середа, 28 листопада 2012 р.

Урок 230 (письмо) Тема. Голосні звуки. Наголос. Склад. Інтегрований урок природознавства та навчання грамоти. Урок-гра «Поле чудес»


Урок 230 (письмо)
Тема. Голосні звуки. Наголос. Склад. Інтегрований урок природознавства та навчання грамоти. Урок-гра «Поле чудес»
Мета: систематизувати знання учнів про голосні звуки, удосконалювати навички правильної вимови, каліграфічного письма; розширювати уявлення учнів про склад як найменшу звукову одиницю, яка виділяється в мовному потоці; удосконалювати вміння ділити слова на склади, ставити наголос, виділяти наголошений та ненаголошений склади; формувати навички самоконтролю, роботи в парах, групах; розширювати словниковий запас; розвивати фонематичний слух, мовлення, увагу, мислення, інтелектуальні здібності, почуття змагання; виховувати чуйність, доброту, гуманне ставлення до всього живого, шанобливе та турботливе ставлення до природи, птахів — братів наших менших, бажання працювати, досягати успіху.
Обладнання: малюнки із зображенням птахів; картки із завданнями для групової та індивідуаль­ної роботи; пташки-бали за відповіді дітей; табло з літерами для гри «Поле чудес»; музичний запис, магнітофон; підручник «Післябукварик. 1 клас» / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. — К. : Літера ЛТД, 2008.
Підготовча робота: пошук наукової та цікавої інформації про птахів.
Хід уроку
I. Організаційний момент. Повідомлення темиі завдань уроку
— Сьогодні ви — учасники гри «Поле чудес». Я — її ведуча і протягом уроку буду пропонувати вам багато цікавих завдань, під час виконання яких ми закріпимо наші знання з теми «Голосні зву­ки. Наголос. Склад». А завдання нашої гри розкажуть про секрети зимуючих та перелітних птахів.
II. Основна частина
1 Каліграфічна хвилинка
Письмо довгої прямої лінії, заокругленої вгорі і внизу (перший еле­мент великих літер Щ, Ш, Ц, Й).
Що це ще за чудеса?
Подивись, яка краса!
Птахи дивляться у воду
На свою чудову вроду,
Легко змахують крильми,
Ніби перший сніг зими,
Шиї довгі і гнучкі,
Що за красені такі? (Лебеді)
— Що довідалися про лебедів наші науковці?
2 Довідкове бюро
Лебідь — великий перелітний дикий водоплавний птах з дов­гою шиєю і білим (іноді чорним) пір’ям. Довга шия дозволяє в гли­боких водах обшукувати дно в пошуках їжі. Це найбільші водні птахи. Розмах їх крил досягає двох метрів, а маса може перевищу­вати 15 кг. Це дуже сильні птахи. Вони долають щороку відстань до тисячі кілометрів.
Лебеді символізують вічну і вірну любов. Кажуть, «лебедина любов» — любов на все життя.
І відбірковий тур
Актуалізація опорних знань учнів
1) Відгадайте загадки і дізнайтеся, які птахи зимують вдома
Я ловлю комах, жучків,
Їм маленьких черв’ячків,
В теплий край я не літаю,
Під стріхою хату маю.
Цвірінь! — сів я на хлівець.
Звуть мене… (горобець).
• Вірно людям я служу,
Їм дерева стережу.
Дзьоб міцний і гострий маю,
Шкідників ним добуваю. (Дятел)
2) Звуко-буквений аналіз слів-відгадок за варіантами
Варіант 1 — слово горобець.
Го|ро|бець — [горобец′] — 3 скл., 8 б., 7 зв. (Буква м’який знак звука не позначає.)
Варіант 2 — слово дятел.
Дя|тел — [д′ател] — 2 скл., 5 б., 5 зв.
3) Повторення відомостей про голосні звуки
— Отже, ми готові розпочати гру. Перепусткою до участі у I турі будуть такі завдання.
