неділя, 16 грудня 2012 р.

Урок 258 (письмо) Тема. Апостроф. Урок-подорож «Морська регата»


Урок 258 (письмо)
Тема. Апостроф. Урок-подорож «Морська регата»
Мета: закріпити знання правил про вживання апострофа, вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів з апострофом, читати слова за фонетичною транскрипцією, добирати до поданої схеми відповідне слово, будувати речення за схемою; розширювати лексичний запас учнів приказками і прислів’ями; формувати навички самоконтролю, вміння ви­правляти граматичні помилки, прагнення грамотно говорити українською мовою; роз­вивати творчі здібності, увагу, навички каліграфічного письма, мовне чуття, культуру
мовлення, вміння давати правильні відповіді на поставлені запитання; виховувати естетичні смаки, сприяти формуванню дружніх стосунків серед учнів класу.
Обладнання: карта морської мандрівки з відповідними островами-зупинками під час подорожі; карти з кишеньками, у яких заховані завдання для кожної команди; картки-завдання; на столах кожної групи — паперові різнокольорові прапорці з назвою команди та її емблемою; піастри; музичний супровід (фонограма) до пісні «Моряки» (муз. і сл. М. Шахіна, український текст В. Чередниченка); підручник «Післябукварик. 1 клас» / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. — К. : Літера ЛТД, 2008.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Робота на уроці проводиться у групах. У кожної групи (команди корабля) є своя емблема, капітан. Той екіпаж, який у ході регати прикріпить на карту найбільшу кількість своїх прапорців, стане переможцем гри. У кож­ної команди є своя назва (наприклад: «Вітрило», «Рульовий», «Бриз»).
— Чи любите ви мандрувати на вітрильнику? Вітрильник — це легке судно з вітрилами.
Але не просто мандрувати. Наша мандрівка має назву «Морська регата». А регата — це традиційне змагання парусних суден.
У нашій регаті змагатимуться екіпажі «Вітрило», «Рульовий», «Бриз». А ось і карта нашої подорожі. Наша кінцева зупинка — ча­рівна країна Знань.
Морська подорож — це і цікаві пригоди, і сильні шторми, й ура­гани, і високі хвилі, і зламані щогли, і зірвані якоря. А ще на нас чекають зупинки на островах випробувань. За правильні відповіді ви будете мати право прикріпити на карту свій прапор та заробити гроші — піастри. Яка з команд у ході подорожі прикріпить на кар­ту найбільшу кількість прапорців, та і переможе. Ну що ж — щас­ливого плавання!
— Я звертаюся до капітанів екіпажів та їх матросів. Старт рега­ти відбудеться через декілька хвилин. Чи всі команди готові?
II. Повідомлення теми і завдань уроку
— Настав час перевірити вашу готовність. На нас чекають вітрила!
Ви чули про парусник дивний,
Незвичайний і чарівний?
Цей парусник попливе за вітром,
Чекають нас випробування, діти.
Сіли всі зручненько
І приготувалися дружненько.
Команди мої виконуйте вміло,
Отже, до діла сміло!
Руки на плечі одне одному поклали,
Вліво качнулися, а потім вправо,
Як на хвилях нас на морі качає,
Вітер морський нас всіх обдуває.
(Діти покачуються вправо, вліво.)
— А тепер відгадайте загадку.
Я такий же, як знак розділовий,
І відомий шкільній дітворі,
Та в словах української мови
Я пишусь не внизу, а вгорі. (Апостроф)
— Головне завдання нашої подорожі — повторити і закріпити знання правил про вживання апострофа.
Отже, приготувалися до старту. У кожної команди є карта ост­ровів, які ми повинні відвідати. Ваше завдання — знайти якомога більше скарбів. А скарби можна знайти, лише правильно виконав­ши завдання, що заховані на цих островах.
III. Основна частина
— Щоб якнайкраще стартувати і вдало виступити у змаганнях, ми повинні потренуватися у письмі буквосполучень та слів з апо­строфом. розгорніть свої зошити. Це — судові журнали. Всі записи необхідно вести охайно і чітко, щоб будь-хто міг їх прочитати. Сядь­те рівно, перевірте правильність тримання ручки в руці.
Острів Каліграфічний
— На цьому острові живе абориген, який не вміє писати. Ми по­винні навчити його писати, та ще й грамотно. Хто впорається з цим завданням, заробить піастри, а команда, яка виконає творче завдан­ня першою, матиме право прикріпити свій прапорець на карту.
1 Каліграфічна хвилинка
1) Письмо буквосполучень з апострофом: м’я, в’ю, п’є, в’ї
2) Письмо слів з апострофом: сім’я, любов’ю, солов’ї, п’єдестал
3) Творче завдання
Скласти речення за поданою схемою зі словом з апострофом.
