понеділок, 4 березня 2013 р.

Календарне планування 1 клас. Математика.


МАТЕМАТИКА
140 годин (4 години на тиждень)
(За підручником: Богданович М.В., Лишенко Г.П., Математика.
 Підруч. для 1кл. – К.: Генеза, 2012.)
Дата
Тема уроку
Сторінки підручника
Примітки
І семестр
Лічба. Властивості предметів. Просторові відношення
1

Ознайомлення з підручником. Предмет. Фігура. Лічба предметів. Порівняння предметів за кількістю.
С. 3

2

Лічба предметів. Порівняння груп предметів за величиною. Поняття «більший»-«менший», «вищий»- «нижчий»
С. 4

3

Лічба предметів. Порівняння предметів. Поняття «знизу – вгору», «згори – вниз», «на, під», «найвищий – найнижчий». Підготовчі вправи до написання цифр
С. 5

4

Кількісна та порядкова лічба. Порівняння предметів за висотою. Поняття «кожний», «решта». Підготовчі вправи до написання цифр.
С. 6

5

Кількісна та порядкова лічба. Порівняння предметів за величиною. Поняття «ліворуч», «праворуч», «стільки ж», «великий-малий», «найбільший-найменший». Підготовчі вправи до написання цифр.
С. 7

6

Кількісна та порядкова лічба. Порівняння множин і предметів. Поняття «вгорі- внизу», «вище-нижче», «зліва-справа», «між». Підготовчі вправи до написання цифр.
С. 8

7

Поняття «один-багато»; число і цифра. Назви цифр (одиниця, двійка, трійка). Поняття «довший-коротший». Підготовчі вправи до написання цифр.
С. 9

8

Лічба предметів. Поняття «один-багато». Співвідношення цифри і числа. Підготовчі вправи до написання цифр.
С. 10

Нумерація чисел від1 до 10. Геометричні фігури
9

Число і цифра 1. Порівняння предметів за довжиною і шириною. Поняття «довший», «коротший», «ширший», «вужчий». Написання цифри1.
С. 12

10

Число і цифра 2. Вартість монет 1коп., 2 коп. Написання цифри 2.
С. 13

11

Числа 1 і 2. Порівняння предметів за довжиною і шириною. Поняття «довгий», «короткий», «однакові за довжиною»
С. 14

12

Порівняння чисел. Знаки порівняння. Написання цифр 1, 2.
С. 15

13

Число і цифра 3. Порівняння чисел в межах 3. Порівняння предметів за довжиною і шириною. Написання цифри 3.
С. 16

14

Склад числа 3. Прямі, криві, ламані лінії. Трикутник. Написання цифри 3
С. 17

15

Число і цифра 4. Порівняння чисел в межах 4. Написання цифри 4
С.18

16

Склад числа 4. Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур. Написання цифр.
С. 19

17

Склад числа 4. Порівняння чисел в межах 4. Написання цифр
С. 20

18

Число і цифра 5. Написання цифри 5. Порівняння чисел в межах 5. Написання цифри 5
С. 21

19

Порівняння чисел в межах 5. П’ятикутник. Монети  1 коп., 2 коп., 5 коп. Написання цифр.
С. 22

20

Склад числа 5. Поняття «вищий», «нижчий». Порівняння чисел в межах 5. Написання цифр.
С. 23

21

Ознайомлення з дією додавання. Знак «+». Складання прикладів на додавання за предметними малюнками
С. 24

22

Складання прикладів на додавання за малюнками. Порівняння за віком.
С. 25

23

Число і цифра 6. Порівняння в межах 6. Написання цифри 6.
С. 26

24

Склад числа 6. Шестикутник. Розміщення предметів у просторі. Складання і читання прикладів на додавання за предметними малюнками
С. 27

25

Склад числа 6. Складання і читання прикладів на додавання. Многокутники
С. 28


26

Число і цифра 7. Порівняння чисел в межах 7. Написання цифри 7. Складання та розв’язування прикладів.
С. 29

27

Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Назви днів тижня
С. 30

28

Точка. Відрізок. Промінь. Порівняння відрізків за довжиною. Розв’язування прикладів на додавання в межах 7. Креслення відрізків.
С. 31

29

Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел в межах 8.
С. 32

30

Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи на знаходження пропущених чисел у рівностях
С.33

31

Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків за допомогою лінійки. Склад чисел 7, 8
С. 34

32

Число і цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел в межах 9
С. 35

33

Склад числа 9. Порівняння чисел. Вимірювання довжини відрізків
С. 36

34

Склад числа 9. Вимірювання довжини смужок. Многокутник. Поділ чотирикутників відрізком
С. 37

35

Число 10. Порівняння чисел. Запис числа 10 двома цифрами. Складання прикладів на додавання
С. 38

36

Склад числа 10. Послідовність чисел в межах 10. Запис чисел. Складання і розв’язування прикладів на додавання.
С. 39

37

Склад числа 10. Складання і розв’язування прикладів на додавання . Розпізнавання геометричних фігур. Складання прикладів за монетами
С. 40

