понеділок, 3 червня 2013 р.

Етика 4 клас Тема. У світі етики. Етика як наука. Складові етики. Етика і духовний світ людини

Етика 4 клас

Тема. У світі етики. Етика як наука. Складові етики. Етика і духовний світ людини
Мета: формувати уявлення про етику як науку, її складові; розши­рювати словниковий запас; виховувати інтерес до вивчення предмета, бажання збагачувати свій духовний світ.
Обладнання: плакати «Робіть так, щоб людям, які вас оточують, було добре» (В. Сухомлинський); «Добрі манери має той, хто найменшу кіль­кість людей ставить у незручне становище» (Дж. Свіфт); запис пісні «Про дружбу»; портрети Василя Сухомлинського. Джонатана Свіфта.
ХІД УРОКУ
I.    Організаційний момент
Створення позитивно-емоційної атмосфери уроку. Аутотренінг (під музичний супровід).
II.   Активізація уваги та мислення учнів
Постановка проблемного завдання (на дошці — плакат зі словами
В.  Сухомлинського).
1.  Поміркуймо над висловом Василя Сухомлинського: «Робіть так. щоб
людям, які вас оточують, було добре».
  Як ви розумієте ці слова? (Висловлювання учнів.)
  Що таке доброта? З якими словами пов’язане це поняття?
    Тепер уявімо, що доброта — це сонечко, домалюємо його про­мінчики
  Правильно, всі ці слова є складовими доброти.
2.   Робота над змістом прислів’їв.
   Доброму всюди добре.
   Хто шанується, того й люди шанують.
   До доброї криниці стежка втоптана.