• На які дві групи поділяються всі звуки в українській мові?(Голосні, приголосні)
• Яка з цих груп більша, а яка — менша? (Приголосних більше, голосних менше)
• Скільки голосних звуків в нашій мові? (6)
• Назвіть їх. ([а], [о], [у], [е], [и], [і])
3 Завдання на закріплення знань про голосні звуки
— Доберіть голосні букви таким чином, щоб вийшли слова. З двома словами складіть і запишіть речення.
Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

р..с (о, у, а, і, и)
с..р (о, у, а, і, и)
в..л (о, у, а, і, и)
л..с (о, у, а, і, и)
д..б (о, у, а, і, и)
б..к (о, у, а, і, и)
ж..р (о, у, а, і, и)
к..т (о, у, а, і, и)
л..д (о, у, а, і, и)
4 Робота з деформованим текстом
— Переставте речення таким чином, щоб вийшла зв’язна роз­повідь. Запишіть два останніх речення.
1. Першими з’являються шпаки.
2. За ними прилітають жайворонки.
3. Вони дуже поспішають.
4. З приходом весни всі пташки повертаються додому.
5. Треба встигнути зайняти гніздову галявину, побудувати гніз­до, вивести пташенят.
6. Навесні у пташок настає гаряча пора.
5 Гра «Назви пташку»
— Прочитайте слова. З перших складів кожного слова складіть і запишіть назву пташки, яка повертається додому останньою. Ви­конайте звуко-буквений аналіз цього слова.
Ірис Волга газон (Іволга)
За правильну відповідь учитель роздає учням маленьких пташок. До I туру виходять ті учні, у яких найбільша кількість правильних відповідей.
Завдання I туру
Ми знаємо, що першими прилітають шпаки. Але птах, про яко­го йдеться у завданні, не відстає від шпаків. Він повертається додо­му одним серед перших. Ця пташка не боїться морозів. Тому, ще коли лежить сніг, його можна побачити на полях разом з воронами. Він також, як і ворона, має чорне пір’я.
Це — граки. Живуть ці пташки у гніздах, що створюють самі: самець приносить прутики, а самка будує для малюків хатинку.
Яку іншу українську назву має ця пташка?
Довідкове бюро
Слово грак походить від слова гракати, тобто каркати. А слово гайворон — від гаяти, тобто кричати, і від ворон. Живуть граки до 20 років. Харчуються тваринною та рослинною їжею. Проте головним чином їдять хробаків та личинок комах. Саме тому гайворонів можна часто зустріти на ораних полях.
Ця пташка дуже корисна, бо знищує багато комах-шкідників, а іноді мишей та мілких гризунів.
II відбірковий тур
1) Актуалізація опорних знань учнів
Відгадайте загадку
Дивний ключ у небі лине,
Не залізний, а пташиний.
Цим ключем в осінній мглі
Відлітають… (журавлі).
2) Слухання вірша
ЧОМУ ВЕСЕЛИКАМИ ЗВУТЬСЯ ЖУРАВЛІ
Тому веселиками звуться журавлі,
Що прилітають до веселої землі,
Що теплий день приносять на крилі
І залишаються в нашому селі.
Лиш навесні веселики вони,
А журавлями звуться восени,
Бо журяться, у вирій летючи,
Бо не заміниш рідної землі.
Г. Паламарчук
3) Словникова робота
— Слова журавлі та веселики — це слова, близькі за значенням, тобто слова-друзі.
Веселики — це журавлі, що повертаються у рідні місця навесні.
— У другому турі візьмуть участь ті гравці, які першими, охай­но і правильно виконають завдання, що розміщені на с. 21 нашого підручника.
4) Робота за підручником (с. 21)
Завдання 1
— У вірші «Веселики-журавлі» прочитайте тільки ті речення, у яких про щось запитується. З якою інтонацією ви прочитаєте останній рядок?
