пʼятниця, 5 квітня 2013 р.

ШКОЛА ПЕРЕСУВАНЬ Урок № 87 фізкультура 1 клас


ШКОЛА ПЕРЕСУВАНЬ  Урок № 87

Завдання уроку: 1) навчати кроку польки; 2) повторити елемен­ти українських народних танців; 3) навчати підлізання під пере­шкодою.
Частина
уроку
Зміст
Підготовча (10-12 хв)
Шикування в одну шеренгу, привітання
Повідомлення завдань уроку. Інструктаж із техніки безпеки. Вимірювання ЧСС
Організаційні вправи
Різновиди ходьби (звичайним кроком; малим кроком; широ­ким кроком)
Різновиди бігу
Перешикування
Комплекс ЗРВ
Основна (18-20 хв)
Крок польки
Елементи українських народних танців
Підлізання під перешкодою:
  боком;
  грудьми вперед
Заключна (3-5 хв)
Вправи для формування правильної постави (В. П. — стійка ноги нарізно, ліву руку підняти вгору, праву відвести якнайдалі назад-убік. Згинаючи ноги в колінах (напівприсід), перехрестити руки попереду)
Шикування в одну шеренгу. Вимірювання ЧСС
Підбиття підсумків
Організоване залишення місця занять


Інвентар: мотузка; стільці; гімнастичні мати.

Дозування
Організаційно-методичні вказівки

До 1 хв
Перевірити наявність учнів та їх самопочуття

До 1 хв
Мобілізувати на виконання завдань в основній частині уроку. У нормі ЧСС складає 70-80 уд/хв

До ЗО с
Зберігати поставу. Звернути увагу на чіткість і узгодженість виконання

До 1 хв
По колу в колону по одному, дистанція — 2 кроки

1-2 хв
Зберігати стрій, не обганяти одне одного

До ЗО с
У дві шеренги, розімкнутися на відстань витягнутих рук

4-5 хв
Див. додаток № 2

6-7 хв
В. П. — третя позиція ніг (права попереду, руки на пояс).
« 1» — невеликий підскік на лівій, права вперед униз; «і» — приставний крок вперед із правої, виконаний ледь помітним стрибком; «2» — невеликий крок вперед правою; «і» — не­великий стрибок на правій, ліву вперед униз. Те саме з другої ноги

7-8 хв
Оберти, присядки, великі та малі стрибки, «голубці», «тин­ки», «дрібушки», вихиляси та інші спільні рухи, «доріжки» (припадання), танцювальні біги та кроки

4-5 хв
Підійти до мотузки, що натягнута між стільцями, зробити крок уперед, дещо присісти, перемістити вперед голову та тулуб, потім другу ногу.
Повернутися лівим або правим боком, зробити широкий крок уперед, нахилитися, перемістити вперед голову та тулуб, по­тім — другу ногу

До 2 хв
В одну шеренгу, не заважаючи одне одному

До 1 хв
За зростом біля лінії. У нормі ЧСС складає до 100 уд/хв

1-2 хв
Оцінити діяльність учнів. Відзначити найкращих

До ЗО с
У колону по одному

Немає коментарів:

Дописати коментар