середа, 29 травня 2013 р.

Етика 3 клас Тема. Жити по совісті. Чесність. Справедливість. Моральна відпові­дальність за свої вчинки

Етика 3 клас

Тема. Жити по совісті. Чесність. Справедливість. Моральна відпові­дальність за свої вчинки
Мета: вчити розрізняти поняття чесність, справедливість; перекону­вати учнів у тому, що краще гірка правда, ніж солодка брехня; розвивати вміння аналізувати свої вчинки; виховувати бажання жити по совісті.
ХІД УРОКУ
І.  Організація класу
Учитель
Прокидайся!
І як тільки день настане,
То тихенько до віконця Ти підстав свою долоньку Під промінчик ніжний сонця.
Прибери мерщій в кімнаті Й чистим, вмитим за сніданком Привітайся до матусі:
Рідна нене, з добрим ранком!
Потім радісним, привітним Поспішай до трав, до квітів,
А, щоб день минув не марно —
З усіма поводься гарно!
   Нехай цей віршик стане запорукою доброго настрою на весь урок. А якщо настрій гарний, то й бесіда буде доброю.
II.   Актуалізація знань учнів
1.  Робота над віршем.
Дитина запитала у бабусі:
Що допомагає людям жити в світі,
Як подолати різні перешкоди,
Що виникають будь-якої миті?
Бабуся радо пригорнула внучку,
Попестила допитливе маля,
Всміхнулись очі ніжно і привітно,
І лагідно промовили вуста:
Краса життя людського полягає У вірі і надії в майбуття,
Любові чистій до всього земного
І творенні гармонії й добра.
  Що зацікавило дівчинку?
  Яку відповідь дала бабуся?
    Які три принципи життя виділила бабуся у відповіді? (Віра, надія, любов)
  Як ви їх розумієте?
  Як тлумачить ці поняття словник?
2.   Робота в групах.
1  група. Віра
1)  Впевненість у чомусь, переконання у правильності, розумності чиєїсь поведінки, здійсненні чого-небудь.
2)   Те або інше релігійне вчення, віровизнання.
2   група. Надія
Очікування, сподівання чогось бажаного, поєднання з впевненістю у можливості його здійснення.
3   група. Любов
1)  Внутрішній, духовний потяг до чого-небудь.
2)   Почуття глибокої сердечної прихильності до кого-небудь або чого-не- будь.
     Що поєднує поняття віра та надіяі (Впевненість у виконанні ба­жаного)
  Чому саме в цих трьох поняттях уособлюються принципи життя? Висновок:
Кожна людина у своєму житті має спиратися на віру, надію, любов. Ці принципи свідчать про високу духовну силу людини.
Якщо віра, надія і любов — це чесноти, то, розуміючи їх значення, спробуйте знайти тлумачення слова чесноти.
III. Синтез думок
Учнівський колектив об’єднується в групи та отримує завдання на аркуші: «Чеснота — це...».
Після виконання завдання кожна група передає свій варіант решті, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не по­годжуються. Опрацьовані таким чином учнівські роботи повертаються до вчителя. Колективно зіставляється все написане, робиться загальний висновок. (Основні узгоджені положення вчитель записує на дошці.)
Чеснота — це принцип, який визначається високими моральними якостями, сумлінним ставленням до своїх обов’язків, щирістю у стосунках з людьми, моральною стійкістю.
    Якщо людина живе за такими принципами, тобто дотримується чеснот, то якими іншими словами можна назвати такі справи? (Доброт- ворення, добродіяння, доброчинність)
  А що нам допоможе творити добро? (Віра, Надія, Любов)
III.    Повідомлення теми і мети уроку
     Це тільки перші чесноти, які допомагають добротворенню, але є й інші. Отож деякі з них розглянемо на уроці.
Чому так важливо знати чесноти і дотримуватися їх?
IV.   Робота над темою уроку
  Що допомагає людині прожити праведно?
На партах розкладені тексти-повідомлення:
1.  Совість — усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспільством; мо­ральні погляди, принципи, переконання, сумління
Совість — це глас Божий.
(Італійське прислів’я)
2.  Справедливість — любов до істини, стійкість і твердість у добродіянні, мужність, терпіння і віра. Ніякі негаразди не змусять їх зрадити прав- ДУ-
Справедливість — це добродіяння, протилежне марнолюбству (ли­цемірство, лестощі, безсовісність, заздрість, самовиправдовування).
3.  Честь — це гідність людини, що викликає і підтримує загальну повагу. Честь — це добродіяння, протилежне безчесті, ганьбі.
Учні працюють у групах.
Завдання.
1. Уважно прочитайте і подумайте над визначеними словами.
2.  Які поняття зустрічали раніше, а які — вперше?
Що вам було вже відомо?
3.  Зачитайте визначення.
4.   Подумайте, порадьтеся в групах, які поняття найважливіші. Обґрунтуй­те свою думку.
4.  Робота з текстами.
Кожна група отримує текст.
1   група. В. О. Сухомлинський «Перед справедливим суддею».
2   група. Італійська народна казка «Вогонь, вода і честь».
Завдання.
1.  Прочитати твір.
2.  Визначити, яке поняття розкриває цей твір. Довести думку групи сло­вами тексту.
3.  Виділити головну думку тексту.
4.  За текстом скласти правила добросовісного життя для себе і своїх това­ришів.
V.   Закріплення та узагальнення знань
1.  Розгадайте кросворд.
1.  Усвідомлення моральної відповідальності перед самим собою за свою поведінку. (Сумління)
2.   Певний набір якостей, за якими людина визначає, що її, а що — ні. (Честь)
3.   Почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою погану поведін­ку, недостойні вчинки. (Сором)
4.   Усвідомлення людиною свого значення. (Гідність)
              Отже, жити по совісті — це означає бути справедливим, совісним, правдивим. Бути морально відповідальним перед собою і перед іншими. Адже моральна відповідальність — це взятий обов’язок, готовність осо­бистості брати на себе обов’язок і виконувати його.
2.  Робота над висловами (колективне обговорення).
Правдиве серце — головна зброя істини.
(Ж. Ж. Руссо)
Перша нагорода справедливості — це усвідомлення, що справедливо вчинили.
(Ж. Ж. Руссо)
Справжня чесність не може терпіти неправди.
(/'. Філдінг)
VI.   Підсумок уроку
СВЯТА ПРАВДА
Люби других, як самого себе,
І ворогу не мисли злого;
Чого не хочеш для себе,
Не побажай того другому.
Усяка наука в цих словах,
Свято правди тут скрижалі;
Другої правди не буває,
Одну її я тільки знаю.
Не буде їй вовік кінця,
Вона не вмре і не загине,
А з-під тернового вінця Вона до нас колись прилине.

(О. Кониський)

Немає коментарів:

Дописати коментар