середа, 12 грудня 2012 р.

Урок 252 (письмо) Тема. Буква ь («м’який знак»). Урок-гра «Що? Де? Коли?»


Урок 252 (письмо)
Тема. Буква ь («м’який знак»). Урок-гра «Що? Де? Коли?»
Мета: актуалізувати знання учнів про букву, що не позначає звука,— м’який знак; закріпити правопис словникових слів; удосконалювати навички переносу слів з рядка в рядок, виконання звуко-буквеного аналізу, складання речень за поданої схемою; вчити
складати зв’язну розповідь за опорними словами; розширювати словниковий запас; розвивати мовлення, логічне та образно-творче мислення, увагу, спостережливість, культуру мовлення, творчі здібності, мовне чуття, естетичні смаки, уміння виразно читати вірші, давати правильні відповіді на поставлені запитання; виховувати любов до рідної України, українських звичаїв та традицій, вміння працювати у парах змінного складу, самостійно, колективно, за варіантами.
Обладнання: картки з каліграфічною хвилинкою, на яких зображена хмарка і сонечко; картки з алфавітом; статуетка сови; приз переможцеві гри; медалі найкращим учасникам; підручник «Післябукварик. 1 клас» / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарій­чук. — К. : Літера ЛТД, 2008.
Хід уроку
I. Організаційний момент
— Сьогодні наш урок буде незвичайним. Ми пограємо у відому інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?». Якщо ви пам’ятаєте, симво­лом мудрості і розуму є сова.
Учитель демонструє статуетку сови.
— Наша сова буде спостерігати протягом уроку за вашою грою, а наприкінці гри вручить найрозумнішим учасникам призи і медалі.
II. Актуалізація опорних знань учнів
— Перед тим, як розпочати гру, необхідно провести інструктаж.
1 Повторення гігієнічних правил письма
згадайте, як потрібно правильно сидіти під час письма.
— Як правильно тримати спину під час письма?
— Де стоять ноги?
— Де мають лежать лікті?
— Як перевірити відстань між партою та грудьми?
— Якою повинна бути відстань від зошита до очей? Як це пере­вірити?
— Покажіть, як правильно тримати ручку.
— Перевірте одне одного.
згадайте, як правильно покласти зошит.
як називаються наші пальчики? (Діти промовляють назви пальців.)
— Візьміть ручку в ту руку, якою ви будете писати.
— Скількома пальцями ви тримаєте ручку?
— Як вони називаються?
— Що роблять під час письма інші пальчики?
Лист 1. Надіслали учні п’ятих класів гімназії № 20.
Листи зачитують учні, що гарно читають.
На аркуші написано: «Каліграфічна хвилинка».
2 Каліграфічна хвилинка
згадаймо, на що схожий м’який знак!
Письмо м’якого знака у зошиті.
Письмо буквосполучень з м’яким знаком: рь, ль, ть, сь, зь, ньк, дь, ць.
Лист 2. Надіслали учителі української мови та літератури.
— Відгадайте загадки, запишіть слова-відгадки, підкресліть м’який знак.
Довгов’язий Тимішко
Біжить по вузенькій доріжці,
Його сліди — твої труди.(Олівець)
• Дні його всіх днів коротші,
І найдовші його ночі.
На поля і на луги
До весни лягли сніги.
Ми цей місяць проводжаєм
І Новий рік зустрічаєм. (Грудень)
Ростом він маленький,
Сірий, чепурненький.
Справжній молодець.
Хто він?… (Горобець).
• За селом з’явилось море,
Синє-синє, неозоре.
То не казка і не сон,
То зацвів у полі… (льон).
3 Актуалізація знань учнів про звуки та букви
— На які дві групи поділяються звуки в українській мові?
— Чим відрізняються голосні звуки від приголосних?
— Наведіть приклади голосних звуків.
— Які букви в українській мові позначають два звуки?
— Яка буква не позначає звука?
— Наведіть приклади слів з м’яким знаком на кінці, у середині слова.
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці під час гри ми повторимо правила вживання м’якого знака, закріпимо знання з правопису слів з м’яким знаком.
IV. Повторення знань учнів про м’який знак
1 Бесіда за матеріалом уроку читання
— Про що ми говорили на уроці читання?
— Що ви знаєте про букву м’який знак?
— Чим вона відрізняється від інших букв?
— Для чого вона потрібна в писемному мовленні?
Лист 3. Надіслала Фея, яка жива у Словниковій країні.
2 Словниковий диктант
— Запишіть слова під диктовку. Поставте наголос.
