пʼятниця, 7 грудня 2012 р.

Урок 244 (письмо) Тема. Букви г («ге»), ґ («ґе»)


Урок 244 (письмо)
Тема. Букви г («ге»), ґ («ґе»)
Мета: закріпити й активізувати знання учнів про букви г («ге»), ґ («ґе»), їх звукові значення, вчити дітей складати словосполучення за малюнком; удосконалювати вміння учнів писа­ти під диктовку з коментуванням; розвивати зв’язне мовлення; збагачувати словниковий запас першокласників; удосконалювати уміння складати звукові схеми слів, визначати склади, наголос; розвивати увагу під час списування з друкованого тексту; виховувати почуття дружби, взаємодопомоги, інтерес до знань; продовжити роботу над каліграфією, над правильним букво з’єднанням; виховувати охайність при письмі.
Обладнання: лист Русалоньки; портрет Русалоньки; кросворд; схеми речень; предметні малюнки; карт­ки із завданнями для індивідуальної роботи; зірка; підручник «Післябукварик. 1 клас» / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. — К. : Літера ЛТД, 2008.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Пролунав дзвінок.
Починаємо урок.
Працюватимемо старанно,
Щоб почути у кінці,
Що у нашім першім класі
Діти — просто молодці!
II. Повідомлення теми та завдань уроку
— Діти, ми отримали незвичайний лист від Русалоньки. Поди­вимось, що вона нам написала?
Добрий день, дітки! Це я, Русалонька. Живу я на морському дні. І так мені тут сумно: навкруги тільки вода та різні морські тва­рини. Так хочеться на березі погуляти, людей побачити. А дідусь Водяник не пускає мене, каже, якщо я Русалонька, то повинна жити в морі. Допоможіть мені, дітки, Водяника умовити, щоб від­пустив мене погуляти! Допоможіть, будь ласка!
— Діти, Русалонька звертається до нас за допомогою. Спробу­ємо їй допомогти? А як же потрапити на морське дно? Потрібно уявити себе якоюсь твариною і заплющити очі. Ну що, спробує­мо? Але ж море таке велике, і щоб ви в ньому не загубились, да­вайте зробимо так: я буду дельфіном, а ви — рибками. Щоб Водя­ник відпустив Русалоньку, ми маємо виконати його завдання. За кожне правильно виконане завдання ми будемо отримувати час­тини від портрету Русалоньки. І от коли виконаємо всі завдання і складемо портрет Русалоньки, тоді Водяник і відпустить її з нами погратися. Згодні?
III. Актуалізація опорних знань учнів
1 Повторення правила сидіння за партою
— От і перше завдання. Але, щоб гарно виконати його, потрібно пригадати правила сидіння за партою. Хто пригадає?
Діти повторюють правила сидіння за партою.
— Молодці! А як правильно тримати ручку?
— Зараз ми пригадаємо, як писати букви г («ге»), ґ («ґе»).
— Які звуки вони позначають на письмі?
— Дайте характеристику цим звукам.
— Щоб гарно написати, треба пальчики розім’яти.
СНІЖОК
Сніг-сніжок
Засипав поріжок.
Побігли ми погратися
У сніжки на лужок.
Пальцями рук немов присолювати, потім «бігти» пальцями та «ліпити» сніжки.
2 Каліграфічна хвилинка
Гг га ог гл Ґґ ґа ґв
Гайок, гомін, гомонить, ґава, ґвалт, гелгочуть
Затих гайок. І верби кучеряві
Пташиним співом вже не гомонять.
І. Савицька
— Поясніть значення слова гомонять.
Ґелґочуть гуси під вербою,
І ґава теж зчинила ґвалт.
— Які ще слова із цим звуком ви знаєте?
3 Робота з віршем
— Прочитайте вірш.
Ґава всілася на ґанку,
І сиділа там до ранку.
Вранці гуси пробігали,
Ґаву з ґанку проганяли.
Г. Чубач
— Випишіть слова з буквами г («ге»), ґ («ґе»).
— Поділіть виписані слова на склади. (Ґава, ґанку, гуси, пробі­гали)
4 Малюнковий кросворд
— Подивіться на малюнки та заповніть кросворд. (Малюнки ви­сять на дошці. Дитина, яка відгадала слово, записує його у кросворд.)
— Складіть речення за поданими схемами, користуючись сло­вами з кросворда.
За кожне виконане завдання вчитель видає дітям частини портрета Русалоньки.
IV. Повторення вивченого матеріалу
1 Робота за підручником (с. 49, завдання 1)
Спостереження за вимовою звуків [г], [ґ].
— Якщо ви були уважними на каліграфічній хвилинці, ви з легкістю дайте відповіді на такі питання.
— Які букви найчастіше зустрічалися в каліграфічній хви­линці?
— Давайте вимовимо звуки [г], [ґ].
— Чим вони різняться? Дайте характеристику цим звукам.
2 Прочитайте пари слів. Розрізняйте звуки [г], [ґ]
Ґречний — гречна
ґанок — Ганна
ґрати — гратися
ґульки — гульки
Ґречний — шанобливий, ввічливий, чемний.
