вівторок, 26 березня 2013 р.

ШКОЛА АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ урок 5 фізкультура 1 клас


Урок № 5
Завдання уроку: 1) навчати поворотів на місці; 2) повторити комплекс загальнорозвивальних вправ на місці без предметів; 3) на­вчати рухливих ігор «Швидко стати в шеренгу», «Хто більше?», « Стрибунці-горобчики ».
Частина
уроку
Зміст

Підготовча (10-12 хв)
Шикування в одну шеренгу, привітання

Повідомлення завдань уроку. Інструктаж із техніки безпеки. Вимірювання ЧСС

Організаційні вправи (повороти на місці «Праворуч!», «Ліво­руч!», «Кругом!»)

Різновиди ходьби (звичайним кроком; у напівприсіді; із різ­ним положенням рук)

Різновиди бігу

Перешикування

Комплекс ЗРВ

Перешикування

Основна (18-20 хв)
Рухлива гра «Швидко стати в шеренгу»

Рухлива гра «Хто більше?»

Рухлива гра «Стрибунці-горобчики»

Заключна (3-5 хв)
Чергування ходьби та бігу

Шикування в одну шеренгу. Вимірювання ЧСС

Підбиття підсумків

Організоване залишення місця занятьІнвентар: свисток; секундомір; крейда.

Дозування
Організаційно-методичні вказівки

До 1 хв
Перевірити наявність учнів та їх самопочуття

До 1 хв
Мобілізувати на виконання завдань в основній частині уроку. У нормі ЧСС складає 70-80 уд/хв

До ЗО с
Зберігати поставу. Звернути увагу на узгодженість виконання

До 1 хв
По колу в колону по одному, дистанція — 2 кроки

1-2 хв
Зберігати стрій, не обганяти одне одного

До ЗО с
У дві шеренги, розімкнутися на відстань витягнутих рук

4-5 хв
Див. додаток № 2

До ЗО с
Об’єднати учнів у команди, розподілити ролі, визначити ведучих

6-7 хв
Див. додаток № 1

6-7 хв
Див. додаток № 1

6-7 хв
Див. додаток № 1

До 2 хв
У колону по одному, не обганяючи одне одного. Змінювати характер рухів за сигналом учителя

До 1 хв
За зростом біля лінії. У нормі ЧСС складає до 100 уд/хв

1-2 хв
Оцінити діяльність учнів. Відзначити найкращих

До ЗО с
У колону по одному

Немає коментарів:

Дописати коментар