета: переконувати учнів у тому, що кожна людина неповторна; вчити самооцінці; сприяти розумінню того, що не всі бажання людини можуть виконуватися; спонукати дітей замислитись над етичними проблемами: що означає бути щасливим; відчувати гармонію в собі; виховувати ба­жання жити для людей, виконувати своє призначення на Землі. Обладнання: портрети В. О. Сухомлинського, Езопа.
ХІД УРОКУ
I.   Організація класу
II.   Актуалізація знань учнів
Бесіда.
—   Людство, люди, а кожен із нас — людина. Хто така людина? (Лю­дина — жива істота, наділена мисленням, мовленням, здатна створювати знаряддя праці і користуватися ними.)
   Кому в людському оточені неважко бути людиною? Що для цього потрібно робити?
III.    Повідомлення теми і мети уроку
    Людина у світі. Що вона несе у навколишній світ? Яке її призна­чення? Яка мета людського життя? Часто ці питання постають перед нами. Спробуємо відповісти на них разом, щоб допомогти собі і своїм товаришам у сьогоднішньому і майбутньому житті.
IV.   Робота над темою уроку
1.  Робота над висловлюваннями.
Кожна група вибирає вислів, що, на їхню думку, розкриває призна­чення людини. Обговорення в групах, під час якого учні виробляють аргументи на захист свого вислову.
Справжній скарб для людини — вміння працювати.
(Езоп)
Любов є сила життя.
(Л. М. ТолстоІЇ)
Призначення людини — творити добро.
(В. І. Даль)
Без справжньої дружби життя — ніщо.
(Цицерон)
     В усі часи, ще від самого початку виникнення на Землі людини, вона замислювалась про своє призначення в житті, про своє значення для інших людей і всього світу.
Про це думають і зараз, і кожний знаходить для себе свою відповідь на ці питання. Але незмінною є у всіх думка, що людина — неповторна особистість, унікальна, несхожа на інших. Тому і досі важливими для всього людства є слова Василя Симоненка.
Ти знаєш, що ти — Людина?
Ти знаєш про це, чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої одні.
    Кого зі свого оточення ви можете зазвати Людиною з великої лі­тери? Чому? Чи можете ви себе так назвати? Чому? Що ви хочете в собі змінити, щоб називатися так? Що для цього необхідно зробити?
2.  Аналіз прислів’їв.
   Посієш вчинок — пожнеш звичку, посієш звичку — пожнеш характер,
посієш характер — пожнеш долю.
   Без здоров’я немає щастя.
   Грошей багато, а щастя немає.
   Із твоїм щастям тільки в ліс за грибами.
3.  Творчі завдання.
     Запишіть найкращі риси характеру людини, найцікавіші уподо­бання людини. Підкресліть ті риси, якими ви володієте.
   Поспілкуйтесь зі своїм товаришем і з’ясуйте, які відмінності існують між вами у поведінці, рисах характеру або уподобаннях.
  Якими зі своїх якостей ви можете поділитися з іншими?
4.   Робота в групах.
1    група. Навести приклади з життя, що сенс має та праця, яка ви­конується із добром.
2    група. Навести приклади із життя, що сенс має тільки та любов, яка сповнена добром.
3    група. Навести приклади із життя, що сенс має тільки та дружба, яка заснована на добрі.
Висновок. Слухання вірша «Людина починається з добра».
Сказав мудрець:
Живи, добро звершай!
Та нагород за це не вимагай.
Лише в добро і вищу правду віра
Людину відрізняє від мавпи і від звіра.
Хай оживає істина стара:
Людина починається з добра!
(Л. Забашта)
  З чого починається людина?
    Оберіть з довідки значення стійких словосполучень (фразеоло­гізмів).
Вважати за щастя — ...
Випало щастя — ...
Зазнавати щастя — ...
Приносити щастя — ...
Сподіватися на щастя — ...
