понеділок, 24 грудня 2012 р.

Урок 270 (письмо) Тема. Слова, протилежні за значенням


Урок 270 (письмо)
Тема. Слова, протилежні за значенням
Мета: ознайомити учнів зі словами, протилежними за значенням; вчити добирати такі слова до поданих, знаходити їх у реченнях; удосконалювати навички каліграфічного письма, уміння складати звукову модель слів та виконувати складовий аналіз, відгадувати загадки; розширювати словниковий запас учнів; розвивати увагу, спостережливість, образне, творче мислення, уміння описувати предмети, творчі здібності, мовне чут­тя, культуру мовлення, уміння давати правильні відповіді на поставлені запитання; виховувати вміння працювати у парах змінного складу, самостійно, колективно, за варіантами; сприяти формуванню дружніх стосунків серед учнів класу.
Обладнання: міні-підручник із завданнями до уроку; картки для роботи у парах змінного складу, для роботи за варіантами; підручник «Післябукварик. 1 клас» / М. С. Вашуленко, В. О. На­уменко, М. Д. Захарійчук. — К. : Літера ЛТД, 2008.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Сьогодні у нас незвичайний урок.
Сьогодні ми зробимо ще один крок
В країну відому, в країну чудову,
В країну багатої рідної мови.
Всі сядьте рівненько, працюйте уважно —
Потрапить туди щоб було нам неважко.
II. Актуалізація опорних знань учнів
1 Каліграфічна хвилинка
Ц ц ц к к у у у к е р р р о о а в к и й
— Складіть слова, використовуючи тільки подані літери. (Цу­кор, цукерка, цукровий)
— Перевірте написання даних слів за підручником (с. 105).
— Поставте наголос.
— Поділіть дужками на склади.
— Складіть звукову модель слова цукровий.
— Який за смаком цукор? (Солодкий)
— Продовжте речення.
Цукор солодкий, а лимон — … (кислий).
— Знайдіть слова, що не дружать, слова-«вороги». (Солодкий — кислий)
III. Повідомлення теми та завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми ознайомимося зі словами, протилежни­ми за значенням (ще можна їх назвати словами-«ворогами»); буде­мо вчитися знаходити такі слова в нашому мовленні.
IV. Вивчення нового матеріалу
1 Прочитайте і відгадайте загадки, випишіть парами слова,протилежні за значенням
• Біла латка, чорна латка по дереву скаче. (Береза)
• Серед двора стоїть копа: попереду вила, позаду мітла. (Корова)
2 Робота за підручником
1) С. 105, вправа 1
— Прочитайте слова. Доберіть до них пару з поданих слів.
Білий гриб — чорний ґрунт, солодкий мед — кислий лимон.
— Усно складіть речення із однією парою словосполучень.
Фізкультхвилинка
Дружно в ліс ми всі пішли,
Скільки тут грибів знайшли!
В кошики ми їх збирали,
Доки повними не стали.
Ще й побігали там трішки,
Натомили свої ніжки.
Поверталися бадьорі,
А про це вже знали в школі.
2) С. 105, вправа 2
— З тексту «Казка про золоту рибку» випишіть виділені слова. Доберіть до них слова з протилежним значенням.
Маленький — великий, далеко — близько.
3) С. 105, вправа 3
— Випишіть останнє речення з цієї ж казки. Позначте у словах наголошений звук, підкресліть наголошений склад. Виконайте звуко-буквений аналіз підкресленого слова.
3 Робота у парах змінного складу
— Прочитайте вірш. Випишіть парами слова, протилежні за значенням.
Варіант 1
Два брати жили на світі,
Був один з них працьовитий,
А другий — ледачий дуже.
Слухай казку про них, друже.
Варіант 2
Той хоробрий і правдивий,
Той брехливий, полохливий,
Той розумний, той дурний,
Той великий, той малий.
Варіант 3
День і ніч брати сварились
І ніколи не мирились.
Все, що перший будував,
Другий миттю руйнував.
Варіант 4
Кожен рать повів свою,
Стрілись вороги в бою.
Із високим стрівсь низький,
На товстого йшов тонкий.
4 Робота за варіантами
— Прочитайте. Знайдіть і випишіть слова з протилежним зна­ченням.
Варіант 1
Сірий зайчик ще улітку
Наносив дровець в повітку.
Взимку чим топити має,
Як завія загуляє…
М. Пономаренко
Варіант 2
Йде зима в поля, гаї,
Ми вже бачили її.
В неї сніг та хуртовина,
Довга ніч, коротка днина.
Варіант 3
Струмку сказала річка:
— Ти вузький, а я широка,
Ти мілкий, а я глибока.
Про одне лиш забула ріка,
Що й сама починалась з струмка.
Варіант 4
Розкішний степ; убогі села…
Це ти, мій краю чарівний?
Мій рідний край такий веселий,
Мій рідний край такий сумний.
5 Колективна робота (за міні-підручником)
1) Прочитайте. Замініть виділені слова словами, протилежними за значенням. Запишіть відредагований текст
Настала осінь. У перелітних пташок — сум. Вони летять у вирій.
(Настала весна. У перелітних пташок — радість. Вони ле­тять у рідні краї.)
2) Прочитайте речення. Замість пропусків запишіть для опису картин природи слова, протилежні за значенням
• Дощ навесні (який?) …, а восени (який?) … .
• Вітер навесні (який?) …, а восени (який?) … .
• Сонце навесні (яке?) …, а восени (яке?) … .
• Навесні небо (яке?) …, а восени (яке?) … .
Слова для довідки: теплий, холодний, легкий, сильний, веселе, сумне, чисте, похмуре.
V. Підсумок уроку
— З якими словами ознайомилися на уроці?
— Яка робота для вас була цікавою?
— Що було важким?
— Доберіть до слова початок протилежне за значенням. (Кінець)
— Наш урок добіг свого кінця, бажаю вам успіхів.

Немає коментарів:

Дописати коментар