38

Ознайомлення з термінами «доданок» і «сума». Складання і розв’язування прикладів на додавання за числовим відрізком
С.41

39

Число 10. Склад числа 10. Складання і розв’язування прикладів на додавання
С. 42

40

Ознайомлення з дією віднімання. Знак «-». Складання прикладів на віднімання за числовим відрізком та предметними малюнками
С.43

41

Дія віднімання. Складання і розв’язування прикладів на віднімання
С. 44

42

Зв’язок додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання.
С. 45

43

Зв’язок додавання і віднімання. Складання прикладів на додавання і віднімання.
С. 46

44

Число та цифра 0. Написання цифри 0.
С. 47

45

Число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Складання і розв’язування прикладів на додавання і віднімання.
С. 48

46

Додавання і  віднімання числа 0. Складання і розв’язування прикладів на додаванні і віднімання чисел 0 і 1
С. 49

47

Ознайомлення з поняттям і терміном «задача» та її елементами. Складання і розв’язування задач на знаходження суми та остачі.
С. 50

48

Повторення вивченого матеріалу. Складання і розв’язування задач. Порівняння чисел в межах 10
С. 51

Додаванні і віднімання в межах 10. Складання таблиць (29 год)
49

Таблиця додавання і віднімання  числа 1. Розв’язування прикладів на дві дії
С. 53

50

Таблиця додаванні віднімання числа 1. Складання і розв’язування задач. Повторення складу чисел 9, 10. Вимірювання і порівняння довжин відрізків
С. 54

51

Складання таблиць додавання і віднімання числа 2. Розв’язування задач і прикладів на дві дії. Додавання і віднімання за допомогою числового відрізка
С. 55

52

Таблиця додавання і віднімання числа 2. Розв’язування прикладів на дві дії , порівняння виразу і числа
С. 56

53

Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на додавання і віднімання числа 2
С. 57

54

Збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Складання та розв’язування задач на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць зміст понять «більше на…», «менше на…»
С. 58

55

Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць
С. 59

56

Таблиця додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Складання виразів за числовими відрізками. Вимірювання довжини відрізків та креслення їх
С. 60

57

Задачі, що включають поняття «стільки ж». Табличне додавання і віднімання числа 3
С. 61

58

Назви чисел при відніманні. Складання таблиць додаванні віднімання числа 4. Креслення відрізків
С. 62

59

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4. Кругові приклади
С. 63

60

Складанні розв’язування задач на знаходження суми і остачі. Креслення трикутників на папері в клітинку
С. 64

61

Таблиці додаванні віднімання числа 5. Розв’язування задач на збільшення (зменшення) на кілька одиниць
С. 65

62

Різницеве порівняння чисел. Таблиці додавання і віднімання числа 5
С. 66

63

Розв’язування задач, які містять поняття «стільки ж».               Креслення відрізків
С. 67

64

Закріплення вивченого матеріалу


ІІ СЕМЕСТР
65

Таблиці додаванні віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння. Побудова відрізка довшого від даного
С. 68

66


Таблиці додавання і віднімання числа 6. Задачі на знаходження суми та знаходження невідомого доданку
С. 6967

Складанні і розв’язування задач. Розв’язування задач на дві дії. Кругові приклади.
С. 70

68

Таблиці додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми і остачі
С. 71

69

Розв’язування прикладів і задач на застосування табличного додавання і віднімання. Порівняння виразів
С. 72

70

Таблиці додавання і віднімання чисел 8, 9. Порівняння довжин відрізків
С. 73

71

Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання
С. 74

72

Літр. Додавання і віднімання чисел в межах 10. Розв’язування задач
С. 75

73

Розв’язування задач на вимірювання об’єму рідини в літрах
С. 76

74

Кілограм. Вимірювання маси предметів кілограмами. Розв’язування задач
С. 77

75

Зміна сум про зміні одного з доданків. Розв’язування задач про масу предметів. Вік людини
С. 78

76

Додавання віднімання по одному  і частинами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданку
С. 79

77

Переставна властивість додавання. Вправи на засвоєння таблиць додаванні і віднімання в межах 10
С. 80

78

Переставна властивість додавання. Розв’язування задач. Порівняння виразів
С. 81

Числа 11-20. Величини (24 год)
79

Десяток. Повторення таблиць додавання і віднімання в межах 10
С. 84

80

Утворення чисел другого десятка. Задачі на збільшення (зменшення) на кілька одиниць
С. 85
Дод.
81

Десятковий склад чисел другого десятка. Порівняння чисел до 20. Розв’язування задач про вік людини
С. 86

82

Лічба в межах 20. Розв’язування задач. Побудова відрізка більшого від даного
С. 87

83

Дециметр. Лічба в межах 20. Вправи на засвоєння додаванні і віднімання в межах 10
с. 88

84

Утворення чисел другого десятка з десятка і одиниць
С. 89

85

Лічба в межах 20. Вправи на засвоєння додаванні і віднімання в межах 10
С. 90
Дод.
86

Позначення чисел другого десятка цифрами. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць
С. 91

