понеділок, 10 грудня 2012 р.

Урок 248 (письмо) Тема. Буква Щ («ща»). Урок-гра «Поле чудес»


Урок 248 (письмо)
Тема. Буква Щ («ща»). Урок-гра «Поле чудес»

Мета: систематизувати знання учнів про букву «ща»; удосконалювати навички правильної ви­мови, каліграфічного письма, вміння ділити слова на склади, ставити наголос, виділяти наголошений та ненаголошений склади, виконувати звуко-буквений аналіз слів; формувати навички самоконтролю, роботи в парах змінного складу; розширювати словниковий запас; розвивати фонематичний слух, мовлення, увагу, мислення, інтелектуальні здібності, почуття змагання; виховувати естетичні смаки, бажання працювати, перемагати.
Обладнання: табло із завданнями для гри «Поле чудес»; іграшка Щука; фотокартки або малюнки із зображенням різних видів ящірок; міні-підручник на кожного учня; магнітофон; запис голосів пташок; фішки, призи для переможців; підручник «Післябукварик. 1 клас» / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. — К. : Літера ЛТД, 2008.
Хід уроку
I. Організаційний момент
— Сьогодні на уроці ми пограємо в гру «Поле чудес». Ви будете її учасниками, а я — ведучою. За правильно виконані завдання ко­жен отримуватиме фішку. Учасниками турів гри стануть ті учні, що отримають найбільшу кількість фішок. Наприкінці уроку ми підіб’ємо підсумок, і переможці отримають призи.
II. Актуалізація опорних знань учнів
1 Відгадування загадки. Звуко-буквений аналіз слова-відгадки
Зуби гострі має,
Хвостом виляє,
Не ричить, завжди мовчить.
А в казці розмовляє,
Добрим людям допомагає. (Щука)
— Виконайте звуко-буквений аналіз слова-відгадки.
— Які звуки позначає буква «ща»?
2 Зустріч з героїнею казки «За щучим велінням»
— Діти, до нас на урок завітала головна героїня казки «За щу­чим велінням». Знайомтесь: Щука!
Завдання Щуки
3 Каліграфічна хвилинка
1) Письмо елементів та літер Щ, щ («ща»)
2) Письмо складів ща, щл, щі, щя, щу, що
— Назвіть склади букв із нижнім з’єднанням, верхнім, середнім.
3) Послухайте вірш, запишіть слова, у яких є буква щ («ща»)
Щука вчила щученя
Зуби чистити щодня:
— Швидко щіточку бери,
Не лінуйся, гарно три.
Зуби треба берегти,
Ми ж бо щуки — я і ти.
4) Утворіть і запишіть слова. Підкресліть букву, що вивчається
4 Вимова звуків [шч]
Спостереження за вимовою звуків:
• губи висунуто вперед, зуби видно;
• зуби зближені;
• широкий кінчик язика піднято вгору;
• потік повітря йде через рот посередині язика;
• голосові зв’язки не напружені, голос не утворюється.
5 Гра «Додавайка»
Учитель називає початок слова, учні повинні додати в кінці звуки [шч], записати слова у зошит. Початок слів можна записати на картках або дошці.
До.. (щ), ля.. (щ), бор.. (щ), ку.. (щ), пла.. (щ), хру.. (щ).
6 Усний звуко-буквений аналіз слова (за вибором учнів)
— Дайте характеристику звукам [шч]. (Звуки [шч] — тверді приголосні звуки. Перед і пом’якшується звук [ч’], а звук [ш] за­лишається твердим.)
III. Повідомлення теми і мети уроку
— Ми готові розпочати гру «Поле чудес». У завданнях будуть слова, які у своєму складі мають букву щ («ща»).
IV. Гра «Поле чудес»
I відбірковий тур
