понеділок, 4 березня 2013 р.

Календарне планування 1 клас. Навчання грамоти читання.


НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: читання
136 годин (4 години на тиждень)
(За підручником: Вашуленко М.С., Вашуленко О.В., Буквар.
Підруч. для 1 кл. – К.: Освіта, 2012.)
Дата
Тема уроку
Сторінки
Примітки
І семестр – 63 години
ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД – 14 год
1

«Із буквариком щодня здобуватимем знання». Знайомство з букварем.
С. 3-5

2

«Літо краснеє минуло…» Практичне ознайомлення із словом, реченням.
С.6-7

3

«Ми – школярі». Закріплення знань про речення. Складання речень за графічною  моделлю.
С.8

4

«У світі казки чарівної». Уявлення про діалог. Робота з дитячою книжкою.
С.9

5

«Працьовита в нас сім’я».  Логічні вправи за запитаннями Хто це? Що це?  Розподіл предметів за семантичними групами.
С. 10-11

6

«У кожного свій талант». Закріплення знань про слова та їх роль у речення.
С. 12-13

7

«Домашні і дикі тварини». Поділ слів на склади. Поняття про наголос.
С. 14-15

8

 «У світі звуків». Немовні звуки та звуки мовлення.
С. 16

9

«У зоопарку». Голосні та приголосні звуки, позначення їх умовними знаками. Звуковий аналіз слів.
С. 17

10

«Дружити треба вміти». Тверді і м’які приголосні, їх позначення.
С. 18

11

«Що вміють твої пальчики?» Звуковий аналіз слів. Складання речень за моделлю.
 С. 19

12

«З друзями граємо – себе розважаємо». Робота з дитячою книжкою.

!
13

«Слово чемне кожному приємне». Культура мовлення і культура спілкування.
С.20

14

«Розповідь складаємо – мову розвиваємо». Складання розповіді за серією малюнків. Письмо елементів у рядку.
С.21

БУКВАРНИЙ ПЕРІОД – 38 год
15

Звук  [а]. Позначення його буквою Аа. Вправляння в звуковому аналізі слів. Складання речень за схемами
С.22-23

16

Звук [ у]. Буква Уу. Вправляння у звуковому аналізі слів.
С. 24-25

17

Звук [о]. Буква Оо. Звуковий аналіз слів. Складання речень.
С. 26-27

18

Звук [и]. Буква и. Один предмет – багато предметів. Звуковий аналіз слів
С. 28-29

19

Звук [м]. Буква Мм (ем). Читання складів, слів і речень з вивченими буквами.
С. 30-31

20

Закріплення звукового значення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою

!
21

Звук [і]. Буква Іі. Позначення буквою і м’якості попереднього приголосного.
С. 32

22

Звук і в ролі окремого слова. Читання складів, слів та речень з буквою і.
С. 33
+
23

Звуки [н], [н']. Буква Нн (ен). Читання складів, слів і речень
С. 34-35

24

Закріплення звукового значення вивчених букв, умінь читати з ними склади, слова і речення


25

Звуки [л], [л']. Буква Лл (ел). Читання складів, слів і речень. Вправи на доповнення незавершених речень
С. 36-37

26

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Лл. Наголос у словах. Інтонаційне читання речень
С. 38Л-39

27

Звуки [в], [в']. Буква Вв(ве). Читання складів, слів, речень і тексту. Уявлення про особові займенники.
С. 38-39

28

Закріплення вміння читати букву Вв у складах, словах і текстах
С. 40-41

29

Звуки [с], [с']. Буква Сс (ес). Читання складів, слів і речень.
С. 44-45

30

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Сс
С. 46-47

31

Звук [к], [к'], буква Кк (ка). Читання  складів, слів і речень з буквою к. Робота з анаграмами.
С. 48-49

32

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Кк
С. 50-51

33

Закріплення звукового значення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою

!
34

Звуки [р], [р']. Буква Рр (ер). Читання складів, слів і речень. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів.
С. 52-53

35

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою  Рр
С. 54-55

36

Звуки [п], [п']. Буква Пп (пе). Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.
С. 56-57

37

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Пп.
С. 58-59

38

Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами. Робота з дитячою книжкою

!
39

Звуки [т], [т']. Буква Тт (те). Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів.
С. 60-61

40

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Тт. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь
С. 62-63