3.  Життєвий досвід вчить, що мало бути добрим, необхідно ще й бути так­товним. Чуйність — доброта серця, тактовність — його розум. Поняття ці нерозривні, як нерозривні зміст і форма. Щоб бути тактовним завжди і всюди, необхідно знати основи культури поведінки. Без такого знання людина справляє враження невихованої, хоч би якою доброю вона не була.
А наука про те, як потрібно і слід поводитися в тій або іншій ситу­ації, називається етикою. Спробуємо детальніше розібратися з даним поняттям.
III.    Повідомлення теми і мети уроку
   Отже, на сьогоднішньому уроці ми познайомимося з етикою як наукою, дізнаємося про її складові, збагатимо свій словниковий запас новими термінами, встановимо взаємозв’язок етики з духовним світом людини.
IV.  Мотивація навчальної діяльності
За допомогою уявного мікрофона дайте відповідь на запитання: «На­віщо необхідно вивчати етику»?
    Обмінявшись думками, доповніть твердження: «Етику потрібно вивчати для того, щоб...»
V.   Вивчення нового матеріалу
1.  Вступна бесіда-розповідь
  Зі словом етика тісно пов’язане слово етикет.
Яке слово, схоже на слово етикет, використовується часто у повся­кденному житті?
  Так, це — етикетка. Що таке етикетка? (Висловлювання дітей.)
2.   З історії етикету.
   А тепер послухайте уважно і скажіть, який факт зацікавив вас найбільше?
Дуже давно у Франції, за часів короля Людовіка XIV, на одному із бучних королівських банкетів усім гостям роздали картки із переліком правил поведінки. Від французької назви карток — етикеток — і походить слово етикет. Згодом воно увійшло в мови багатьох країн, а означає вихованість, вишукані манери, вміння поводитися в товаристві.
Безперечно, що етикет сучасний дуже відрізняється від придворного етикету Людовіка XIV. А втім, найбільш потрібні правила, пройшовши через фільтр часу, стали нам в пригоді.
Зокрема, збереглося чимало звичаїв народів різних країн та епох. З часів Стародавнього Риму прийшов до нас звичай гостинності. Скан­динави запровадили правило надавати чільні місця за столом жінкам і найбільш поважним гостям. Красиво й безшумно їсти і правильно поводитись із столовими приборами вміли ще стародавні єгиптяни. В часи Середньовіччя, в XI—XIII ст. (часи трубадурів) ознакою вихованості вважали те, що кавалери сідали за обідній стіл поруч зі своїми дамами. Уважне та шанобливе ставлення до жінок збереглося й до наших часів.
За Петра І тричі видавали книжку для молоді «Юности чесное зер­цало, или показание к житейському обхождению». Там йшлося не лише про абетку та арифметику, а й про те, як сидіти за столом, як трима­ти виделку й ніж, на якій відстані скидати капелюха, коли зустрічати знайомих, як поводитися вдома. Вчили поважати батьків («отца и матерь в великой чести содержать») і чемно відповідати на будь-яке запитання, картаючи за таку, приміром, відповідь: «Що-о? Як? Що ти теревениш? Чого треба?»
То що ж з почутого найбільш вразило вас?
  Правил поведінки, тобто етикету, ми повинні дотримуватися змалку. Повага до старших, до жінок, особливо до батька й матері, — обов’язкові для кожного, незалежно від його віку, навіть для маленьких дітей. І якщо хлопчик поступиться своїм місцем дівчинці, це доведе його вихованість та культурність.
Однак, етика — це наука, що досліджує правила поведінки, вивчає не лише ті з них, що передбачені етикетом (повторювання), а передусім такі, на яких ґрунтуються стосунки між людьми. Саме вони визначають нашу поведінку, допомагають людям жити громадою, не заважаючи й не завдаючи шкоди іншому. Отже, етика — наука про мораль. (Приклад із життя.)
3.  Словникова робота
  Які нові поняття-терміни ви запам’ятали? (Робота в зошитах.)
Етикетка — товарний знак, ярлик якого наклеюють на товар або
його упаковку.
Етикет — 1) правила поведінки; 2) зведення норм поведінки, по­рядок дій, правила чемності у вельможних домах, нині — ще й в дип­ломатичних колах.
Мораль — норми та правила поведінки в ставленні людей один до одного й до суспільства.
4.  Тепер спробуємо з’ясувати, як пов’язані етика та духовний світ лю­дини.
Спочатку поміркуємо над тим, що є духовним світом людини. (Учні висловлюють свої думки.)
Духовним світом людини називають усе, що пов’язане з людською душею,— почуття, думки, бажання, прагнення, інтереси. Духовність кожного народу відображається в прислів’ях, приказках, казках, де слово душа часто є синонімом слова людина. Найкращі людські риси, на яких ґрунтуються моральні правила, називаються чеснотами. (До словника.)
Чеснота — позитивна моральна риса в характері людини, добро­чинність. (Учні називають людські чесноти: доброта, мудрість, гідність, справедливість...)
  Але з досвіду ми знаємо, що людям притаманні не лише чесноти, а й пороки, вади.
5.  Гра для закріплення даних правил «Відшукай протилежне поняття».
Клас розподіляється на дві групи. Перша група називає чесноту, а друга — ваду.
Наприклад:
щедрий — жадібний;
добрий — злий.
VI.   Набуття практичних умінь та навичок етичної поведінки
1.  Опрацювання ситуації.
БАБУСЯ
Прийшов до Борки товариш. Товариш сказав:
  Здрастуйте, бабусю!
Борка весело підштовхнув його ліктем.
   Ходімо, ходімо! Можеш із нею не вітатися. Вона стара стару- шенція.
Бабуся обсмикнула кофту, поправила хустину і тихо поворушила губами:
  Образити — що вдарити, приголубити — треба слово шукати.
А в сусідній кімнаті товариш казав Борці:
   А з нашою бабусею завжди вітаються і свої, і чужі. Вона у нас головна.
Як це — головна? — зацікавився Борка.
   Ну, старенька... всіх зростила. Її не можна кривдити. А чого ж ти зі своєю так? Гляди, батько прочухана дасть за це.
  Не дасть! — насупився Борка. — Він сам з нею не вітається.
    Та ми свою бабусю не кривдимо, — зашарився Борка. — Вона у нас... сита і здорова.
Прощаючись із товаришем, Борка затримав його біля дверей.
  Бабо, — нетерпляче гукнув він, — іди-но сюди!
  Іду, іду! — зашкутильгала з кухні старенька.
    Ось, — сказав товаришеві Борка, — попрощайся з моєю ба­бусею.
Після цієї розмови Борка часто ні з того, ні з сього запитував у бабусі:
  Кривдимо ми тебе?
А батькам сказав:
   Наша баба — краща за всіх, а живе гірше від усіх — ніхто про неї не піклується!
  Хто це тебе навчив батьків осуджувати? Гляди мені, малий ще!
І,  розхвилювавшись, накидалися на бабусю:
    Це, мабуть. Ви, матусю, дитину підбурюєте? Якщо невдоволені нами, могли б й самі сказати.
Бабця, м’яко всміхаючись, хитала головою:
    Не я вчу, життя вчить. А вам би, дурненькі, радіти треба, для вас син зростає. Я своє віджила на світі, а ваша старість ще попереду. Що уб’єте, те не вернете.
(В. Осєєва)
Питання
Кого із хлопчиків можна назвати люблячим онуком і чому?
Як можна охарактеризувати ставлення батька Борки до своєї ма­тері?
Як ви розумієте слова бабусі: «...Не я вчу, життя вчить... Що уб’єте, те не вернете?»
2.  Розвиток творчої уяви (РТУ).
   А тепер уявімо, що ви опинилися на місці хлопчика Борки. Як би ви поводилися в такій ситуації? (Міркування і висловлювання учнів.)
  Пограємо в гру «Добре і погано»,
  Що в цій ситуації є доброго?
  Що поганого?
VII.    Підсумок уроку
  З якими поняттями ми сьогодні ознайомилися?
  Що вивчає етика?
  Які враження від уроку залишились?
  Якого висновку ви дійшли?
  Дякую за співпрацю!
VIII.    Домашнє завдання (на вибір)
1. Дібрати прислів’я про добро, справедливість, любов.
2.  Намалювати етикетку.

3.  Дібрати матеріал з історії етикету.

Немає коментарів:

Дописати коментар