2 Повторення правил про вживання апострофа
Ми веселі моряки,
Мандрувати мастаки,
Дуже любим ми пригоди,
Не боїмся непогоди
А щоб вдало мандрувати,
Правила правопису апострофа
Треба згадати.
— Чи всі матроси пройшли інструктаж? Зараз перевіримо ваші знання про вживання апострофа у словах української мови.
— Що таке апостроф? (Це знак.)
— Наведіть приклади інших знаків мови. (Кома, крапка, тире, знак оклику, знак питання)
— З якою метою вживається апостроф у словах? (Щоб показа­ти роздільну вимову приголосних звуків.)
— Після яких приголосних букв пишеться апостроф? (Після букв («бе», «пе», «ве», «ем», «еф», «ер»)
— Які звуки вони позначають? (Тверді).
— Перед якими буквами пишеться апостроф? (Перед я, ю, є, ї)
— Які звуки вони позначають? (Два звуки [йа] [йу] [йе] [йї])
3 Словникова робота
— Щоб гарно орієнтуватися на карті, необхідно знати спеціаль­ну морську термінологію. Нам украй необхідно знати термінологію словникових слів. Отже, пропоную повторити, як пишуться слова. Запрошую по одному члену команди до дошки. Матроси готові?
Кожна команда працює із завданням свого матроса.
Завдання для 1-го матроса
Записати під диктовку слова.
П’ять, ім’я, пальма, подвір’я, буря, бур’ян, альбом.
Завдання для 2-го матроса
На дошці написані слова, в них пропущені букви.
Вставити, де потрібно, апостроф.
Пір..я, зілл..я, Мар..яна, п..ятниця, їдаль..ня, портф..ель.
Завдання для 3-го матроса
На дошці записані слова з помилками.
Виправити помилки.
Св’ято, соломяний, компютер, гор’ючий, Л’юда, цв’ях.
А ми всі на парусники сідаєм,
Знов у подорож рушаєм,
У біноклі зазираєм,
Новий острів не минаєм.
Острів Звуко-буквений
— Ми стали на якорі біля Звуко-буквеного острову. Капітани, прошу його знайти на карті. У кишеньці дістаньте завдання для кожної команди.
4 Виконання завдань
— Прочитати. Списати. Виконати звуко-буквений аналіз слів з апострофом.
Завдання для 1-ї команди
Невеличкі дві хатини,
В них м’які і теплі стіни.
По п’ять братків малих
Прожива в хатинах тих.
Г. Бойко
Завдання для 2-ї команди
Якщо ти розумний, чемний —
гарне і твоє ім’я.
Іза тебе недаремно
буде горда вся сім’я.
Г. Черінь
Завдання для 3-ї команди
Я спекла смачний пиріг.
В хату кіт прибіг з подвір’я,
Треться в мене біля ніг,—
Хоче втертися в довір’я.
В. Герасименко
5 За фонетичною транскрипцією записати слова
Завдання для 1-ї команди
[мйакий], [р′ятувати], [суз′ірйа]
Завдання для 2-ї команди
[узг′ірйа], [тр′ум], [м’ячик]
Завдання для 3-ї команди
[соломйаний], [моркв′аний′], [мйази]
6 До поданої звукової схеми дібрати слово
Завдання для 1-ї команди
За правильні відповіді команди отримують піастри (намальовані золо­ті монети, а команда, що отримала найбільше грошей — право прикріпити на карту свій прапорець.
— А ми піднімаємо якір і вирушаємо за вітром у напрямку до наступ­них випробувань.
Острів Підручників
Знов на парусники сідаєм,
У біноклі зазираєм.
Новий острів споглядаєм,
Ми його не обминаєм.
Робота за підручником
Завдання для 1-ї команди
С. 77, вправа 1.
Завдання для 2-ї команди
С. 77, вправа 2.
Завдання для 3-ї команди
С. 77, вправа 3.
— Усі команди виконали завдання! Молодці! Ви отримуєте піа­стри. Покладіть їх у свої скарбнички. Наприкінці уроку ми пораху­ємо ваші скарби. Команді-переможниці — прикріпити свій прапо­рець на карту! Підняти вітрила! Віддати швартовий! Вперед, до наступних випробувань!
Острів Колективний
Ми на парусник сідаємо,
У біноклі зазираємо.
Новий острів нас стрічає
І зійти повеліває.
— На цьому острові ми подивимося, чи всі команди дружні, чи всі можуть працювати у колективі. Нагороду отримає та команда, всі члени якої виконають завдання без помилок.
7 Завдання для всіх команд
Прочитати текст вправи 5 на с. 77. Списати, вставляючи потріб­ні слова.
8 Складання речень (усно)
З кожного рядка поданих слів скласти речення.
