понеділок, 25 березня 2013 р.

ЖИТТЄВО ВАЖЛИВІ СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ ЛЮДИНИ


ЖИТТЄВО ВАЖЛИВІ СПОСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ ЛЮДИНИ

Життєво важливими способами пересування людини є рухи, що вона використовує у своїй різноманітній діяльності (ходьба, біг, стрибки, лазіння, плавання, пересування на лижах, катання на ков­занах, їзда на велосипеді).
Систематичне виконання цих рухів позитивно впливає на гар­монійний фізичний розвиток дитини, сприяє вдосконаленню робо­ти серцево-судинної, дихальної, нервової систем, зміцнює м’язи та опорно-руховий апарат, розвиває фізичні якості (швидкість, сприт­ність, силу, гнучкість та витривалість).
Усі ці рухи мають динамічний характер. Вони змушують працю­вати велику кількість м’язів і суглобів, поліпшують життєдіяльність усього організму, активізуючи всі фізіологічні процеси. Ці способи пересування є складними умовними рефлексами, що поступово вини­кають під час виховання та навчання. Багаторазове повторення рухів у певній послідовності утворює між окремими елементами кожного з них тимчасові зв’язки. Утворені динамічні стереотипи у дітей є дуже стійкими.
Під час навчання та розвитку основних способів пересувань у дітей на особливу увагу заслуговує поступове формування гнучкого динамічного стереотипу, здатності швидкої перебудови, пристосуван­ня до мінливих обставин навколишнього середовища. Це здійснюють шляхом виконання різноманітних варіантів вправ, зміни завдань, темпу руху, умов, у яких їх виконують.
Ходьба — найдоступніший і найпоширеніший вид фізичних вправ. Вона сприяє оздоровленню, стимулює процеси кровообігу, дихання, обміну речовин, зміцнює переважно м’язи ніг і тазу, залу­чаючи до роботи м’язи всього тіла. Ритмічні чергування напруження та розслаблення м’язів під час ходьби створюють сприятливі умови для заспокоєння організму, водночас ходьба у швидкому темпі дає значне фізичне навантаження, тренуючи і розвиваючи адаптаційні механізми. Фізичне навантаження під час ходьби легко дозувати (за відстанню та рельєфом маршруту, тривалістю та темпом подолання дистанції, кількістю інтервалів для відпочинку та їх тривалості).
Біг — один із основних засобів усебічного фізичного розвитку та активного відпочинку, оздоровлення та збереження працездатності. Під час бігу організм працює інтенсивніше, ніж під час ходьби. Біг є найпоширенішим видом фізичних вправ, що є складовою багатьох видів спорту (наприклад, спортивних ігор).
Стрибки є природним і швидким способом долання перешкод, для якого є характерними короткочасні, але максимальні нервово- м’язові зусилля. Стрибки зміцнюють м’язи ніг і тулуба, розвивають силу, швидкість, спритність і сміливість, навчають орієнтуватися в просторі, концентрувати зусилля. Стрибки можна виконувати з місця і з розбігу. Легкоатлетичні стрибки з розбігу поділяються на стрибки через вертикальні перешкоди (у висоту та з жердиною) і че­рез горизонтальні (у довжину та потрійні).
Лазіння можна виконувати по горизонтальному, вертикальному чи похилому канату, жердині, сходах і гімнастичній стінці за допо­могою рук і ніг. Його використовують для збільшення рухливості в суглобах кінцівок, розвитку сили м’язів та з метою коригування викривлень хребта. Повзання застосовують із лікувальною метою у положенні «на чотирьох кінцівках» і по-пластунськи. Вихідне по­ложення «на чотирьох кінцівках» характеризується розвантаженням хребта від дії сили ваги і максимальною мобілізацією його рухливо­сті. Його використовують для коригування викривлень хребта при компресійних переломах хребта, аномаліях у розміщенні внутрішніх органів, для розтягування.
Плавання — це сполучений вплив рухів і середовища, у якому їх виконують. Перебування у воді значно підвищує тепловіддачу та обмін речовин, висуває підвищені вимоги до системи зовнішнього дихання та гемодинаміки. Створюються умови для полегшення ру­хів, виправлення деформацій хребта, адаптації до навантажень різної інтенсивності, відновлення й підвищення загальної витривалості та загартованості організму.
Пересування на лижах усебічно розвиває та зміцнює організм, підвищує працездатність і витривалість, сприяє загартовуванню
і слугує чудовим відпочинком для нервової системи. Усі способи пе­ресування на лижах складаються з окремих елементів. До основних елементів пересувань на лижах належать: відштовхування лижами, ковзання, перекат, підсідання, відштовхування палицями, махові рухи під час винесення ноги з лижею або руки з палицею.
Катання на ковзанах призводить до поліпшення діяльності ор­ганів дихання в умовах підвищеного навантаження на суглоби та зв’язки дитини, тому його використовують обмежено, переважно для тренування здатності підтримувати рівновагу та координації рухів.

Немає коментарів:

Дописати коментар