четвер, 28 березня 2013 р.

ШКОЛА СТРИБКІВ Урок № 19 фізкультура 1 клас


ШКОЛА СТРИБКІВ Урок № 19 
Завдання уроку: 1) повторити комплекс ЗРВ із прапорцями; 2) повторити ходьбу у напівприсіді та присіді; 3) повторити «човни­ковий» біг; 4) навчати стрибків зі скакалкою.
Частина
уроку
Зміст
Підготовча (10-12 хв)
Шикування в одну шеренгу, привітання
Повідомлення завдань уроку. Інструктаж із техніки безпеки. Вимірювання ЧСС
Організаційні вправи
Різновиди ходьби (звичайним кроком; у напівприсіді; із різним положенням рук)
Повільний біг
Перешикування
Комплекс ЗРВ із прапорцями
Перешикування
Основна (18-20 хв)
Ходьба у напівприсіді та присіді
«Човниковий» біг 4 х 9 м
Стрибки зі скакалкою
Заключна (3-5 хв)
Вправи для розвитку еластичності м’язів (стійка ноги наріз­но; підняти руки вгору, нахил уперед з рівною спиною. У край­ньому положенні можна згинати спину. Кінцеве положення — спина зігнута, руки вільно висять унизу. Потім повільно ви­прямитися, допомагаючи руками)
Шикування в одну шеренгу. Вимірювання ЧСС
Підбиття підсумків
Організоване залишення місця занять


Інвентар: прапорці; скакалки; кубики.

Дозування
Організаційно-методичні вказівки

До 1 хв
Перевірити наявність учнів та їх самопочуття

До 1 хв
Мобілізувати на виконання завдань в основній частині уроку. У нормі ЧСС складає 70-80 уд/хв

До ЗО с
Зберігати поставу. Звернути увагу на чіткість і узгодженість виконання

1-1,5 хв
По колу в колону по одному, дистанція — 2 кроки

1-2 хв
Зберігати стрій, не обганяти одне одного

До ЗО с
У дві шеренги, розімкнутися на відстань витягнутих рук

4-5 хв
Див. додаток № 2

До ЗО с
У колону по одному, дистанція — 2 кроки

5-6 хв
За сигналом учителя змінювати швидкість пересування, чер­гуючи різновиди ходьби

5-6 хв
Почергово забігами по 3—4 учнів із максимальною швидкістю

8-9 хв
Із ноги на ногу, обертаючи скакалку вперед. М’яко приземлю­ватися, ноги в колінах згинати щонайменше

До 2 хв
Урозтіч, не заважаючи одне одному. Дихати спокійно та рівномірно, максимально розслаблятися

До 1 хв
За зростом біля лінії. У нормі ЧСС складає до 100 уд/хв

1-2 хв
Оцінити діяльність учнів. Відзначити найкращих

До ЗО с
У колону по одному

Немає коментарів:

Дописати коментар