41

Звук [е]. Буква Ее. Відпрацювання уміння читати слова з буквою Е.
С. 64-65

42

Закріплення вивченої букви Ее. Удосконалення навички читання
С. 66-67

43

Звуки [д], [д']. Буква Дд (де). Робота над літературною вимовою слів з дзвінкими приголосними д, д у зіставленні з т,т.
С. 68-69

44

Закріплення звуків [д], [д'], букви Дд. Розвиток мовлення учнів.
С. 70-71

45

Звуки [з], [з']. Буква Зз (зе). Відпрацювання літературної (дзвінкої)  вимови слів з виучуваними звуками. Робота з дитячою книжкою.
С. 72-73

46

Закріплення звуків [з], [з'], букви Зз. Удосконалення навички читання
С. 74-75

47

Буква ь (знак м’якшення). Позначення цим знаком м’якості приголосних звуків.
С. 76

48

Закріплення букви ь (знака м’якшення). Вправляння у порівняльному звуко-буквенному аналізі слів з м’якими приголосними в кінці слова і складу
С. 77

49

Звуки [б], [б'], буква Бб (бе). Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б].
С. 78-79

50

Закріплення букви Бб. Робота над інтонацією питальних речень
С. 80-81

51

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами. Робота з дитячою книжкою

!
52

Звуки [г], [г'], буква Гг (ге). Засвоєння дзвінкої вимови звука г в кінці слів і складів. Логічні вправи «Де живе?», «Де росте?»
С. 82

53

Вправи на читання та орфоепічні тренування.
С. 83

54

Звуки [ґ], [ ґ'], буква Ґґ (ґе). Засвоєння українських слів зі звуком [ґ], буквою ґ
С. 84-85

55

Закріплення звуків [г], [ґ'], букв Гг, Ґґ. Удосконалення навички читання. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних текстів.
С. 86-87

56

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами.


57

Звук [ч], буква Чч («че»). Робота над орфоепічно правильним (твердим) вимовлянням звука [ч] перед усіма голосними, крім[і].
С. 88-89

58

Закріплення букви Чч. Бесіда про Українські Карпати. Вивчення вірша «Карпати»
С. 90-91

59

Закріплення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою

!
60

Звук [й], буква Йй («ій», «йот»). Ознайомлення з буквосполученням йо. Вправи з розвитку фонетичного слуху
С. 92-93

61

Закріплення звука [й], букви , букви Йй. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Читання в особах.
С. 94-95

62

Звук [х], буква Хх («ха»). Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів.
С. 96-97

63

Закріплення звука [х], букви Хх.
С. 98-99

64

Повторення і закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами.


ІІ семестр – 72 год
65

Звук [х], буква Хх («ха»). Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів
С. 96-97

66

Закріплення звука [х], букви Хх.
С. 98-99

67

Повторення і закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами. Робота з дитячою книжкою

!
68

Буква Яя. Позначення буквою я звука [а] у сполученні з [й] та іншими м’якими приголосними
С. 100-101

69

Читання слів, речень і текстів з буквою Яя в різних позиціях. Розвиток умінь чути сполучення й, м’яких приголосних з наступним [а].
С. 102-103

70

Читання слів, речень і текстів з буквою Яя в різних позиціях. Розвиток умінь чути сполучення й, м’яких приголосних з наступним[а].


71

Звук ж, буква Жж («же»). Вправляння у чіткій вимові звука [ж] у складах і словах.
С. 104-105

72

Закріплення звука [ж], букви Жж. Опрацювання української народної казки «Лисичка і Журавель»
С. 106-107

73

Повторення і закріплення знань, умінь, пов’язаних з вивченими буквами. Робота з дитячою книжкою.

