середа, 19 грудня 2012 р.

Урок 264 (письмо) Тема. Слова — назви предметів


Урок 264 (письмо)
Тема. Слова — назви предметів
Мета: ознайомити учнів зі словами, що називають предмети та явища; вчити розрізняти їх за питаннями хто? що?, логічно і послідовно висловлювати свої думки; дати поняття істоти — неістоти; вчити розрізняти слова-предмети за родами та за поняттям один — багато; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений, складовий аналіз слів, вміння ставити наголос, добирати слова-родичі, відгадувати загадки, кросворди; сприяти збагаченню та активізації словникового запасу першокласників; розвивати мовну культуру, творчу уяву, зв’язне мовлення учнів, вміння узагальнювати, працю­вати в парах змінного складу, самостійно, колективно; виховувати охайність під час письма, любов до рідної мови.
Обладнання: кросворд, схеми-будиночки для виконання вправ «Істота — неістота», «Роди пред­метів»; картки для роботи у парах змінного складу; м’яч; м’яка іграшка лисичка; му­зичний супровід; магнітофон; підручник «Післябукварик. 1 клас» / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. — К. : Літера ЛТД, 2008.
Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
— У школі на уроках, під час прогулянки у лісі, на відпочинку ми зустрічаємося з цією твариною. Розгадавши кросворд, ви дізна­єтеся, що ж це за звір.
1 Словникова робота
Діти записують у зошит словникові слова-відгадки
1) Дженджик, дженджик, дженджуристий
Жевчик каро-золотистий,
Між робочих бджіл джеркоче,
Із джерельця пити хоче —
Льотчик, що квітки лоскоче. (Джміль)
2) Я ніколи не сиджу
А ходжу, ходжу, ходжу.
І хоч з місця не зійду —
Все про час вам докладу. (Годинник)
3) Мама матусі, хто вона? (Бабуся)
4) Балерина закружляла
На підлозі край стола,
Притомилася, упала
І в коробку спать лягла. (Дзиґа)
5) У носатого Івана
Одежина дерев’яна.
Він у чистім полі ходить
І по ньому носом водить.
Нестрижений, нечесаний,
Гострим ножем затесаний. (Олівець)
6) А відгадайте-но: що я таке?
Всі хочуть, як народиться дитина,
Щоб я було красиве і дзвінке,
Бо носить все життя мене людина. (Ім’я)
— Кому ж буде присвячений наш урок? (Лисиці)
Під горою хвойний ліс,
За горою хижий лис.
Вкрита травами гора.
Збоку — лисяча нора.
В ній хитрюга непроста
Від собак хова хвоста.
Як навідалась в курник,
То відразу ж півень зник!
В. Гринько
2 Фонетична робота зі словниковими словами
— У слові джміль визначте кількість букв та звуків. (6 букв, 4 звуки)
— Яка буква не позначає звука? Для чого вона вживається?
— Слово годинник поділіть на склади, поставте наголос. (Го-дин-ник)
— До слова бабуся:
1) доберіть слова-родичі: 1 — ніжне слово (бабусенька); 2 — хусти­на (чия?) … (бабусина); 3 — у казці «Колобок» хто спік головно­го героя? (Баба); 4 — як ще можна назвати бабусю? (Бабця, ба­бусечка, бабуня);
2) визначте глухі та дзвінкі приголосні звуки.
— Чим цікаве слово дзиґа з фонетичної точки зору? (У слові букв більше, ніж звуків, тому що буквосполучення дз позначає на письмі один звук [дз].)
— У слові олівець визначте тверді і м’які приголосні, схематич­но їх позначте під словом.
— Виконайте звуко-буквений аналіз слова ім’я. Чим цікаве це слово з фонетичної точки зору? Що таке апостроф? Коли він пи­шеться?
III. Повідомлення теми та завдань уроку
— Діти, все, що оточує нас,— це предмети. Предметів дуже ба­гато, і кожен з них має свою назву. Сьогодні на уроці ми ще раз по­працюємо зі словами, що є назвами предметів. Бо чим більше ми знаємо назв предметів, тим більше вживаємо їх у своєму мовленні, тим багатшим воно стає.
Мама, мир і Україна,
Сонце, небо, світ, людина,
Звуки, букви, слово, мова —
Ось слова які чудові!
Хто? Сестричка, нянька, батько,
Пташка, білочка, зайчатко…
Що? Земля, ріка, діброва,
Книжка, зошит, ручка, школа…
Вивчимо ці слова мови,
Зрозуміймо всі на п’ять,
Бо вони такі казкові —
Допоможуть світ пізнать!
Хто? що?)
— А допоможе нам цікавіше попрацювати над темою уроку наша стара знайома — рудо хвоста Лисичка.
IV. Робота над темою уроку
Звучить музика, учитель демонструє Лисичку — м’яку іграшку, ма­люнок.
— Лисичка принесла нам різні завдання і просить, щоб ми до­помогли їй їх виконати.
1 Робота за підручником
1) С. 89, завдання 1
— З тексту «Лисонька хитра» випишіть слова — назви живих предметів. (Зайчик, вовчик, лисонька)
2) С. 89, завдання 4
— Доповніть речення словами з тексту «Лисонька хитра». (Руда, хитра, прудка — це лисонька.)
3) С. 89, завдання 2
— Допишіть назви предметів за зразком.
(Хто?) Голуб, ластівка, горобець — птахи.
(Хто?) Жук, метелик, коник, сороконіжка, комар — комахи.
(Що?) Тополя, клен, ялинка, сосна, береза — дерева.
(Що?) Конвалія, тюльпан, ромашка, троянда — квіти.
4) Бесіда
• Свійські тварини: корова, коза,…
• Дикі тварини: заєць, ведмідь,…
— На яке питання відповідають ці слова? (Хто?)
• Овочеві рослини: помідор, картопля,...
— На яке питання відповідають ці слова? (Що?)
Фізкультхвилинка
Все у лиски вже в порядку,
Вийшла лиска на зарядку.
Лапки вгору, лапки вниз
Й роззиралася геть скрізь.
Іна місці поскакала,
І вставала, й присідала.
Головою покрутила,
Вітрячка вона зробила,
Потім лапки опустила
І взялась собі до діла.
2 Вправа «Істота — неістота»
— Розмістіть слова у два будиночки.
Учитель читає слова на картках.
Песик, стілець, книжка, ведмедик, котик, білченя, парта, хліб, м’яч, папуга.
Хто?

