понеділок, 25 березня 2013 р.

Основні компоненти режиму дня молодших школярів


Основні компоненти режиму дня молодших школярів

1. Найсприятливіший час підйому дитини після нічного сну — 7:00-7:30 год ранку. Загальна тривалість нічного сну першоклас­ника — 10-10,5 год.
2. Гігієнічні процедури, ранкова гімнастика (7:30-7:45). Ранкова гімнастика дає змогу організму остаточно прокинутися, вона по­ліпшує кровопостачання головного мозку, зміцнює нервову си­стему, створює бадьорий, гарний настрій. Після зарядки бажано прийняти душ.
3. Сніданок (7:45-8:00). Для правильного розвитку організму та збе­реження високої працездатності дітям необхідно дотримувати ре­жим харчування. Зміни інтервалів між їжею часто спричиняють порушення апетиту в дітей. Приймання їжі без апетиту викликає розлад роботи органів травлення, як наслідок — розвиваються хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту.
5. Дорога до школи (8:00-8:30). Дуже корисно перед початком занять прогулятися протягом 20-30 хв, адже це підвищує розумову пра­цездатність і забезпечує краще засвоєння навчального матеріалу.
4. Перебування у школі (8:30-12:30).
5. Передобіднє перебування на повітрі (прогулянка, ігри, розваги) (12:30-13:00). Воно відновлює організм після занять, сприяє за­гартовуванню організму та профілактиці ультрафіолетової недо­статності й гіподинамії, підвищує працездатність учня до рівня, необхідного для повноцінного виконання домашніх завдань. Три­валість прогулянки — до ЗО хв.
6. Обід (13:00-14:00).
7. Сон або пасивний відпочинок (14:00—15:00). Для дітей із послаб­леним здоров’ям, які швидко стомлюються, із підвищеною збуд­ливістю нервової системи денний сон тривалістю до 1 год є обо­в’язковим. Денний сон узагалі показаний усім першокласникам. Під час зростання розумових і фізичних навантажень (у період гострої адаптації до умов шкільного навчання) тривалість сну до­цільно збільшувати.
8. Рухливі ігри, розваги на повітрі (15:00-15:45). Рухова активність на повітрі перед початком самопідготовки (прогулянка, рухливі та спортивні ігри, танці, хор у добре провітрюваному приміщен­ні, суспільно корисна праця), а після самопідготовки — участь у заходах емоційного характеру (заняття в гуртках, ігри, відвіду­вання видовищних заходів, підготовка й участь у виступах само­діяльності, вікторини та ін.). Загальна тривалість перебування першокласників на повітрі протягом дня — 3-3,5 год.
9. Полуденок (15:45-16:00).
10.Самостійні навчальні заняття, що проводять із другої половини навчального року (16:00-17:30). У жодному разі не слід переви­щувати рекомендований час підготовки домашніх завдань, а, на­впаки, доречно його скорочувати. Загальне денне навантаження дитини не повинно бути надмірним. Найпродуктивнішій праці допомагають створення робочої обстановки, раціональна організа­ція робочої зони (письмовий стіл з певним порядком розташуван­ня необхідного приладдя; зручний, дібраний за зростом стілець; достатня яскравість освітлення та ін.). Самопідготовку учням рекомендують починати із завдань середньої трудності, потім ви­конувати складний матеріал, а завершувати роботу виконанням найлегших завдань. Спочатку слід виконувати письмові зав­дання, потім — усні. Через кожні 15-20 хв виконання домашніх завдань необхідно робити короткі перерви з виконанням фізичних вправ для тіла та очей (фізкультхвилинки).
11.Хатня робота (17:30-18:00). Діти повинні надавати посильну до­помогу родині, виконуючи певну хатню роботу. Першокласників залучають до прибирання кімнати, миття посуду, догляду за кім­натними рослинами й тваринами та ін.
12.Вечеря (18:00-18:30).
13.Вільний час (18:30-20:00). Дитина може використовувати віль­ний час на свій розсуд.
12.Вечірня прогулянка (20:00-20:30). Особливо корисна прогулянка перед сном, що триває приблизно ЗО хв.
13.Гігієнічні процедури, підготовка до сну (20:30-21:00).
14.Нічний сон (21:00-7:00).

Немає коментарів:

Дописати коментар