— Щоб стати учасниками першого туру гри, необхідно викона­ти низку завдань.
1) Прочитайте. Спишіть народну прикмету. Поясніть, як ви її розумієте? Підкресліть двома лініями слова, у складі яких є буква щ («ща»). На які запитання вони відповідають?
Синиця пищить — зиму віщить.
— Поясніть зміст прикмети.
2) Відгадайте загадку. Дайте характеристику звукам слова-відгадки
З цих зелених маленьких листочків
Мама зварить смачний дуже борщик.
Ми зелених листочків нарвем,
Що усі називають… (щавлем).
3) Робота в парах
— Прочитайте слова з буквою щ («ща»). Запишіть ті з них, у яких буква щ («ща») стоїть у другому складі. Поставте наголос.
Приклади карток із завданнями для роботи в парах
Картка 1
Щит
щоб
щось
щічка
щось
щогла
щілина
ліщина
борщик
дощик
щодня
щебетання
Картка 2
Щука
щока
щогла
щодня
щавель
щабель
щастя
щиголь
щодуху
ящірка
вітрище
прізвище
4) Робота в парах змінного складу. Гра «Слово заховалось»
— Запишіть слова за звуко-буквеною схемою.
Варіант 1
[ш ч и г о л′]
щиголь
[ш ч а в е л′]
щавель
[ш ч и т]
щит
Варіант 2
[ш ч о к а]
щока
[к у ш ч′ і]
кущі
[л′ а ш ч′ і]
лящі
Варіант 3
[ш ч о д н′ а]
щодня
[п л а ш ч]
плащ
[ш ч и г л и к]
щиглик
Варіант 4
[х р′ а ш ч]
хрящ
[п л о ш ч а]
площа
[д о ш ч′ і]
дощі
Варіант 5
[б л и ш ч и т′]
блищить
[ш ч е б е т]
щебет
[п а х о ш ч′ і]
пахощі
Варіант 6
[ш ч и р′ і с т′]
щирість
[с е л и ш ч е]
селище
[ш ч е н′ а]
щеня
— Перепусткою до участі у першому турі буде таке завдання.
З поданих слів складіть і запишіть речення. Підкресліть букву, що позначає два звуки.
зайченя, кущем, Маленьке, під, сиділо, ліщини.
щиглик, Із, вилетів, куща.
щиглика, злякалося, Зайченя.
— Перші три учні, які правильно виконають завдання, стануть учасниками I туру нашої гри.
I тур
Хто таку тваринку знає:
Губить хвіст, коли втікає.
Не шука й не пита,
Хто знайшов її хвоста,
Бо секрет для себе має —
Хвіст швиденько відростає. (Ящірка)
Додаткова інформація
Ящірки належать до плазунів. Температура їхнього тіла зале­жить від температури довкілля. З приходом холодів ящірки заси­нають. Як тільки навесні промені сонця прогріють землю, на її по­верхню виповзають зі своїх зимових притулків ящірки. У цей час вони ліниво лежать та відігріваються в променях весняного сонця неподалік від місць зимівлі.
Для того щоб обдурити хижака і вижити, ящірка змушена ли­шати йому свій хвіст. Звиваючись, хвіст ящірки відволікає увагу нападника, що дає змогу ящірці сховатися. Через якийсь час у неї відростає новий хвіст.
Ящірки живуть по всьому світові, крім Антарктиди. Але най­більша їх кількість мешкає у місцях з теплим кліматом. У світі зу­стрічаються й отруйні ящірки. Ці види ящірок живуть на заході Північної Америки: ядозуб та бородата ящірка.
Учитель демонструє картинки із зображенням різних видів ящірок.
II відбірковий тур
Робота на картках
а) Прочитайте. До слів з лівого стовпчика доберіть слова з правого. Запишіть отримані словосполучення
Малиновий
зелена
смачний
ящірка
борщ
кущ
б) Прочитайте прислів’я, з’єднуючи праву його частину з лівою. Поясніть значення цих прислів’їв. Запишіть одне з прислів’їв
Що хата має,