87

Письмова нумерація чисел 11-20. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка
С. 92

88

Розв’язування задач на різницеве порівняння та збільшення числа на кілька одиниць. Ламана лінія.
С. 93

89

Письмова нумерація чисел 11-20. Запис чисел у нумераційній таблиці
С. 94

90

Додаванні віднімання виду 10+4, 14-4, 14-10
С. 95

91

Читання та порівняння виразів. Заміна сантиметрів дециметром.
С. 96

92

Лічба в межах 20. Попереднє та наступне число. Додавання і віднімання виду: 13 + 1, 15 – 1
С. 97

93

Додавання і віднімання чисел в межах 20 на основі нумерації. Порівняння виразів. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка
С. 98

94

Розв’язування прикладів на додаванні і віднімання в межах 20. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка
С. 99

95

Розв’язування прикладів та задач на додавання і віднімання. Розв’язування задач на час
С. 100

96

Позначення точок на відрізку буквами. Складання і розв’язування задач
С. 101

97

Розв’язування задач. Додаванні віднімання чисел. Порівняння довжин відрізків
С. 102

98

Лічба в межах 20. Розв’язування прикладів та задач
С. 103
Дод.
99

Таблиця додаванні віднімання в межах 10. Доповнення числа до 10. Розв’язування прикладів на основі нумерації в межах 20
С. 104

100

Додавання числа частинами. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка
С. 105

101

Віднімання числа частинами. Складання і розв’язування задач на різницеве порівняння
С. 106

102

Додавання і віднімання числа частинами. Зміна різниці при зміні одного з компонентів
С. 107

Нумерація чисел від 21 до 100 (16 год)
103

Утворення і назви чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць
№ 1-8

104

Утворення і назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Розв’язування задач
№ 9- 16

105

Утворення чисел від 90 до 100. Лічба в межах 100
№ 17-25

106

Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків та одиниць. Творча робота над задачами
№ 26-33

107

Рівності і нерівності. Порівняння виразів. Сантиметр. Дециметр. Метр
№34-41

108

Письмова нумерація чисел першої сотні. Читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів
№ 42-48
Дод.
109

Письмова нумерація чисел. Запис чисел в нумераційній таблиці. Визначення числа десятків та числа одиниць у двоцифровому числі
№49-57

110

Письмова нумерація чисел. Записування чисел під диктовку. Грошові монети та банкноти України. Порівняння чисел
№ 58-65

111

Читання і запис, порівняння чисел. Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє, наступне до даного числа. Додавання і віднімання одиниці
№ 66-70

112

Випадки додавання і віднімання чисел, пов’язаних з нумерацією. Елементи трикутника. Творча робота над задачами
№ 71-79

113

Закріплення додавання і віднімання. Додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією
№ 80-87
Дод.
114

Додавання і віднімання круглих десятків. Вправи і задачі на закріплення вивченого
№ 88-97

115

Доба. Розв’язування задач, пов’язаних з вартістю і часом
№ 98-105

116

Зв’язок між компонентами дій віднімання. Розв’язування задач на знаходження невідомого зменшуваного та доданку
№ 10-113

117

Година. Хвилина. Визначення часу за годинником з точністю до години
№114-121

118

Письмова нумерація чисел сумою розрядних доданків. Розв’язування задач на знаходження суми та невідомого доданку
№ 122-128

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд (10 год)
119

Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок)
№ 129-137

120

Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Креслення многокутників на папері в клітинку
№138-144

121

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду: 54 + 30, 54 + 3
№ 145-154

122

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду: 20 + 47, 2 + 47. Розв’язування задач на знаходження суми. Порівняння виразів
№ 155-162

123

Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Складання і розв’язування задач на знаходження невідомого доданка
№ 163-171

124

Порівняння виразів. Збільшення числа на кілька одиниць. Складання і розв’язування задач на різницеве порівняння
№172-179

125

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок)
№ 180-186

126

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Обернені задачі
№ 187-194

127

Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до прикладів виду: 79 – 40, 79 – 4. Задачі на купівлю товару
№ 195-202

128

Вправи і задач на додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задач за схемою
№203-213

Повторення вивченого. Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 20 ( 9год)
129

Додавання числа частинами. Табличне додавання числа 2, 3. Розв’язування задач
№214, 220

130

Віднімання числа частинами. Розв’язування задач на знаходження остачі та різницеве порівняння. Складання задач за виразом.
№ 221-227

131

Додавання і віднімання з переходом через десяток. Розв’язування задач. Творча робота над задачами
№ 228-236

132

Додавання і віднімання з переходом через десяток. Розв’язування задач на додавання
№ 237-242
Дод.
133

Циліндр. Куб. Куля. Додавання чисел. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Знаходження остачі
№ 243-250

134

Додавання з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач.
№251-262

135

Додавання з переходом через десяток за шкалою лінійки
№263- 269

136

Додавання і віднімання з переходом через десяток. Геометричні фігури. Визначення часу за годинником
№ 270-283Немає коментарів:

Дописати коментар