середа, 3 квітня 2013 р.

ШКОЛА М'ЯЧА Урок № 63 фізкультура 1 клас

ШКОЛА М'ЯЧА  Урок № 63 


Завдання уроку: 1) повторити підкидання та ловіння м’яча; 2) на­вчати передавання м’яча з рук у руки; 3) навчати ведення м’яча на місці.
Частина
уроку
Зміст
Підготовча (10-12 хв)
Шикування в одну шеренгу, привітання
Повідомлення завдань уроку. Інструктаж із техніки безпеки. Вимірювання ЧСС
Організаційні вправи
Різновиди ходьби (звичайним кроком; на носках; із високим підніманням колін)
Різновиди бігу
Перешикування
Комплекс ЗРВ
Основна (18-20 хв)
Підкидання і ловіння м’яча після відскоку від підлоги
Передавання м’яча з рук у руки:
  у колі;
  у колоні;
  у шерензі
Ведення м’яча на місці
Заключна (3-5 хв)
Вправи для розвитку еластичності м’язів («напівшпагат»)
Шикування в одну шеренгу. Вимірювання ЧСС
Підбиття підсумків
Організоване залишення місця занять


Інвентар: міні-баскетбольні м’ячі.

Дозування
Організаційно-методичні вказівки

До 1 хв
Перевірити наявність учнів та їх самопочуття

До 1 хв
Мобілізувати на виконання завдань в основній частині уроку. У нормі ЧСС складає 70-80 уд/хв

До ЗО с
Зберігати поставу. Звернути увагу на чіткість і узгодженість виконання

До 1 хв
По колу в колону по одному, дистанція — 2 кроки

1-2 хв
Зберігати стрій, не обганяти одне одного

До ЗО с
У дві шеренги, розімкнутися на відстань витягнутих рук

4-5 хв
Див. додаток № 2

6-7 хв
Під час ловіння пальці не напружувати, розчепірити їх, утво­рюючи «лійку». Щойно м’яч торкнеться пальців, слід підтяг­нути його до себе амортизаційним рухом

5-6 хв
Супроводжувати передавання м’яча поглядом

6-7 хв
Ноги дещо зігнуті, тулуб нахилений уперед. Рука, що веде м’яч, дещо зігнута у лікті. Кисть із вільно розчепіреними пальцями накладати на м’яч зверху та від себе. Поштовхи м’яча виконувати збоку

До 2 хв
Фронтально водночас. У повільному темпі

До 1 хв
За зростом біля лінії. У нормі ЧСС складає до 100 уд/хв

1-2 хв
Оцінити діяльність учнів. Відзначити найкращих

До ЗО с
У колону по одному

Немає коментарів:

Дописати коментар