Щоб багато встигати,
Що нині утече,
Що влітку родиться,
то завтра не зловиш.
то взимку згодиться.
тим і приймає.
треба рано вставати.
в) Творче завдання
— Прочитайте вірш. Спишіть, вставляючи пропущені літери.
..иглик ..иро ..ебетав,
..игленяток научав:
— ..об ..асливими вам стати,
Треба вміти ..ебетати!
— Яку букву вставили замість пропусків? («ща»)
— Назвіть птахів, щебет яких ви чули у своєму житті. г) Слухання запису голосів пташок
— Яких пташок ви почули?
— Що ви можете розказати про них?
1 Робота за підручником
Завдання 1 (с. 57)
Прочитати перші три речення з вірша «Вийшов щиглик щавель їсти». Назвати звуки у виділених словах («щавель», «дощ»).
Завдання 2 (с. 57)
Виписати з тексту всі слова з буквою щ («ща»). Назвати в них звуки.
2 Відновлення тексту-анаграми
— Учасниками II туру гри стануть учні, які першими зможуть прочитати і списати текст-анаграму, а також дати правильні відпо­віді на запитання вчителя.
куЩа
виЖе в тавкус куща. маТ лавапють ройжі і щіля. ваХоються бири дів кущи. леА куща тихра. наВо тачує ан всю дозбич. куЩа — бира жиха.
Запитання до 1-го учасника II туру
— Де живе щука?
Запитання до 2-го учасника II туру
— Які ще риби плавають у цій водоймі?
Запитання до 3-го учасника II туру
— Чому щуку вважають хижою рибою?
II тур
— Отже, завдання II туру.
Традиційна українська страва з овочів та м’яса. (Борщ)
Фізкультхвилинка
Буква «Ща» сказала «Ша»:
— Ти стрибаєш, як лоша.
Я на тебе дуже схожа,
Хоч стрибати так не можу.
— А відгадка тут проста:
Я з хвостом,
Ти — без хвоста.
III відбірковий тур
1) Гра «Вгадай слова за описом»
— Запишіть слово, опис якого дається в завданні.
• Бічна частина обличчя. (Щока)
• Великий, густий, важко прохідний ліс. (Хащі, пуща)
• Рослина, яку використовують для приготування борщу. (Ща­вель)
2) Робота за підручником (с. 57)
а) Продовжте речення словами з тексту
— Яка буква у дописаних словах не позначає звука?
б) Завдання 4 (с. 57)
— Прочитайте скоромовку.
— Спишіть, вставляючи пропущені букви.
в) Завдання 5 (с. 57)
— «Зберіть» слово, поділіть його на склади. Складіть і запи­шіть речення з ним.
3) Робота на картках. Гра «Хто швидше?»
Учасниками III туру стануть учні, які першими заповнять порожні клітинки.
III тур
— Увага, завдання III туру!
Як називається приміщення між стелею і покрівлею будинку?
Гра з глядачами
В небі вітер-пастух отари
Заганяє в тісні кошари,
Із овець тче нитки шовкові
На ліси, на поля й діброви. (Дощ)
Фінал
— Розпочинаємо фінал нашої гри. У фіналі беруть участь пере­можці трьох турів.
Як називається спеціальний учнівський зошит для запису до­машніх завдань і оцінок? (Щоденник)
Супер-фінал
Як називається високий міцний стовп на кораблі, призначений для вітрил?
Одійшли від неї люди,
Заскрипіла вона стиха,
І тоді на повні груди
Парус трепетний задихав. (Щогла)
За М. Нагнибідою
V. Підбиття підсумку уроку та результатів гри
Оцінювання учнями власної діяльності на уроці за кількістю отриманих фішок: за 5–6 фішок учень отримує подяку «Добре!», за 7–8 фішок — «Молодець!», якщо фішок більше 8 — «Розумни­чок!», «Розумничка!»

Немає коментарів:

Дописати коментар