понеділок, 10 грудня 2012 р.

Урок 250 (письмо) Тема. Вимова звуків [дз], [дз′], [дж]; написання буквосполучень дз, дж


Урок 250 (письмо)
Тема. Вимова звуків [дз], [дз′], [дж]; написання буквосполучень дз, дж
Мета: удосконалювати вміння учнів вимовляти звуки [дз], [дж], навички каліграфічного письма, уміння виконувати звуко-буквений аналіз слів, складати речення за пода­ною схемою, розгадувати загадки; закріпити правопис словникових слів; формувати навички самоконтролю, вміння працювати у парах змінного складу; розвивати інте­лектуальні здібності, охайність під час виконання письмових завдань; увагу, пам’ять, дрібну моторику; виховувати бажання пізнавати нове, бути освіченою людиною.
Обладнання: міні-підручник; картки для роботи у парах змінного складу; підручник «Післябукварик. 1 клас» / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. — К. : Літера ЛТД, 2008.
Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
Дзвоник всім нам дав наказ:
До роботи, перший клас!
Попрацюєм всі старанно,
Щоб пройшов урок немарно.
III. Повторення вивченого матеріалу
— З чого складаються слова? (Зі звуків)
— Які дві групи звуків є в нашій мові? (Голосні та приголосні)
— Чим голосні звуки відрізняються від приголосних? (Голосні звуки вимовляються без перешкод, а при вимові приголосних зву­ків є перешкоди: зуби, губи, язик.)
— Наведіть приклади голосних та приголосних звуків.
— Які букви позначають по два звуки?
— Яка буква не позначає звука?
— Які буквосполучення позначають один звук?
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми повторимо написання буквосполучень дз, дж. Згадаємо, які звуки вони позначають на письмі і як вимов­ляються.
V. Робота над темою уроку
1 Закріплення знань про вимову звуків [дз], [дз], [дж]
• Вимова звуків [дз], [дз′], [дж];
• придумайте слова, які б починалися з цих звуків;
• звуко-буквений аналіз одного з цих слів (усно).
2 Каліграфічна хвилинка
1) Письмо букв д, з, ж
2) Письмо буквосполучень дз, дж
3) Прочитайте вірш. Випишіть слово із буквосполученням дж
Як прибралась, одяглася,
На леваду подалася,
Сірих воликів взяла,
Напоїти з джерела.
О. Олесь
3 Словникова робота. Повторення правопису словникових слів
— Згадайте, які словникові слова у своєму складі мають бук­восполучення дз, дж. (Бджола, джміль, дзиґа, дзьоб, ґудзик)
— Запишіть їх з нового рядка у зошит.
— Підкресліть орфограму.
4 Творча робота
— Утворіть зі складів слова і запишіть їх. Поставте наголос.
5 Робота в парах
Варіант 1
Відгадайте загадку. Випишіть слова з буквосполученням дж (без повторень).
Дженджик, дженджик, дженджуристий,
Жевчик каро-золотистий,
Між робочих бджіл джеркоче,
Із джерельця пити хоче —
Льотчик, що квітки лоскоче. (Джміль)
Варіант 2
Прочитайте вірш А. Німенко. Випишіть слова з буквосполучен­ням дж. Підкресліть буквосполучення дж.
Нам дала англійська мова,
Часто «дж» — початок слова:
Джерсі — в’язана тканина,
Джемпер — плетена кофтина,
Джем — желе із фруктів й цукру,
Джинси — зручні усім брюки.
6 Прочитайте слова. Доберіть до них пару з довідки
Працьовита...
Лісові...
Чисте...
Слова для довідки: джерело, дзвіночки, бджола.
7 Робота за підручником (с. 61, завдання 4)
— Зі словами бджола, джміль складіть речення за схемою:
8 Відновлення тексту-анаграми
— Прочитайте текст-анаграму. Спишіть. Підкресліть буквос­получення дж.
Джмелик
іЛвет мджіьл бяіл ерджьцеля. Зхяоілатос ойум сптиолуха ерь­джнелу упеньіск. вСі дежмлик ан кочвітку і слзаяаухвс. иДрзючть доичвка, утбещечь паишкт.
Фізкультхвилинка
Дзьобнув хлібця горобець,
Дзьоб обтер об стовбурець.
Барабольки подзьобав —
По бруківці пострибав.
9 Робота в групах
1-ша група
Відгадайте загадку. Зробіть звуко-буквений аналіз слова-відгадки.
Балерина закружляла на підлозі край стола,
Притомилася, упала і в коробку спать лягла. (Дзиґа)
2-га група
Прочитайте вірш. На місці пропущених літер вставте д або дз. Зробіть звуко-буквений аналіз виділених слів.
..ятел .. ..обом ..овбе ..уба,
..ім бу..ує ..іткам любим,
І сміється ..ітвора:
— ..уже міцна голова!
3-тя група
Прочитайте слова. Запишіть їх у два стовпчики: у 1-й — зі зву­ком [дз], у 2-й — зі звуком [дз′].
Дзиґа, дзьоб, джунглі, дзюркотіти, дзенькіт, дзюрчати, ґедзь.
4-та група
Прочитайте текст. Спишіть, вставляючи пропущені слова з до­відки.
Пісенькалісовихдзвіночків
Над лісовими ... кружляють працьовиті … . Вони весело співа­ють свою пісеньку: ... Радіють … і …: …!
Слова для довідки: дзвіночками, бджілки, дз-дз-дз, дзвіночки, дзвенять, дзінь-дзінь-дзінь.
VI. Узагальнення вивченого матеріалу
1 Робота у групах змінного складу
— Прочитайте слова. Знайдіть ті, у яких не зустрічається бук­восполучення дз, дж. Обведіть їх олівцем.
Картка 1
дзиґа
здоба
вздовж
дзеркало
родзинки
джерело
дзвоник
бджола
наждак
Картка 2
ґедзь
тиждень
відрядження
дрізд
ґринджоли
джентльмен
ходжу
гвоздика
дзвін
2 Робота над віршем
— Прочитайте вірш. Випишіть слова із буквосполученням дж, дз.
Дрізд із дятлом дивувались,
Як джмелі на вишні грались,
Дзюркотіли, мов джерельце,
Що в дубове б’є відерце.
Дятел дуба доглядав:
Дзьобом вправно діставав
Його грізних ворогів —
Ненаситних шкідників.
3 Робота з прислів’ями
— Складіть прислів’я, поясніть, як ви його розумієте
Відповідь. З малого джерельця велика річка починається.
4 «Слова у слові»
— Відшукайте у слові дзвіночок нові слова. Запишіть їх.
Віночок, дзвін, ніч, кіно, він, віз, вік.
VII. Підсумок уроку
— За чим ми спостерігали сьогодні на уроці? (За вимовою зву­ків [дз], [дз′], [дж])
— Що повторили?
— Чи задоволені ви своєю роботою на уроці?
— Що вдалося виконати легко?
— Під час виконання яких вправ відчули труднощі?

1 коментар: