пʼятниця, 8 березня 2013 р.

Перевірка домашнього завдання. Прийом роботи на уроці "Тести"


Етап уроку                         Перевірка домашнього завдання
Назва прийому                  Тести
Опис прийому
 Даний методичний прийом набув не абиякої популярності останнім часом  та набув великої кількості варіацій. Пригадаємо основні правила та принципи роботи  учнів з тестами.
Викладачами застосовуються як відкриті так і  закриті завдання тестів. Відмінністю відкритих тестових завдань є те, що учень самостійно записує стислу відповідь на запитання, а у закритих тестових завданнях йому пропонується обрату одну із кількох запропонованих варіантів відповідей. Робота учнів з відкритими тестовими завданнями дає їм можливість проявити свою самостійність, але недоліком такого тестування є те, що він займає багато часу.
Закриті тестові завдання набрали великої кількості варіацій. Так одні з них вимагають від учнів лише пригадати вивчений матеріал, інші перевіряють його розуміння і навіть уміння розв’язувати задачі.
На кожному уроці можна використовувати тести оперативного контролю. Невеликі за розмірами (5-8 запитань), вони можуть здійснюватись у вигляді диктанту, у цьому випадку перелік відповідей на запитання записаний на дошці (у закритому тесті). Краще використовувати два варіанти запитань. Варіанти відповідей, як для кожного варіанта окремо, так і один перелік відповідей для обох варіантів. Такі тести мають навчальний характер, тому перевірити їх слід одразу ж після виконання. Учитель вибірково перевіряє роботи окремих учнів, усі інші тести обробляються учнями з допомогою взаємоперевірки. Учитель оголошує результати й аналізує помилки.
Складаючи тести, необхідно уникати таких недоліків, як одноманітність побудови, недостатня увага до творчої діяльності, вмінь та навичок учнів, нечіткість формулювання тощо. Тестове завдання має бути записане у формі, яка відповідає цілям і завданням тесту. Завдання мають бути розміщені в порядку зростання складності. Щоб уникнути списування, краще створювати два-три паралельні тести - варіанти однакової форми, змісту і важкості - шляхом перестановки та перенумерації відповідей. Умовно тестові завдання можна поділити на чотири групи за складністю.
До завдань першого рівня відносять закриті тести, які потребують вибору тільки однієї правильної відповіді.

Приклад 1.
Економіка
Визначте, що буде альтернативною вартістю прийнятого вами рішення відвідати диско-бар, якщо ви маєте можливість вибрати: або переглянути фільм, заплативши за відвідування кінопалацу 15 грн, або відвідати диско-бар, заплативши 20 грн:
А. Вартість утраченої можливості переглянути фільм (вірна відповідь).
Б. Товари і послуги на суму 15 грн.
В. Вартість напоїв, які ви придбали у диско-барі.
Г. 20 грн, які ви заплатили за відвідування диско-бару.
Завдання другого рівня доцільно скласти у вигляді відкритих тестів, для відповіді на які необхідно доповнити речення відповідним терміном.
Приклад 2.
Економіка
Визначте, про який цінний папір йдеться, якщо, вклавши гроші в цінний папір, через три роки вкладник отримав номінальну вартість цінного паперу, а також щорічні 10 % від його вартості. (Відповідь - облігація)
У завданнях третього рівня перевіряється знання учнями взаємозв’язків між будовою і функціями окремих органів та їх систем, уміння давати порівняльну характеристику об’єктам, явищам і процесам, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Завдання цього рівня потребують вибору учнем кількох правильних відповідей.
Приклад 3.
Економіка
Установіть відповідність між подіями та функціями грошей.
А. Лікар отримав заробітну платню
Б. Учень купив у магазині альбом
В. Батьки ознайомилися з цінами у шкільному буфеті
Г. Робітник поклав гроші на рахунок у банк 1. Міра вартості
2. Засіб обігу
3. Засіб платежу
4. Засіб накопичення
5. Світові гроші

Відповіді: А - 3, Б - 2, В - 1, Г - 4.
Виконання учнями завдань четвертого рівня складності потребує від них аналітико-синтетичних умінь для встановлення причинно-наслідкових зв’язків, умінь обґрунтовувати свою думку під час розв’язування задач прикладного характеру, проблемних та світоглядних запитань.
Обов’язковою умовою для розуміння учнем правильності виконання тестів є наявність детальних інструкцій щодо опрацювання завдань кожного рівня складності, а також оціночного апарату, з допомогою якого учень може не тільки обрати завдання відповідного рівня, але й здійснювати самооцінку власної діяльності.
Взагалі ідеальним варіантом булоб - коли учитель надрукував тести  на окремому аркуші паперу для кожного учня. Разом з листочком на якому надруковано завдання учням необхідно роздати бланк для проставляння відповідей, на якому і будуть працювати учні. До початку тестування учитель повинен пояснити учням, яким чином побудовані тести та як їх необхідно виконувати. Після того, як тест закінчено  бланки тестів готові до використання в іншому класі, а бланки відповідей обробляються.

Немає коментарів:

Дописати коментар