НАША СІМ’Я
дружна, Наша, велика, сім’я, і.
п’ять, мене, і, Є, братів, у, сестричка.
працює, Валер’ян, інженером.
ходить, клас, Льоня, у, дев’ятий.
Ми, у, п’ятому, Мар’янкою, з, вчимося.
першокласник, Олесь —.
ще, А, і, дитячому, садку, Петрик, у, Дем’ян.
Завдання для 1-ї команди
Записати речення, у якому говориться про сестричку. Підкрес­лити букви, між якими пишеться апостроф.
Завдання для 2-ї команди
Записати речення, у якому говориться про старшого брата. Під­креслити букви, між якими пишеться апостроф.
Завдання для 3-ї команди
Виписати всі слова, що пишуться з апострофом.
Нагородження команди, яка перемогла.
— Готові вирушати далі? Вперед!
Острів Відпочинку
Діти виконують рухи під пісню «Моряки» (муз. і сл. М. Шахіна, укра­їнський текст В. Чередниченка).
МОРЯКИ
Збуджені вітрила вітер надима.
Пісня легкокрила ввись летить сама.
В морі стелиться доріжка,
В морі стелиться доріжка,
Там, де хвиля спінила корму.
Приспів:
Моряки йдуть у дальні походи,
Не бояться штормів, непогоди.
Безкозирки — вогонь якорів,
А попереду — стільки морів!
Нас не зупиняє навіть сильний шквал.
Твердо я тримаю у руках штурвал.
Корабель іде по курсу,
Корабель іде по курсу,—
Знає капітан, де наш причал.
Приспів.
Стихла буря скоро, небо знов ясне.
На прощання море корабель хитне.
Рідний берег нас вітає,
Рідний берег нас вітає,—
Моряками звуть тебе й мене!
Приспів.
Острів Самостійних робіт
Знов на парусники сідаєм,
Знов в біноклі заглядаєм,
Там дельфіни пропливають
Нас на острів зазивають.
Завдання для всіх команд
С. 77, вправа 4.
Нагородження команди, яка перемогла.
Острів Творчий
Швидше на парусники сідайте,
Іза борт не заглядайте,
Попереду острів, у бінокль дивіться,
Готуйтесь до висадки, і не баріться!
9 Робота з прислів’ями
Прочитати. До першої частини прислів’їв дібрати другу. Запи­сати, пояснити значення одного прислів’я.
Завдання для 1-ї команди
Хто в п’ятницю скаче,
В морі тому води багато,
Була м’ята,
та пом’ята.
той у неділю плаче.
бо її ніхто не п’є.
Завдання для 2-ї команди
Краще на п’ять хвилин раніше,
Восени і
Добре ім’я
буряк м’ясо.
всіх скарбів дорожче.
ніж на годину пізніше.
Завдання для 3-ї команди
В ніч найтемнішу
З вогню
Як потрудишся та погнешся,
то чогось доб’єшся.
про сонце пам’ятай.
та в полум’я.
10 Утворення слів
Утворити слова. Записати їх.
1-ша команда 2-га команда 3-тя команда
Нагородження команди, яка перемогла.
Острів Цікавих завдань
Острів Цікавих завдань нас чекає,
З суден команди сміливо збігають.
Вправи читайте, виконуйте сміло,
— Ми — на острові Цікавих завдань. Прошу капітанів відкри­ти конверти. Хто швидше виконає завдання — отримає нагороду і право прикріпити свій прапорець на карту.
11 Складання і запис прислів’їв
Завдання для 1-ї команди
Прочитати прислів’я, зашифроване у таблиці. Виконати звуко-буквений аналіз слова, що пишеться з апострофом.
Відповідь. Тому тяжко, хто зло пам’ятає.
Завдання для 2-ї команди
Прочитати прислів’я, зашифроване у таблиці. Виконати звуко-буквений аналіз слова, що пишеться з апострофом.
Відповідь. У нього сім п’ятниць на тиждень.
Завдання для 3-ї команди
Прочитати прислів’я, зашифроване у таблиці. Виконати звуко-буквений аналіз слова, що пишеться з апострофом.
Відповідь. Робить п’яте через десяте.
12 Змагання «Знайди слова у слові»
Відшукати у слові слов’янський нові слова. Записати їх.
IV. Підсумок уроку
Чарівна країна Знань
— Ось і чарівна країна знань. Всі команди дійшли до фінішу. Зараз перевіримо, хто переміг. Давайте порахуємо наші прапорці і визначимо команду-переможця. А тепер порахуємо гроші — піа­стри та отримаємо оцінки за урок.
Підбиття підсумків регати.
— Що повторили на уроці?
— На якому острові вам сподобалося найбільше?

Немає коментарів:

Дописати коментар