понеділок, 4 березня 2013 р.

Календарне планування 1 клас. Фізична культура.


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

102  години
(З  години  на тиждень)

Дата
Тема уроку
Примітки
І СЕМЕСТР – 48 год
1

Правила безпеки під час занять фізичними вправами. Гігієнічні правила виконання фізичних вправ. Рухливі ігри.

2.

Шикування в шеренгу по одному. Вивчення команд «Шикуйсь!», «Розійдись!». Перешикування шеренги в коло. Гра «Мишоловка»

3

Ходьба по колу з виконанням імітаційних вправ. Групові перебіжки по майданчику. Рухливі ігри.

4-5

Розмикання на інтервал піднятих в сторони рук. Виконання команд «Праворуч!», «Ліворуч!». Гра «Горобчики стрибунчики»

6

Біг у повільному темпі, чергуючи з ходьбою. Імітація спортивної ходьби. Рухливі ігри

7

Виконання команд «На місці кроком руш!», «Кроком руш!», «Клас, стій!»ходьба в колоні по одному. Рухливі ігри

8-9

Рівномірний біг у повільному темпі. Різновиди ходьби. Рухливі ігри та забави

10

Спортивна розвага для дітей з використанням рухливих ігор та елементами драматизації

11-12

Різновиди ходьби. Біг у повільному темпі. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Вправи для формування правильної постави. Гра «Вудочка»

13-14

Повільний біг. Різновиди ходьби. Повороти ліворуч, праворуч переступанням. Стрибки «по купинах». Гра «До своїх прапорців»

15

Повільний біг. Ходьба з переступанням через перешкоди. Різновиди бігу. Естафета з м’ячами

16

Рівномірний біг у чергуванні з ходьбою.  Ходьба з переступанням через перешкоди. Багатоскоки. Естафети з елементами бігу, стрибків

17-18

Чергування бігу з ходьбою. Різновиди ходьби. Рухливі ігри та забави

19-20

Різновиди ходьби. Стрибки. Рухливі ігри

21-22

ЗРВ зі скакалками. Стрибки на одній і двох ногах на місці, з просуванням уперед, з поворотом на 90°. Стрибки через скакалку. Гра «Птахи»

23-24

Спортивні ігри. Шикування в шеренгу за сигналом вчителя. Повороти на місці. Біг наввипередки. Гра «Невід»

25-26

Біг у повільному темпі. Різновиди ходьби і стрибків. Стрибки у довжину з місця. Гра «Подоляночка»

27-28

Загальне уявлення про футбол. Повільний біг. Удари внутрішньою стороною стопи по м’ячу. Рухливі ігри

29-30

Ознайомлення з правильним розташуванням гравців на футбольному полі. Ходьба, бігові вправи, стрибкові вправи. Удари внутрішньою стороною стопи по м’ячу.. зупинки м’яча підошвою. Ігри з м’ячем

31-32

Імітація спортивної ходьби. Пересування зі зміною швидкості і напрямку руху. Удари  внутрішньою стороною стопи по м’ячу. Зупинки м’яча підошвою. Естафети з м’ячем

33-34

Загальні відомості про гімнастику. Правила безпеки під час занять гімнастикою. Вправи на рівновагу. Гра «Лисиця і курчата»

35-36

Вправи на рівновагу; ходьба з високим підніманням колін, присідання з різним положенням рук. Підтягування вперед на гімнастичній лаві лежачи на животі. Вправи на розвиток гнучкості. Гра «Швидко по місцях»

37-38

Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві. Вправи на рівновагу – зіскок вигнувшись. Підтягування. Рухливі ігри.

39-40

Шикування в колону по одному, в шеренгу. Вправи на рівновагу. Підтягування. Комплексний тест: гнучкість, нахили тулуба вперед з положення сидячи.

41-42

Шикування в шеренгу,  в коло. Різновиди ходьби, стрибків. Стрибки у глибину з висоти. Комплексний тест: стрибок у довжину з місця. Гра «Ворона»

43-44

Акробатика, групування, перекати у групуванні. Перелізання через дві горизонтальні та похилі гімнастичні лави. Вправи для розвитку сили рук. Рухливі ігри

45-46

Човниковий біг 4х9 м. акробатика: перекид уперед із похилої площини. Перелізання через перешкоду. Гра «Сірий вовк»

47-48

Вправи для розвитку сили рук. Метання м’яча у горизонтальну та вертикальну цілі. Естафети, ігри.ІІ СЕМЕСТР
49-50


Правила безпеки під час занять гімнастикою. Рівновага: ходьба по гімнастичній лаві з високим підніманням колін, зіскок вигнувшись, ходьба за переступанням через предмет.

51-52

Бесіда «Відомі українські гімнасти». Рівновага: ходьба по гімнастичній лаві. Підтягування вперед по гімнастичні лаві, лежачи на животі. Гра «Голуб»

53-54

Лазіння по похилій лаві в упорі стоячи на зігнутих ногах. Танцювальні вправи: кроки з підскоком. Рухлива гра «Гречка»

55-56

Бесіда «Загартовування людини». Танцювальні вправи: кроки з підскоком, приставні кроки з притопуванням. Гра «Сірий вовк»

57-58

Танцювальні вправи: крок галопу, поєднання танцювальних кроків. Підтягування на низькій перекладині. Гра «На прогулянку»

59-60

Танцювальні вправи. Лазіння по гімнастичній стінці в різних напрямках. Підтягування на низькій перекладині. Гра «Стонога»

61-62

Танцювальні вправи: поєднання танцювальних кроків. Елементи українських народних танців. Веселі старти

63-64

Вправи комплексного тесту: нахили тулуба вперед з положення сидячи, стрибок у довжину з місця, човниковий біг 4 х 9м. гра «Вовк у рові»

65-66

Правила безпеки під час занять футболом. Бесіда «Відомі українські футболісти». Ходьба, бігові вправи. Біг зі зміною напрямку і швидкості руху. Гра «Дзвінок на урок»

67-68

Стрибки поштовхом однієї ноги, зупинка стрибком. Удар внутрішньою стороною стопи по нерухомому м’ячу. Зупинка м’яча підошвою. Гра «Рибалки»

69-70

Стрибки вперед на обох ногах, з поворотом на 90°. Пересування кроком і бігом. Зупинка стрибком. Гра «Пересування м’ячів у колонах над головою»

71-72

Удар внутрішньою стороною стопи по нерухомому м’ячу, м’ячу, що котиться. Зупинка м’яча підошвою. Ведення м’яча носком. Футбольні естафети

73-74

Швидка ходьба. Біг на швидкість до 30 м. метання малого м’яча у горизонтальну ціль. Рухливі ігри

75-77

Біг зі зміною напрямку і швидкості руху. Стрибки поштовхом однієї ноги. Зупинка стрибком. Навчальна гра у футбол. Основні правила гри

78-80

Рівномірний біг у повільному темпі. Вправи для формування правильної постави. Біг на 30 м. метання малого м’яча у горизонтальну ціль. Футбольні естафети

81-83

Удар внутрішньою стороною стопи по нерухомому м’ячу. Зупинка м’яча підошвою. Виконання ударів після зупинки та ведення м’яча. Гра «М’яч через шнур»

84-85

Навчальна гра у футбол. Рухливі ігри.

86-87

Стрибки поштовхом однієї ноги. Біг на 30 м. метання малого м’яча у вертикальну ціль. Гра «Через ліс»

88-89

Основні правила гри у футбол. Навчальна гра у футбол. Веселі естафети з м’ячем.

90-91

Біг на 400-500 м. різновиди ходьби. Човниковий біг 4 х 9м. гра «Порожнє місце»

92-93

Основні правила гри у футбол. Навчальна гра у футбол. Гра «Веселі старти»

94-95

Рівномірний біг у повільному темпі. Стрибок у довжину з місця. Рухливі ігри

96-97

Біг у повільному темпі. Різновиди ходьби. Вправи  з розвитку  витривалості. Ігри.

98-99

Різновиди ходьби, бігу. Підтягування на низькій перекладині. Рухливі ігри

100

Різновиди бігу, ходьби. Вправи на розвиток гнучкості, спритності. Рухливі ігри, естафети.

101

Організовуючі та загальнорозвиваючі вправи. Стрибок у довжину з місця. Футбольні естафети

102

Підсумковий урок за рік . повторення вивчених рухливих ігор.


Немає коментарів:

Дописати коментар