четвер, 8 листопада 2012 р.

ЗБОРИ - ЛЕКЦІЯ "СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СІМЕЙНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ"ЗБОРИ - ЛЕКЦІЯ "СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СІМЕЙНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ"


Сім'я - це підґрунтя, на якому будується висотний храм духовності дитини. Формування відповідальності, гуманності, честі, благородства у ставленні людини до суспільства, до оточуючих і до самої себе. Ці мо­ральні цінності були й лишаються основним мірилом чесної особистості. Дитина не народжується моральною або аморальною, вона стає такою або іншою залежно від середовища, в якому вона живе і виховання, яке вона отримує. Статеве виховання є складовою морального виховання. Ще кілька десятків років тому сперечалися відносно того, чи потрібно говорити дітям про статеві стосунки і взагалі торкатися цього питання. Лікарі, педагоги, психологи дійшли згоди у тому, що таке роз'яснення є необхідним. Правильне висвітлення питань статевого життя для дітей має велике профілактичне значення, попереджує розвиток неврозів, сприяє гармонійному розвиткові особистості.
Дорослі повинні надати інформацію, не викликаючи передчасного збудження статевого потягу.
Заборона щодо роз'яснення статевих питань дітям часто стає при­чиною виникнення трагедій. Це відбувається тому, що у дітей не завжди вистачає сміливості поділитися своїми сумнівами або прикрощами навіть із найближчими людьми. І небезпечний момент - діти черпають «знання» у випадкових знайомих, а наслідки цього спілкування обертаються для дітей тяжкими психічними травмами.
Є низка об'єктивних обставин, що зробили проблему статевого вихо­вання актуальною. Їх багато: акселерація, свобода спілкування, доступ­ність засобів масової інформації, недостатній контроль із боку батьків за поведінкою дітей, інтимність сексуальних переживань і схильність дітей тримати їх у таємниці. Але головним тут є раннє дорослішання наших дітей.
Статевий розвиток і достигання настають раніше, а соціальна зрілість і екологічна самостійність відсуваються.
Можна зробити висновок, що статеве виховання дитини має почина­тися ще тоді, коли дитина далека від шкільного віку. Сім'я у вихованні дітей має першорядне значення.
Роз'яснення питань, про які йдеться, не можна обмежити однією бесідою. Не потрібно провокувати запитання, та коли вже питання постав­лене, потрібно дати правдиву відповідь, що відповідає рівню розвитку ди­тини. Бесіди з дітьми щодо статевих відмінностей, про народження дітей необхідно проводити, починаючи з 8-11 років. Необхідну інформацію діти повинні отримати до того, як почнеться період дозрівання, тобто до 14 років.

Батьки повинні знати, що розвиток дитини, їі формування відбу­вається не поступово і рівномірно, а складно і стрибкоподібно. Необ­хідно пам'ятати, що існують спеціальні вікові періоди, коли відбувається перебудова вегетативної та ендокринної систем організму, «вмикаютьєя» і «вимикаються» ті або інші залози внутрішньої секреції, відбувається бурх­ливе зростання тіла, змінюється нервово-психічна надбудова. Вчені нази­вають такі відповідальні періоди в житті людини фізіологічними кризами. Перша криза відбувається у 2-4 роки, друга криза починається у 7 років, третя - у 12-14 років. Кожна з них потребує від дитини значного на­пруження, що призводить до підвищення втомлюваності і нервово­психічної чутливості.

Фізіологічна криза водночас і допомагає дитині, оскільки в дію всту­пають найвищі коркові механізми, тобто - дитина живе не лише дією, мускулами, емоціями, але й свідомістю.

Посилено збільшується мозок дитини, зростає можливість гальмівних процесів. Це становить фізіологічну передумову для формування низки вольових якостей дитини, підвищується здатність виявляти самостій­ність, стримувати імпульсивні дії, свідомо утримуватися від небажаних вчинків, що є особливо важливим у формуванні дружніх стосунків між хлопчиками та дівчатками.

Вже із 7 років у дівчаток можна спостерігати збільшену округлість грудної клітини. Із 9-10 років у дівчаток спостерігається незначне від­ставання у рості і збільшенні маси порівняно із хлопчиками, У дівчаток частіше спостерігається розумова і фізична втома та перевтома. Тому в процесі виховання потрібно враховувати не лише вік, але й стать.

Дітям властива поведінка, що пов'язана із виникненням статевого потягу. У хлопчиків формуються риси мужності, виникає бажання до­помогти і захистити дівчаток. Для формування правильних, красивих взаємовідносин між хлопчиками та дівчатками важливо, щоб вони мали друзів. Батьки повинні бути добре обізнаними у тому, з ким зустрічається і товаришує їхня дитина, стежити, щоб спілкування було насичене ці­кавими справами. Цікавою і доречною формою спілкування хлопчиків і дівчаток є святкування днів народження, проведення організованих батьками культпоходів, екскурсій тощо.

Вік 9-1 О років характеризується статевою гомогенізацією, що виз­начає особливості поведінки дітей цього віку. Діти діляться на. два та­бори - хлопчики і дівчатка. Ігри та розваги хлопчиків: спорт, космос, комп'ютер, пригоди, героїчна детективна та пригодницька література. Доволі часто вони переймають зразки грубої «мужності»: пробують па­лити, спльовують, ходять «чоловічою» ходою, тримають руки в кишенях. У них виникає особлива потреба близькості з батьком, наявності спільної з ним справи.

Саме у цьому віці хлопчики найтяжче переносять розлучення батьків і той факт, що батько йде із сім'ї. Якщо батька немає або стосунки з ним незадовільні, то виникає потреба замінити його: тренером, керівником гуртка, вчителем-чоловіком.

Дівчатка у своєму колі обговорюють літературних «принців», заво­дять перші щоденники, куди записують анкети, пісні, вірші, побажання, секрети, вникають у «жіночі» справи, збирають портрети артистів, зако­хуються у них.

Виникає особлива потреба в емоційній близькості з матір'ю. Дівчатка часто самі провокують хлопчиків на вияв уваги, іноді беруть ініціативу і свої руки, нагадуючи цим дорослих жінок.

Якщо У шкільному віці дитина буде озброєна правильними знан­нями, то вона досить спокійно буде ставитися до того, що почує поза спиною.

Під час лекції вчитель має навести статистичні дані, що демонструють факти насильства, вбивств, самогубств, що пов'язані із відсутністю або недостатнім рівнем статевого виховання, продемонструвати позитивний вияв нікого виховання на конкретних прикладах. Факти та дані повинні стосуватися рідного міста, району, села, області, країни.
Крім того, вчителеві необхідно запропонувати батькам гру «Запитуйте  відповідаємо», що підготує їх до спілкування із дітьми на статеві теми, індивідуальні консультації, співдоповідь одного із членів батьківського . комітету на тему «Спокушання, розбещення, насильство». 

Немає коментарів:

Дописати коментар