четвер, 8 листопада 2012 р.

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ «ГРУПОВА ФОРМА РОБОТИ ­ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ»


БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ «ГРУПОВА ФОРМА РОБОТИ ­ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ»


Мета:

· продемонструвати батькам, як будуються предметні стосунки учнів та вчителя, співпраця з однолітками;

· розповісти про позитивний вплив групового навчання для розвитку мислення учнів і ткало, що виховує вміння навчатися;

· розвивати рефлексивні здібності молодших школярів;

· виховувати в учнів взаєморозуміння, чуйність, доброзичливість, дружні почуття.
Оформлення класної кімнати:

· плакати з приказками та прислів'ями, висловлюваннями про ввіч­ливість, дружбу, доброту;

· столи, що розставлені парами за кількістю команд, окремі місця для батьків, журі;
· картки із завданнями для команд, картки із завданнями та відпові­дями для журі;
· призи для переможців.
ХІД ЗБОРІВ
І. Організаційний момент
Діти вітають батьків, запрошують їх до класної кімнати а самі виходять «на перерву».
11. Бесіда із батьками
- Сьогодні у нас із Вами незвичні батьківські збори. Тема: «Групова форма роботи - ефективний засіб навчання». Ми з дітьми проведемо для Вас інтелектуальну гру «Брейн-ринг».
Основним завданням педагогічного процесу в сучасній ~колі є роз­виток дитини. Останнім часом з'явилася безліч публікацій, які містять розробки вправ і завдань для розвитку дитини, як на відверненому, так і на наближеному до шкільної програми матеріалі. Поцікавтеся ними. Сьогодні до Вашої уваги - використання таких завдань. Пропонуємо Вам не лише споглядати дійство, але й брати у ньому активну участь.
Відомо, що людина починає мислити, коли перед нею постає певне запитання. Та чи будь-які запитання змушують нас замислюватися?
Розумова діяльність розпочинається тоді, коли перед нами постає за­вдання або проблема, що не має готового розв'язання. Психологи ствер­джують, що мислення розпочинається із здивування або з протиріччя.
Розвивати мислення - означає розвивати вміння думати.
Ми, педагоги, розпочинаємо розвивати це вміння із формування найпростіших розумових навичок: вміння ставити запитання, узагаль­нювати, встановлювати закономірності, робити висновки.
Основний зміст групової роботи - продукування мислення, до того ж, колективного мислення.
Колективне мислення передбачає використання комунікації, ро­зуміння, роботу з різними мислитель ними пропозиціями, а отже - мож­ливість опановувати та захищати свою точку зору, наступну рефлексію. Процес мислення охоплює групову взаємодію. У групі не просто обміню­ються думками, не обирають готове рішення, а розмірковують. Розуміння ідей, що виникли в групі, усіма учасниками групової роботи, подолання скрутних становищ, вибір способу діяльності - усе це забезпечується
процесами рефлексії.                      .
Рефлексія дозволяє зрозуміти, про що, що саме і як думають учасники групи, критично оцінювати свої уявлення і свій спосіб роботи.
Зверніть увагу на участь у груповій роботі вашої дитини. Після за­вершення заняття, яке ми сьогодні Вам продемонструємо, відбудеться обмін думками з цього приводу.
(до класно; кімнати запрошуються учасники гри.)
ІІІ. Виступ ведучого
- Шановні батьки, шановні учасники нашого «Рейн-рингу»! Погляньте на оформлення класу - і ви одразу зрозумієте, про що сьо­годні піде мова. Звичайно, про дружбу, взаємоповагу, доброзичливість, взаєморозуміння. Пропоную всім присутнім пригадати і розтлумачити прислів'я про дружбу.
(Пригадування відбувається у формі конкурсу, змагання між учнями та батьками.)   .
- Отже, всі налаштувалися на гру, і я маю честь повідомити, що у сьо­годнішньому «Рейн-рингу» беруть участь 5 команд. Тема дружби і до­брозичливості торкнеться основних шкільних предметів. Як саме?
А ось як: працювати ми з вами будемо колективно, тобто в групах.
Тут дружба - найліпший помічник. В журі запрошуємо батьків.
(Батьки займають місця за столом журі.)
Змагання відбудеться за такими категоріями:
1.Математика;
2.Українська мова;
3.Читання;. .
4.Правила ввічливості.               ,
(На свій розсуд учитель може доповнювати та урізноманітнювати кількість категорій.)
Правила гри
· На обговорення одного питання надається максимум 45 секунд.
· Доки сплине цей час, команда повинна знайти відповідь, а капітан­ підняти картку з номером або руку.
· Питання про те, хто буде відповідати, вирішує капітан.
· Якщо команда не знаходить правильної відповіді, то вона має право (лише один раз) скористатися допомогою одного із батьків.
IV. Гра
Наведемо приклади деяких завдань окремих категорій.
1.Розминка.
Математика
- Усім відомо, що сірники існують не для розваги, та Ви вже знаєте правила безпеки щодо них, тому отримайте сірники для наступного конкурсу.
а) Візьміть лише два сірники. Хто здогадається, як із них отримати 10?
Ламати сірники не можна.
(Діти мають утворити римську цифру х.)
б) Погляньте на рисунок. Викладіть у себе на столі таку саму фігуру.
На лугу - трава чудова,
І пасеться там ... (корова).