— Знайдіть рядки, які містять опис журавля. На їх основі скла­діть опис журавля та запишіть його у зошит.
(Журавель має довгі ноги, сірі крила.)
ЖУРАВЛИК
На болоті, біля річки,
Там, де вогко тхне теплом,
Ми знайшли кумедну птичку
Із пораненим крилом.
Довгі ноги, сірі крила,
На голівці чорний чуб.
Погляда на нас несміло:
— Ой, болить... не полечу!..
Що ж тут бідній пташці мучитись?
Краще хай у нас живе!
І зостався в нас приручений,
І одужав журавель.
А як осінь вже настала,
Хмари в небі попливли,
Потяглися попід хмари
В край далекий журавлі.
Потяглися понад кручами.
Понад простором степів...
І журавлик наш приручений
Теж здійнявся й полетів!
Н. Забіла
Завдання 2
— Усно складіть речення за малюнком.
(Журавель побачив зелену жабку. Вона сиділа на великому листку лілії і дивилася на птаха переляканими очами. Журавлик запропонував жабці подружитися. Жабка була дуже рада.)
Завдання 3
— Прочитайте текст.
— Про кого в ньому йдеться? (Про журавлів)
— Яку назву можна дібрати до цього тексту?
— Спишіть, вставляючи пропущені літери;
Варіант 1 — перший абзац.
Варіант 2 — другий абзац.
— Які звуки позначають вставлені букви?
— Яка буква не позначає окремого звука?
— Яка її роль у слові?
5) Прочитайте вірш. Спишіть, підкресліть голосні
ЖУРАВЕЛЬ
Прилетів журавель
З невідомих земель.
А в нашій окрузі
Поселився в лузі.
А. Малишко
Завдання II туру
Цей птах є символом вірності, щастя, добробуту, поваги до бать­ків, символом мандрівників, сімейного благополуччя. Це лелека — живий символ України, священний птах, що дарує щастя дому, на даху якого поселиться. Лелеки бувають білого та чорного кольору. Чорний лелека ще зветься чорногузом. А як ще називають білого лелеку?
Довідкове бюро
Лелека білий влаштовує своє гніздо близько осель людей. Ле­лека чорний — у болотистих місцевостях, подалі від людей. За повір’ям, село, у якому є хоч одне гніздо лелеки, вважається застра­хованим від «великої хмари з бурею», а двір, що вподобали лелеки, — щасливим. Та й сам птах обирає для гнізда собі хату спокійну й побожну.
У народі кажуть: «Прилетів лелека — весну приніс здалека». А ще існує повір’я, що лелеки приносять дітей.
Лексична робота
Лелека білий, чорногуз, бусол, бузько — слова, близькі за зна­ченням, слова - «друзі».
Летить птах через дах,
Сів на воротях
В червоних чоботях.
Які ноги завдовжки,
Довгі ноги, довгий хвіст,
По болоту ходить скрізь.
Хату на хаті має,
Жабам рахунок знає.
Підхопивши своє штання,
Опустився він із стайні.
Влаштувався на роботі
У найближчому болоті.
Та не бійся, не загруз
Наш любимий… (чорногуз).
— Складіть і запишіть речення про лелеку.
(Білий лелека поселився у нас на даху.)
Фізкультхвилинка
У гніздо на хату сіла,
Довгим дзьобом, знай, тукоче,
Ніби щось сказати хоче.
— Де ж це ти була?
— Далеко!
— Як зовуть тебе?
— Лелека.
В. Кириленко
Ходить бусол по воді:
Чап! Чап!
Ловить жабок по одній:
Хап! Хап!
Перелякані жабки:
Ква! Ква!
Пострибали під листки:
Раз! Два!