!
74

Звук [ш], буква Шш («ша»). Зіставлення звуків [ш] – [ж] у складах і словах.
С. 108-109

75

Закріплення звука [ш], букви Шш. Робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання. Вивчення напам’ять вірша П. Воронька «Кожушок»
С. 110-111

76

Звуки [ц], [ц'], літера Цц («це»). Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів.
С. 112-113

77

Закріплення літери Цц. Опрацювання казки «Родичі». Читання в особах.
С. 114

78

Закріплення літери Цц. Опрацювання вірша В.Лучука «Уставати рано треба». Робота над виразністю читання
С. 115
+
79

Буква Її, позначення нею звукосполучення [йі]. Бесіда про Київ – столицю України.
С. 116-117

80

Закріплення букви Її. Опрацювання тексту «Міста України»
С. 119

81

Закріплення букви Її .Опрацювання тексту «Гроші України».
С. 118
+
82

Буква Юю, позначення нею звукосполучення [йу], звука [у] та м’якості приголосного. Заучування напам’ять вірша Лесі Українки «Пісенька весняної води»
С. 119-120

83

Читання слів, речень і текстів з буквою Юю в різних позиціях. Робота з дитячою книжкою.
С. 122-123
!
84

Буква Єє на позначення звукосполучення [йе], звука [е] та м’якості попереднього приголосного
С. 124-125

85

Закріплення букви Єє. Опрацювання тексту «Київське метро»
С. 126-127

86

Буква Щщ («ща»), позначення нею звукосполучення [шч]. Бесіда на тему «Наша Батьківщина»
С. 128-129

87

Закріплення букви Щщ. Вправи на звуко-буквенний аналіз слів
С. 130

88

Закріплення вивчених букв. Опрацювання тексту І.Прокопенко «Про що шепотіли берізки»
С. 131

89

Закріплення вивчених букв.  Робота з дитячою книжкою.

!
90

Звук [ф], буква Фф («еф»). Робота над правильним артикулюванням і вимовою звука [ф].
С. 132-133

91

Закріплення звука [ф], букви Фф. Вправи на звуко-буквенний аналіз слів
С. 134-135

92

Звуки [дз], [дз'], буквосполучення дз. Відпрацювання правильної вимови африкат [дз], [дз'].
С. 136-137

93

Звуки [дз], [дз'], буквосполучення дз. Відпрацювання правильної вимови африкат [дз], [дз'].

+
94

Звук [дж], позначення його буквосполученням дж.
С. 138

95

Вправляння у вимові африкат [дз], [дз'], [дж]. Опрацювання тексту «Бджілка»
С. 139
+
96

Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними буквами, між якими ставиться апостроф.
С. 140-141

ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД – 41 год
97

Тарас Григорович Шевченко – великий український поет. Читання вірша поета.
С. 142-143

98

Іван Якович Франко – великий український письменник. Опрацюван6ння казки «Лисичка і Рак»
С. 144-145

99

Робота з дитячою книжкою

+
100

Леся Українка – велика українська поетеса. Інтонаційне читання вірша, читання в особах
С. 146-147

101

Михайло Коцюбинський. Казка «Про двох цапків»
С. 148

102

Опрацювання тексту «Хороші звичаї». Вправи на звуко-буквенний аналіз слів
С. 149

103

Робота над текстом «Мрія збулася».
С. 150

104

Щоб розумниками стати, треба більше книг читати!
С. 4-6

105

Сміх і гам дзвенить довкола, відчиняє двері школа
С. 8-10

106

Рідна мова – барвінкова
С. 12-14

107

Україна – край мій рідний. Робота з дитячою книжкою
С. 16-18
+
108

Усміхнися всім навколо
С. 20-22

109

За добро добром платять
С. 24-26

110

Надійшла весна прекрасна
С. 28-30

111

Великдень
С. 32-34

112

Кольорові віршики
С. 36-38

113

Моя родина
С. 40-42

114

Бабусенько ріднесенька
С. 44-46

115

Дідусева мудрість
С. 48-50

116

Робота з дитячою книжкою

+
117

Небилиці
С.52-54

118

Сором бути неохайним і брудним
С. 56-58

119

Квітами барвистими луг цвіте
С.60-62

120

Руки малі а до роботи вдалі
С. 64-66

121

Веселі пригоди пернатих
С. 68-70

122

Іди, іди, дощику!
С. 72-74

123

Добре вірних друзів мати
С. 76-78

124

Твори без кінця
С. 80-82

125

У неволі щастя не буває. Робота з дитячою книжкою
С. 84
+
126

Де живе хмара?
С. 86-88

127

Що на городі росте?
С. 90-92

128

Для малят по звірят
С. 94-96

129

Описуємо предмет
С. 98-100

130

Сонечко
С. 102-104

131

Робота з дитячою книжкою

+
132

Літо – радості пора
С. 106-108

133

Канікули! Канікули! Байдикувати ніколи!
С. 110Немає коментарів:

Дописати коментар