Так от ... Паслася собі корова, аж раптом повернулася у другий бік.
Перекладіть лише один сірник і продемонструйте, як це відбулося.

в) Споглядаючи композицію, укладену із сірників, з'ясуйте і дайте відповідь, як повернути хатинку, що на курячих ніжках, до лісу задом, а до людини - передом, перегрупувавши лише 1 сірник.

2.Задача.

Із 300 мешканців села 200 розмовляють українською, а 180 - росій­ською. Скільки мешканців цього села розмовляють і українською, і російською? (80)       _
3.Сума двох чисел 7, а їх різниця - 5. Що це за числа? (6 і 1)

3.У білки запитали: «Скільки горішків у тебе в дуплі?» спочатку вона відповіла: «Більше, ніж 2, але менше, ніж 6», а потім сказала: «Більше, ніж 4, але менше, ніж 10». Скільки горіхів у. білки, якщо обидва рази вона сказала правду? (5)
Українська мова
1. Скажіть, скільки твердих приголосних у приказці: «Заздрість здоров'я їсть»,

1. Зазначте рід іменників: собака, теля, забіяка, нероба, кава, тюль, таксі, кенгуру, какао.
З. Утворіть множину від слів: диво, небо, людина, рибина, кінь, лев.
4.Як Ви вважаєте, які слова у наведених словосполученнях є «зайвими», тобто не містять жодної інформації?
Вересень місяць; круглі кулі; п'ять гривень грошей
Правила ввічливості

(По одному завданню для кожної команди)
1 команда

Ви зателефонували мамі на роботу. До телефону підійшла невідома вам людина. Оберіть найввічливішу форму, що дозволить вам чемно звернутися до неї.
а) Покличте маму.
б) Доброго дня, покличте маму.

В) доброго дня! Це телефонує (прізвище, ім'я). Покличте, будь ласка, до телефону мою маму (прізвище, ім'я та по батькові).
2 команда
Ви спізнилися на урок і хочете увійти; до класу. Яким є ваш варіант

найввічливішого звернення, що містить прохання дозволу, щоб увійти? а) Яувійду?

б) Пробачте, можна увійти? в) Можна увійти?
З команда

Сашко та Сергійко - друзі. Вони разом ходять до школи і поверта­ються зі школи додому. Вони мешкають в одному будинку, разом гра­ються у дворі. Сергійко вчиться добре, а Сашко - не дуже. Сергійко по-доброму ставиться до Сашка, постійно дає йому списувати домашні завдання. Мабуть, це є справжня дружба. А як би вчинили ви на місці Сергійка? .        .~
а) Допоміг би товаришеві виконувати домашні завдання.
б) Також давав би списувати.
в) Сказав би вчительці, що Сашко списує.
 4 команда

Марійка та Оленка - добрі подруги. Вони разом ходять до шкільного буфету. Іноді і Оленки не вистачає грошей на булочки. Тоді Марійка го­ворить: «y мене є гроші, і я могла б дати тобі, але мама не дозволяє нікому давати грошей». Як би ви повелися на місці Марійки?
а) Теж не давав би гроші в борг.
б) Давав би гроші в борг потайки від мами.

в) Намагався б переконати маму, що вона неправа, а справжній друг зав­жди допомагає у скруті.
5 команда
Діти бігали у дворі. Михайлик упав і розбив коліно, потекла кров. Він заплакав. Ігор підійшов до нього, засміявся і сказав: «Ну, чого ти скиглиш, плаксуне? Загоїться твоє коліно!» Як би вчинили ви на місці Ігоря?
а) Теж посміявся б.
б) Почекав би, доки Михайлик сам підніметься.

В) Допоміг би Михайликові підвестися, висловив би співчуття та допоміг дістатися додому.
У. Підбиття підсумків
Нагородження команд, вручення призів учасникам.
VI. Обговорення 3 батьками (обмін думками)
Безумовно, групова форма роботи є одним із засобів розвитку мис­лення дітей. Використання такої технології навчання у співпраці має свої переваги: навчає дітей взаєморозуміння, чуйності.
Під час роботи у малих групах, у співпраці, учні можуть дізнатися один в одного про все, що їм незрозуміло.
За потреби учні усі разом можуть звернутися за допомогою до вчи­теля. Учні навчаються спілкуватися один із одним, з учителем, у них розвивається почуття товариства, взаємодопомоги.
Нагода побачити свою дитину, так би мовити, збоку дає батькам поштовх до роздумів. Думки, зауваження, пропозиції та побажання батьків мають знайти відображення в рішенні батьківських зборів.

Немає коментарів:

Дописати коментар