Довідка. Робити щасливим когось; бути щасливим щось робити; бути, ставати щасливим, думати про щасливе; успішне завершення чого-небудь, надіятися на успіх; пощастило у якійсь справі, з’явилась можливість взяти участь у чомусь.
Висновок учителя. Щастя... Ми про нього мріємо, прагнемо зазнати його в житті, хочемо стати щасливими. Що ж таке щастя? Чи відчували ви коли-небудь безмежну радість? Може, саме тоді ви й почувалися щасливими?
Прокоментуйте прочитане.
З ІСТОРІЇЇ ЕТИКИ
Один з учнів Сократа Аристіп Кіренський вважав, що щастя — це насолода, втіха. Та вже його учні зрозуміли, що надмір насолод і втіх спустошує людину, породжує надмірне і суцільне страждання.
Аж у XIX столітті філософи спинилися на таких підходах до визна­чення цього поняття. Щастя — це:
   щось цілком об’єктивне: щаслива доля, успіх в якійсь життєвій справі,
життєвий талант;
   внутрішній психологічний стан радості, блаженство, захоплення;
   володіння вищими благами життя й особиста моральна реакція на володіння ними.
Запишіть у словничок!
Щастя — це стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибо­кого вдоволення й безмежної радості, яких зазнає хто-небудь; фортуна, доля.
Синоніми до слова щастя — благодать, блаженство, розкіш, рай, солодощі, доля, успіх.
Запам’ятайте!
    Щастя неповторне. Кожна людина його відчуває по-своєму. Рецепт щастя не може бути єдиним для всіх.
    Кожна людина — неповторна особистість, і щастя для неї — її, особ­ливе. Що є щастям для одного, може бути нещастям для іншого. Вчить народний досвід.
З’єднайте початок прислів’я з його закінченням.
Не родись багатий, ...                                      а нещастя летить.
Щастя біжить, а ...                                           не буде долі.
Як не було талану, ...                                      а нещастя повертає.
Щастя розум одбирає, ...                                а родись щасливим.
Справжнє щастя...                                           завжди попереду.
Щастя знає, ...                                                  кого шукає.
  Розкрийте зміст прислів’їв.
Справжнє людське щастя передбачає гармонію із собою і довкіллям, злагоду з ближніми, — з усім, що нас оточує.
V.   Самодослідження Поставити «+» або «—».
   Чи завжди ви почуваєтесь задоволеним?
   Чи завжди намагаєтеся бути самим собою?
   Чи задоволені своїм місцем у класному колективі?
   Чи почуваєтеся в гармонії із самим собою?
   Чи вважаєте себе щасливою людиною?
Поміркуймо!
  Чи багато потрібно людині, щоб почуватися щасливою?
ЩАСТЯ
  Знайшов! Щастя знайшов! Глянь, мамо, яка гарна п’ятірочка! Біжить хлоп’я через подвір’я, поспішає якнайшвидше показати
п’ятипелюсткове щастячко, знайдене на квітучій бузковій гілці. І стільки тієї радості в голосі хлоп’яти.
  Знайшов!
Як, можливо, було і в його діда сто років тому.
Як, можливо, буде і в його правнука через сто років.
Для щастя іноді небагато треба.
(В. Сенцовський)
  У чому переконує розповідь?
Цікаво знати!
Гармонія — співзвуччя, милозвучність звуків у музиці. У повсякденно­му житті — це поєднання, злагодженість, взаємна відповідність якостей чогось або когось. Справжнє людське щастя неодмінно передбачає гар­монію із собою і довкіллям, злагоду з ближніми, з усім, що нас оточує, аж до найменших дрібниць. Японський письменник Сю носке сказав: «Щоб зробити життя щасливим, необхідно любити повсякденні дрібниці».
VI.   Підсумок уроку
Гра «Репортаж»
Запишіть у формі репортажу, що, на вашу думку, є щастям для ваших рідних та друзів.
VII.   Домашнє завдання
Записати інтерв’ю зі своїми рідними на тему «Коли ти щасливий?» 

Немає коментарів:

Дописати коментар