складіть речення з цими словами. Найкращі речення запи­шемо на дошці і в зошиті.
Фізкультхвилинка
Вже стомилися ми трішки,
Вийдіть, дітки, на доріжку.
Наші ручки: раз, два, три.
Ось голівонька стомилась,
Вліво-вправо нахилилась:
Раз, два, три.
Будем пальчики стискати,
Будем знову працювати.
3 З тексту «Ромашка» випишіть речення про землю і небо. У виділеному слові назвіть букви
РОМАШКА
Проклюнулась на леваді маленька ромашка. Навколо високі трави стоять. Івсім до ромашки байдуже.
Незатишно стало ромашці, і вона сумно похилила голову. Коли чує: хтось грає. Срібно так, солодко.
Ворухнувся на ромашчиному стеблі один листок, другий. Роз­плющила ромашка очі — аж то бджілка кружляє. І від її крилець іде музика.
Радіє зелена земля. Радіє синє небо. Ромашка підвела голову і розквітла: біла-біла, ще й з крапелькою жовтогарячого сонця.
І від того, що ромашка розквітла, літо стало ще кращими.
Б. Харчук
— Про що йдеться в оповіданні?
— Чому ромашці стало незатишно?
— Що її змусило підвести голову?
— Від чого розквітла ромашка?
— Чи сподобалося вам це оповідання?
знайдіть у тексті речення про землю і небо, прочитайте його.
4 Малюнковий вибірковий диктант
— Я показуватиму малюнки. Перший варіант записує слова, у яких зустрічається буква г («ге»); другий записує слова, у яких зустрічається буква ґ («ґе»).
Слова: голка, гриби, ґудзик, голуб, огірок, ґава, аґрус, ґанок.
— Зробіть звуко-буквений аналіз слів:
варіант 1 — ґанок, гриби,
варіант 2 — аґрус, голуб.
Ґанок — [ганок]— 2 скл., 5 б., 5 зв.
Гриби — [гриби]— 2 скл., 5 б., 5 зв.
Аґрус — [аґрус ]— 2 скл., 5 б., 5 зв.
Голуб — [голуб]— 2 скл., 5 б., 5 зв.
5 Прочитай вірш. На місці пропущених літер вставте г («ге») або ґ («ґе»)
Варіант 1 Відповідь:
..уска ..рала на ..ітарі,
..ел..отів ..усак ..а..арі.
..ава ..укала ..рака,
..олуб ..атив ..опака.
Гуска грала на гітарі,
Ґелґотів гусак гагарі.
Ґава гукала грака,
Голуб гатив гопака.
Варіант 2 Відповідь:
..ава всілася на ..анку,
І сиділа там до ранку.
Вранці ..уси пробі..али,
..аву з ..анку про..аняли.
Г. Чубач
Ґава всілася на ґанку,
І сиділа там до ранку.
Вранці гуси пробігали,
Ґаву з ґанку проганяли.
Фізкультхвилинка
Раз — підняти руки вгору,
Два — нагнутися додолу.
Не згинайте, діти, ноги,
Як торкаєтесь підлоги.
Три, чотири — прямо стати,
Будем знову починати.
Потім разом всі присядем
Іза парти тихо сядем.
V. Узагальнення вивченого матеріалу
1 Словниковий диктант
Учитель диктує слова, учні записують, над кожним словом ставлять наголос. Один з учнів записує слова на дошці.
Годинник, гумка, ґанок, ґрунт, ґудзик.
Після диктанту учні читають слова, звіряють з дошкою, пояснюють написання.
2 Доповніть речення потрібними словами за змістом
Грудень рік кінчає, а зиму...
Земля — наша мати, всіх...
Грудка рідної землі дорожча за...
Згода дім годує, а незгода...
Слова для довідок: годує, руйнує, золото, починає.
3 Робота за підручником (с. 49, завдання 3)
— Прочитайте текст. Про що він?
ЯК НАРОДИВСЯ ҐУДЗИК
Ґудзик прийшов до нас із давніх-давен. Слово ґудз означало ву­зол або ґуля. Ґудзи робили із шнурочків. Ними зав’язували одяг. Згодом ґудзи стали пришивати до одягу і називали їх ґудзиками. Виготовляють ґудзики із дерева, металу й пластмаси.
— Про що йдеться у тексті?
— Із чого спочатку робили ґудзи?
— Із чого зараз виготовляють ґудзики?
— У підкреслених словах назвіть першу букву.
— Спишіть перше й останнє речення.
4 Групування слів парами: російські — українські. Запис їх, підкреслюючи букви г («ге»), ґ («ґе»)
— Прочитайте слова, які записані на дошці. Які слова вам не­зрозумілі? Згрупуйте слова парами: російські — українські. Запи­шіть три пари, які найбільше сподобались. (Діти по черзі на дошці з’єднують слова в пари.)
Фитиль
часы
крыльцо
тыква
пуговица
игла
расчёска
ворона
шишка
поляна
юла
решётка
ветка
крыжовник
гоготать
дзиґа
ґрати
ґніт
галявина
гілка
аґрус
ґуля
ґанок
ґудзик
гребінець
гарбуз
голка
ґелґотати
ґава
годинник

VI. Підсумок уроку
— Молодці! Виконали всі завдання! (діти разом з учителем складають портрет русалоньки.)
Русалонька. Дякую вам, діти, що ви виконали всі завдання дідуся Водяника. Тепер я зможу виходити на берег гуляти. А за те, що ви мені допомогли, я хочу вам подарувати ось ці морські зіроч­ки, щоб вони нагадували вам про мене.

Немає коментарів:

Дописати коментар