середа, 5 грудня 2012 р.

Урок 242 (письмо) Тема. Букви я, ю, є, ї


Урок 242 (письмо)
Тема. Букви я, ю, є, ї
Мета: закріплювати знання про звукові значення вивчених букв, каліграфічне написання цих букв, з’єднань букв у словах; удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів та вміння писати під диктовку; збагачувати словниковий запас учнів; розвива­ти фонематичний слух, мовлення, увагу, мислення, інтелектуальні здібності, почуття змагання; охайності при письмі; виховувати почуття дружби й товариськості.
Обладнання: зразки друкованих та рукописних букв; предметні малюнки; вірші; будиночки; підруч­ник «Післябукварик. 1 клас» / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. — К. : Літера ЛТД, 2008.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Учитель
Пролунав уже дзвінок,
Починається урок.
Учні (разом)
Один, два, три, чотири, п’ять —
Хочем все на світі знать.
II. Актуалізація опорних знань учнів
1 Каліграфічна хвилинка
Письмо довгої прямої лінії, заокругленої вгорі і внизу (перший еле­мент великих літер Щ, Ш, Ц, Й).
2 Навчальна гра «Чий будиночок?»
Варіант 1 — називає звуки;
Варіант 2 — «розселяє» звуки, залежно від їх характеристики.
1) Тверді приголосні звуки;
2) голосні звуки;
3) дзвінкі приголосні звуки;
4) глухі приголосні звуки;
5) м’які приголосні звуки.
3 «Торбинка запитань»
— Яка різниця між звуком і буквою?
— Чим голосні звуки відрізняються від приголосних?
— Назвіть голосні, які позначають на письмі два звуки.
— Скільки букв і звуків у словах ящірка, заєць, їжак?
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми виконаємо багато цікавих завдань та за­кріпимо знання про букви я, ю, є, ї.
IV. Повторення вивченого матеріалу
1 Робота за підручником (с. 45)
Завдання 1. З тексту «Сонечко» випишіть виділені слова. Назвіть букви, які позначають два звуки.
— Давайте пригадаємо, коли букви я, ю, є позначають два зву­ки, а коли — один? (Відповіді дітей.)
2 Запишіть подані слова у два стовпчики: в перший — слова, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки, у другий — слова, у яких букви я, ю, є позначають один звук. Поставте наголос. Підкресліть ненаголошені склади.
Синє, гріє, баян, рюкзак, грядка, проїзд, тополя, співають, пере­днє, любов’ю, школяр, заєць.
3 Порівняння друкованих та рукописних букв я, ю, є, ї
— Розгляньте друковані й рукописні букви. Чим вони схожі? Чим відрізняються?
— З яких елементів складаються ці букви?
Письмо букв у повітрі.
4 Звуко-буквений аналіз слів
Баєчка, малюю, колекція, змії.
5 Завдання 2. Прочитайте вірш
Ясен, ясен, ясеня,
Ми радіємо щодня:
Хай зростає, листя має,
Нашу землю прикрашає.
В. Крищенко
— Назвіть звуки у підкреслених словах.
Фізкультхвилинка. Пальчикова гімнастика

ГУСЕНЯТА
Ми ходили нині з татом
На пташиний двір.
Гусеняток там багато,
Як на небі зір.
Я б сама порахувала
Гусеняток всіх,
Тільки пальців дуже мало
На руках моїх.
В. Ладижець
Витягнутими пальцями стукати по великому пальцю, потім загинати другим пальцем правої руки по черзі пальці лівої руки.
КОЗА
Я — коза рогатая,
Я — коза багатая,
Можу всіх перелякать.
Якщо ріжки виставлять.
Другий і третій пальці виставлені й похитуються, просуваючись уперед.
6 Робота в групах
1-ша група. Прочитайте прислів’я. Спишіть. Підкресліть голосні букви, що позначають два звуки. До виділеного слова доберіть слова-родичі. Позначте спільну частину.
Прислів’я нам допомагають, хоч інколи гіркі бувають. Як не вмієш, той не посієш. Яблуко від яблуньки не далеко відкочується.
2-га група. Випишіть слова з м’яким приголосним перед я, ю, є. Під­кресліть букви, що позначають м’якість попереднього приголосного.
Одяг, галченя, віялка, лялька, збіжжя, свято, ллється, Олеся, нянька, сім’я, степний, юність, приятель, малюю, Люда, Уляна, ліс, луг, дим, вчорашнє, селянин, армія, Ілля, валер’янка, боротьба.
V. Узагальнення вивченого матеріалу
1 Продовження роботи за підручником (с. 45)
Завдання 3. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Під­кресліть букви, які позначають два звуки.
У саду д..дька Романа справжні дива! На одній гілці ..блуко сніжно-біле. А на сусідній — золотисте. Визира..ть яблука ізлист... Сміютьс.. до сонц.., наливаютьс.., спіють.
2 Робота над загадкою
Завдання 4. Прочитайте загадку.
Сидить Марушка в семи кожушках,
Хто її роздягає, той сльози проливає.
— Запишіть відгадку. Вимовте звуки у цьому слові.
Фізкультхвилинка
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.
Руки вгору, руки в боки,
Поскачи на місці трохи.
Руки ззаду покладемо,
Головою повернемо.
Разом присядемо
Іза парти сядемо.
3 Гра «Хто уважний?»
— Послухайте прислів’я. Якщо у словах є букви, що познача­ють на письмі два звуки, плескайте в долоні.
Хто дбає, той має. Посієш вчасно — вродить рясно. Хто грамо­ти вміє, той краще сіє. Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
4 Робота в групах
Варіант 1 виписує слова, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки, варіант 2 — слова, у яких букви я, ю, є позначають один звук. (Двоскладові слова поділити для переносу.)
Їжа, їзда, зозуля, юнга, хазяїн, єдність, ізюм, черешня, гарячий, хазяйство, дядя, стяг, куля, їжак, криниця, кишеня, кузня, цуце­ня, юнак, ключ, боягуз, тюльпан, тюлька, Європа, Єгипет, Єреван, весняний.
VI. Підсумок уроку
— Що повторили, виконуючи письмові вправи?
— У яких випадках букви я, ю, є позначають два звуки?
— Назвіть слова, у яких букви я, ю, є позначають один звук.

Немає коментарів:

Дописати коментар