Жолудь, гусінь, батько, Василь, вересень, хлопець, зимонька.
Лист 4. Надіслала учениця 1-А класу гімназії № 20.
3 Списування з відновленням слів
— Прочитайте вірш. Спишіть, вставляючи замість пропусків, де потрібно, м’який знак. Підкресліть орфограму.
Я взяв л..ін..ійку й ол..івец..,
Замал..ював вес.. пап..ірец..!
Посередин..і їжак
Дуже колет..ся! Ос.. так!
Лист 5. Надіслав заступник директора з навчально-виховної ро­боти нашої гімназії.
4 Виписування слів з м’яким знаком
— Прочитайте загадку. Випишіть слова з м’яким знаком, під­кресліть орфограму. Усно виконайте звуко-буквений аналіз слова-відгадки.
Ростом він мален..кий,
Сірий, чепурнен..кий.
Справжній молодец..,
Хто він?… (Горобец..).
Лист 6. Надіслала мудра Сова із мультфільму про Вінні-Пуха.
5 Списування з розподілом
— Запишіть подані слова у два стовпчики: у перший — з м’яким знаком у кінці слова, у другий — з м’яким знаком у середині слова.
Радість, біленький, вихователь, спільний, сіль, річенька, кві­тень, олень, черешенька, веснонька.
Фізкультхвилинка (можна провести як хвилинку відпочинку з елементами пальчикової гімнастики)
Ніч пройшла швиденько,
Ранок настає.
Разом із малятами
Сонечко встає.
Треба всім малятам
Разом прокидатись.
Потягнулись, повернулись,
Друзям лагідно всміхнулись.
Треба себе гартувати,
Щоб здоровими зростати.
Крильця вгору підіймайте
І додолу опускайте.
Підіймаймо дружно ніжки,
Щоб сильніше стали трішки.
А тепер кожен жучок
Повертає свій бочок.
Подивились на хмаринку,
А тепер знайшли травинку.
Ось і вечір настає,
Кожного підручник жде.
Бліц-гра
Лист 7. Надіслав Вашуленко Микола Самійлович, автор підруч­ника «Післябукварик», за яким ми навчаємося.
6 Робота за підручником (с. 65, завдання 1–3)
Фізкультхвилинка
Пригріло сонце з високості,
У ведмедя розімліли кості,
Почав ворочатись в барлогу
І став на власному порозі.
Зомліли руки й ноги в нього,
А він не любить дуже цього,
Тож потягнувся враз як слід,
Прогнав і ліньки, й сотні бід.
Присів донизу, став на ноги
Й пробіг по лісу до дороги,
Там поскакав він на ногах,
І їсти захотілось — жах!
Та знав, що їжу щоби мати,
Повинен добре працювати.
Мерщій за парти всім сідати.
V. Закріплення знань правил вживання м’якого знака
Лист 8. Надіслав Знайко.
1 Робота з віршем
— Прочитайте вірш. Спишіть, вставляючи, де потрібно, м’який знак. Підкресліть орфограму. Виконайте звуко-буквений аналіз слова з м’яким знаком (за вибором).
Варіант 1
Палит.. сонце увесь ден...
Жук-олен.. зал..із на пен...
Варіант 2
Ходит..-бродит.. полем кін..,
Хоче дес.. сховатись в тін...
Варіант 3
Вес.. аж б..ілий, наче сіл..,
Кріл.. вд..ягнув на вуха брил...
Варіант 4
Ой, не кожен спеку стерпит..!
Ой, гарячий місяц.. серпен..!
2 Робота в парах змінного складу
Лист 9. Надіслав Незнайко. Просить допомоги у виконанні на­ступної вправи.
— Прочитайте. Запишіть слова, поставивши їх у таку форму, щоб вони позначали один предмет. Підкресліть орфограми.
Варіант 1
Гості — … стільці — …
Варіант 2
Печалі — … шевці — …
Варіант 3
Читці — … мазі — …
Варіант 4
Перці — … кінці — …
Варіант 5
Мудреці — … пні — …
Варіант 6
Рубці — … радості — …
Лист 10. Надіслав Барвінок.
3 Складання речень
— Прочитайте рядки слів. Зі слів кожного рядка складіть ре­чення. Запишіть ті речення, у словах яких зустрічається м’який знак. Підкресліть орфограми.
сильних, Після, дощів, гриби, з’явились.
боровик, Гриб, міцний.
темна, нього, У, шапочка.
на, лісі, галявинах, є, і, У, рижики.
шапочках, в, слизьких, них, На, кружечки.
Лист 11. Надіслав директор гімназії.
4 Завдання підвищеної складності
— Прочитайте слова. Запишіть їх (користуючись карткою-алфавітом) у стовпчик в алфавітному порядку. Підкресліть другі букви у кожному слові. За цими буквами прочитайте назву звіра, який ні­коли не смакує грибами.
Сьогодні, взірець, далечінь, оцінка, з’єднання. (Заєць)
VII. Підсумок уроку
— Написання якої букви ми повторили сьогодні на уроці?
— Яку роботу виконує м’який знак у писемному мовленні?
— Чим буква м’який знак відрізняється від інших букв?

Немає коментарів:

Дописати коментар