Що?

Слова, що означають людей, птахів,звірів, риб, тварин — ІСТОТИ

Слова, що означають інші предме­ти — НЕІСТОТИ

— Я знаю, що слова необхідно поділити на дві групи. Але за якою ознакою ми будемо їх розміщувати? (Якщо діти не знайшли «ключа», учитель може підказати алгоритм виконання логічного завдання.)
— Пропоную перше слово записати у перший будиночок (запи­сує слово «песик» до першого будиночка, бере картку зі словом «стілець» і порівнює це слово зі словом «песик».) Песик — він (хто?) тварина, стілець — він (що?) предмет. Якщо напишу їх у різ­ні стовпчики, то куди буду писати слово «книжка»? Вона (що?) — предмет. У слів стілець і книжка спільне питання (що?) Отже, наші будиночки розрізнятимуться за питаннями: хто? — 1-й стовпчик, що? — 2-й.
Висновок. На питання хто? відповідають слова, що називають людей, тварин, птахів, риб — живих істот. Всі інші слова відпові­дають на питання що? Це неживі предмети — неістоти.
3 Вправа «Роди предметів (чоловічий, жіночий, середній)»
— Діти, пригадайте, як ми тільки-но розділили слова на дві групи, і подумайте, як розділити подані слова на три групи.
Сорока, гусак, черешня, дерево, радість, сонце, бик, метелик, море.
Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

він, мій

вона, моя

воно, моє

Учитель підписує будиночки після того, як діти дійдуть висновку піс­ля міркувань.
— Міркуємо так: сорока — (хто?) — вона; гусак — (хто?) він; дерево — (що?) — воно.
Пальчикова гімнастика
Хитра лиска полювала:
Мишкам клопіт завдавала,
Зайчика в гаю ловила,
До курника ходила,
В очереті вчатувала
Качечку, що задрімала…
— Ой, лисичко, схаменись!
І скромніше поведись!
Вовчий апетит ти маєш,
Всім навколо дошкуляєш.
4 Робота у парах змінного складу
— У кожного з вас є картка зі словами. Розселіть їх самостійно у два будиночки (I — істота — неістота); а також у три будиночки (II — чоловічий, жіночий, середній).
Картка 1
I. Килим, село, ворона, хлопець.
II. Крокодил, чайка, джерело
Картка 4
I. Ромашка, степ, індик, осел.
II. Замок, долина, поле
Картка 2
I. Теля, троянда, олень, каштан.
II. Жираф, слово, сестра
Картка 5
I. Човен, пісня, орел, артист.
II. Кіно, вишня, шлях
Картка 3
I. Риба, конвалія, вовк, ніч.
II. Травинка, вогнище, мед
Картка 6
I. Картопля, піаніно, сестра, мавпа.
II. Автобус, річка, болото
5 Гра «Один — багато»
Учитель кидає м’яч, називає слово в однині, учень повертає м’яч вчи­телеві, ставлячи це слово у множині.
Матеріал для гри: вулиця, стежка, вітер, день, сад, ліс, лист, хмара, річка, пташка, дерево, море, сосна, степ, мурашка, кора­бель, берег, дуб, криниця, хата, коса, гай, поле, вогонь, вікно, хло­пець, голова, кінь, сестра, книга, каштан, троянда, озеро, слово, ущелина, актор, бегемот, лісник, ведмідь, верблюд, ворон, палець, гість, село, айстра, зоря, дорога, листоноша, столиця, корова, чере­паха, береза, метелик, квітка, кухар, сніг.
Висновок. Предмет може бути один, або їх може бути багато.
— У вас на столі лежать картки з малюнками. Відшукайте ма­люнок м’яча. Скільки м’ячів на вашій картці? (Один) А тепер по­
даруйте мені цю картку. (Учитель збирає картки з малюнком м’яча.) Скільки тепер у мене м’ячів? (Багато)
Цю роботу можна провести на прикладі декількох карток.
V. Підсумок уроку
Гарно ми всі працювали.
Багато нового дізнались:
Є слова-предмети скрізь,
Вони різні дуже.
Ти їх від інших відрізняй,
Не плутай їх, друже.
Ці слова три роди мають,
Поняття живі й неживі означають.
Коли предмет один, то це — однина,
Коли їх більше — множина.
Ось такі слова-дива!
Істоти й предмети — хто? що? —
Запам’ятай ці слова!

Немає коментарів:

Дописати коментар