четвер, 27 червня 2013 р.

С х е м а звуко-буквеного аналізу слова в 1-4 класах

С х е м а
звуко-буквеного аналізу слова в 1-4 класах

1–2 класи

1 крок: правильно вимовити слово (від цього залежатиме результат звукового аналізу), наприклад:
дідусь
2 крок: послідовно назвати кожен звук2  слова та паралельно побудувати його звукову модель:
= о – о =
3 крок: поділити слово на склади та відобразити їх на моделі:
= о / – о =
4 крок3 : визначити наголошений склад та позначити на моделі наголошений голосний звук:
= о / – о' =
5 крок:  записати слово орфографічно (Робиться  це паралельно з моделлю слова, в одному рядку):
= о / – о' =     дідусь
6 крок:   назвати букви в слові й пояснити спосіб позначення4 окремих звуків.
= о / – о' =     дідусь
Наприклад,
– У цьому слові буква  і позначає звук [і] та вказує на  м’якість звука [д']» (Або: «М’якість звука [д'] в слові дідусь позначається буквою і») ;
буквосполученням «ес, м’який знак» позначено один м’який приголосний звук [с'] (Або: «М’якість звука [с'] в слові   позначається буквосполученням «ес, м’який знак»).

________________________

    Відповідно до вимог програми від учнів початкових класів не вимагається самостійне письмове виконання повного звуко-буквеного аналізу слів, а лише різні форми часткового: послідовно вимовити всі звуки в слові; назвати голосні (приголосні) звуки; поділити слово на склади; визначити наголошений склад (звук); підкреслити букви, що позначають м’якість приголосних звуків (це стосується виключно букв я, ю, є, і, ь); підкреслити букви, що позначають у слові два звуки та ін.
2 Тверді приголосні [б, п, в, м, ф;   ж, ч, ш, дж;   ґ, к, х;   г] мають низьку здатність до пом’якшення. Лише в позиції перед [і] та у випадках подовження вони дещо пом’якшуються. Через цю особливість їх називають пом’якшеними.
 У звуковій моделі слова пом’якшений звук можна показати крапочкою справа від традиційного позначення твердого звука  ( –  ), яка буде підказкою дитині: «Це твердий звук, але перед і він пом’якшується». Наприклад, звукова модель слова мідь матиме такий вигляд:
–   о =
3  Четвертий крок алгоритму ні в якому разі не можна поєднувати з третім – поділом слова на склади. Щоб правильно виділити наголошений склад, учень має повторно вимовити слово з питальною інтонацією, у такому випадку наголошений звук вирізнюється з-поміж ненаголошених особливо виразно.
4 Буква не пом’якшує  звука , а лише вказує на м’якість (позначає чи передає м’якість) звука.

3 коментарі: