вівторок, 26 березня 2013 р.

ШКОЛА АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ урок 6 фізкультура 1 клас


Урок № 6
Завдання уроку: 1) повторити повороти на місці; 2) повторити комплекс загальнорозвивальних вправ на місці без предметів; 3) на­вчати рухливих ігор «Секретне завдання», «Стрибки по “купинах”», «Через зони».
Частина
уроку
Зміст
Підготовча (10 12 хв)
Шикування в одну шеренгу, привітання
Повідомлення завдань уроку. Інструктаж із техніки безпеки. Вимірювання ЧСС
Організаційні вправи (повороти на місці «Праворуч!», «Ліво­руч!», «Кругом!»)
Різновиди ходьби (звичайним кроком; на зовнішній стороні стопи; перекатом із п’ятки на носок)
Різновиди бігу
Перешикування
Комплекс ЗРВ
Перешикування
Основна (18-20 хв)
Рухлива гра «Секретне завдання»
Рухлива гра «Стрибки по “купинах”»
Рухлива гра «Через зони»
Заключна (3-5 хв)
Вправи для формування та корекції постави (В. П. — стійка ноги разом. 1 — підняти праве плече якнайвище, водночас переносячи центр ваги на праву ногу й піднімаючи ліве стегно; 2 — В. П.; 3—4 — те саме ліворуч)
Шикування в одну шеренгу. Вимірювання ЧСС
Підбиття підсумків
Організоване залишення місця занять


Інвентар: крейда; свисток; секундомір; кольорові кеглі.

Дозування
Організаційно-методичні вказівки

До 1 хв
Перевірити наявність учнів та їх самопочуття

До 1 хв
Мобілізувати на виконання завдань в основній частині уроку. У нормі ЧСС складає 70-80 уд/хв

До ЗО с
Зберігати поставу. Звернути увагу на чіткість і узгодженість виконання

До 1 хв
По колу в колону по одному, дистанція — 2 кроки

1-2 хв
Зберігати стрій, не обганяти одне одного

До ЗО с
У дві шеренги, розімкнутися на відстань витягнутих рук

4-5 хв
Див. додаток № 2

До ЗО с
Об’єднати учнів у команди, розподілити ролі, визначити ведучих

6-7 хв
Див. додаток № 1

6-7 хв
Див. додаток № 1

6-7 хв
Див. додаток № 1

До 2 хв
В одну шеренгу, не заважаючи одне одному

До 1 хв
За зростом біля лінії. У нормі ЧСС складає до 100 уд/хв

1-2 хв
Оцінити діяльність учнів. Відзначити найкращих

До ЗО с
У колону по одному

Немає коментарів:

Дописати коментар