пʼятниця, 21 грудня 2012 р.

Урок 268 (письмо) Тема. Що робить? Розвиток зв’язного мовлення


Урок 268 (письмо)
Тема. Що робить? Розвиток зв’язного мовлення
Мета: ознайомити учнів зі словами, що означають дію предметів і відповідають на питання що робити?; вчити знаходити ці слова у реченнях, ставити до них питання, описувати предмет за кольором, формою, складати речення за поданими схемами, викорис­товуючи слова, що означають дії; удосконалювати навички каліграфічного письма; розширювати лексичний запас учнів словами, що називають дії предметів; розви­вати увагу, спостережливість, образне, творче мислення, уміння описувати предмети, творчі здібності, мовне чуття, культуру мовлення, вміння давати правильні відповіді на поставлені запитання; виховувати бажання працювати у парах змінного складу, самостійно, колективно; сприяти формуванню дружніх стосунків серед учнів класу.
Обладнання: малюнки; схеми-таблиці з розвитку зв’язного мовлення; матеріал для роботи у парах змінного складу; підручник «Післябукварик. 1 клас» / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. — К. : Літера ЛТД, 2008.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Девіз уроку:
Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитися, а бачити.
Не просто відповідати, а міркувати,
Дружно і плідно працювати.
II. Актуалізація опорних знань учнів
1 Каліграфічна хвилинка
1) Зверніть увагу на каліграфічний правопис слів на с. 101 підручника.Прочитайте ці слова. Запишіть слова парасолька, посередині, подруга
2) За поданим описом вгадайте літери і запишіть їх
• Перша літера складається з двох елементів: маленького правого півовала і великого правого півовала, що переходить у петлю. (з)
• Друга літера складається з двох елементів — лівого півовала і прямої лінії, заокругленої внизу праворуч. (а)
• Третя літера складається з двох елементів: лівого півовала, у якого верхнє заокруглення слід писати вужче, ніж нижнє, і короткої горизонтальної прямої лінії. (є)
• Наступна літера складається з трьох елементів: двох коротких прямих ліній, заокруглених унизу праворуч, і маленької петлі. (ц)
• Остання літера — це один елемент: коротка пряма лінія із заокругленням у вигляді овалу. (ь)
2 Відгадування загадки
Сам вусатий, і у нього
Довгі вуха, довгі ноги,
Дім його завжди на волі:
Під кущем, у лісі, в полі,
Навіть пень його страхає.
Хто лякливого вгадає? (Заєць)
— Запишіть слово-відгадку.
— Давайте поглянемо, який він.
Учитель демонструє картинку із зображенням зайчика.
3 Розвиток зв’язного мовлення. Опис зайчика
— Якого він кольору?
— Які у нього вушка?
— Який у нього хвостик?
— Які у нього ноги?
— Яка у нього вдача?
— Які слова допомогли вам відповісти на мої запитання?
— На які питання вони відповідають?
— А що зайчик зараз робить? (Варіанти відповідей учнів: бі­гає по лісу, сидить під кущем, гризе кору дерева, моркву, лист ка­пусти…)
— Які слова розповідають про його дії, що він робить?
— Що зайчик робив зранку? (Прокинувся, потягнувся, зробив зарядку, умився, поснідав, побіг гуляти.)
— А що буде робити ввечері? (Повечеряє, відпочине, ляже спати.)
— На які питання відповідають слова, що описують дії зайчи­ка? (Що робив? (зранку, у минулому); що робить? (зараз); що буде робити? (увечері, у майбутньому).)
— Що означають ці слова? (Дію предмета)
Висновок. Слова, що відповідають на питання що робити?, означають дію предмета.
III. Повідомлення теми та завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми ознайомимося зі словами, що означа­ють дію предмета, навчимося відрізняти їх від інших слів україн­ської мови, знаходити у реченні, ставити до них питання.
IV. Розвиток зв’язного мовлення
1 За схемами складіть і запишіть речення. Підкресліть слова, що означаютьдію предмета

2 За поданою схемою складіть і запишіть речення
Фізкультхвилинка
Зайчик вийшов на полянку,
Зайчик в лісі знову зранку.
Скік-поскік, стриба він сміло,
В зайчика таке вже діло:
Мусить ноги тренувати,
Щоб від вовка утікати.
Він крокує краще всіх,
Бо боїться зайчик їх.
Оббіга навкруг скирти,
Плута він свої сліди.
Наззирається навкруг:
Де тут ворог, хто тут друг,
Присідає зайчик низько,
Може, ворог десь вже близько.
Вуха зайчик напорошив,
Хто ж це так його стривожив?
Та немає близько лих,
Сів наш заїнька й затих.
V. Робота над темою уроку
1 Робота за підручником
1) С. 101, вправа 1
— Прочитайте загадку. Спишіть. Поставте питання до підкрес­лених слів.
2) С. 101, вправа 2
— Прочитайте другу загадку. Випишіть слова, що відповіда­ють на питання що робить?
3) С. 101, вправа 3
— Прочитайте третю загадку. Доповніть і запишіть речення словами із цієї загадки.
4) С. 101, вправа 4
— Прочитайте четверту загадку. Доповніть і запишіть речення словами з цієї загадки.
— На які питання відповідають вставлені слова?
— Які ще слова загадки відповідають на питання що робить?
2 Колективна вправа
— Прочитайте. Випишіть слова, що означають дію. Усно по­ставте до них питання.
Сиза чаєчка в’ється,
над водою кружляє,
то води доторкнеться,
то у небо злітає.
Ічеркне, мов весельцем,
злегка крилами воду,
в небі сонце всміхнеться
на хорошу погоду.
Г. Гриненко
3 Робота у парах змінного складу
— З кожного рядка поданих слів випишіть тільки слова, що по­значають дію.
4 Творча вправа
— Утворіть від поданих слів слова, що означають дію.
Радість — … Сміх — …
Фарба — … Дружба — …
5 Робота за підручником (с. 101, вправа 5)
— Зверніть увагу на малюнки. За зразком запишіть пари слів.
VI. Узагальнення вивченого на уроці
— Прочитайте текст, вставляючи пропущені слова із довідки.
… злюща мачуха. Вона страшенно … нерідних дітей. Наприкін­ці зими … сиріт з дому. … бідні сирітки, … на вітрі, … свою гірку долю. Аж гульк — з-за обрію … ніжна красуня Весна, а за нею про­менисте Сонечко. …, … вони сиріт материнською ласкою. А ті … ча­рівними весняними квітами. З того часу щовесни … жовтенькі кві­точки мати-й-мачухи.
Довідка. Жила, пригріли, мерзнуть, вигнала, не любила, роз­квітли, стоять, оплакують, вийшла, приголубили, з’являються.
— На які питання відповідають вставлені слова?
— Що вони означають?
VII. Підсумок уроку
— З якими словами ви ознайомилися на уроці?
— На які питання відповідають слова — дії предметів?
— Наведіть приклади слів, що означають дію предмета.
— Закінчіть речення словами, що означають дію.
• Лікар — це той, хто…
• Маляр — це той, хто…
• Учитель — це той, хто…
• Копач — це той, хто…
• Художник — це той, хто…
• Кухар — це той, хто…

Немає коментарів:

Дописати коментар