Ой лелеко довгоногий,
Покажи ти нам дорогу:
Заблукали ми без мами,
Не знайдем дорогу самі…
«Тупни правою ногою,
Потім лівою ногою,
Потім — обома ногами,
Так і прийдемо до мами…»
І. Токмакова
III відбірковий тур
1) Складання речення з поданих слів (усно)
— Нам надіслали телеграму. Але всі слова у ній переплуталися. Щоб прочитати повідомлення, необхідно слова поставити на свої місця.
весна вже
краї ми повернутися раді у рідні
нас для та домівки шпаківні приготуйте
у вирушаємо путь
пташки ваші
2) Дописування складів — утворення слів
— Допишіть склади, до яких входить одна буква.
Наприклад: ..нот — єнот.
Варіант 1
..валга, ..рел, ..дуд, ..гуар.
Варіант 2
змі.., ..жак, ..лень, ..щірка.
3) Дописування складів — утворення імен
— Допишіть склади, до яких входить одна буква, щоб утвори­лися імена людей
Варіант 1 (для хлопців)
1) ..ван, ..лля, ..гор, ..гор, ..лег;
2) ..лександр, ..лексій, ..рема, ..рослав, ..рій.
Варіант 2 (для дівчат)
1) Валері.., Вікторі.., Дар’.., Зо.., ..ля, ..ра;
2) Ра.., Марі.., ..ся, Наді.., Фа..на, ..ля.
6 Робота в групах
1-ша група. Прочитайте слова. Спишіть, поділяючи їх рисками на склади, підкресліть другий склад, поставте наголос.
Горлиця, ворона, горобець, сорока, снігур, качур, чапля, синиця.
2-га група. Побудуйте зі складів слова. Запишіть їх. З одним на вибір складіть і запишіть речення.
(Деркач, дятел, пава, папуга, фламінго, чайка, баклан, пелікан)
3-тя група. Допишіть по одному складу, щоб вийшло слово. Скла­діть і запишіть речення з одним словом.
(Горлиця, чапля, ластівка, зозуля, сова, щиглик)
4-та група. Допишіть по два склади, щоб вийшло слово. З одним словом складіть і запишіть речення.
(Синиця, лелека, папуга, ластівка, горлиця, горобець)
Завдання III туру
Невеличка сірувато-коричнева пташка, за зовнішнім виглядом нагадує звичайного горобця, але з довшим хвостом.
Ця пташка надзвичайно красиво співає, особливо, коли цвіте бузок. Цю пісню неможливо повторити. Вона мелодійна. Кажуть: «Співає, як ця пташка».
Довідкове бюро
Солов’ї — невеличкі граціозні пташки, розміром з горобця. Це перелітні пташки. Зиму проводять у Північній Африці. Повер­таються у рідні краї пізно — у середині квітня, коли починають зе­леніти дерева й з’являється достатня кількість комах.
Мешкають у болотистих місцях, де багато чагарників, у лісах, садах, парках.
Гра з глядачами. Робота в парах
Варіант 1
Прочитайте слова. Спишіть спочатку двоскладові слова, поді­ляючи їх рисками на склади, потім — трискладові і чотирискладо­ві слова. Підкресліть голосні букви, поставте наголос.
Гусак, індичка, цесарка, курча, жайворонок.
Варіант 2
Прочитайте. Визначте у словах кількість голосних звуків. Поділіть слова на склади.
Горобець, ворона, дрізд, орел, грак, пугач.
Завдання 4 (с. 21)
— Прочитайте. Спишіть в одну колонку слова, у яких наголоше­ний перший склад, а в іншу — слова з наголосом на другому складі.
Завдання для глядачів
Як називається пташка, яка не боїться снігу?
Звідки гості налетіли
Стоголосим табуном
І розсипалися в полі
Над розсипаним зерном?
Заспівали, задзвеніли,
Мов заграли кобзарі…
Де взялась весела зграя,
Жарогруді... (снігурі).
Фінал
Як називається пташка, яка нічого не чує і багато часу взимку проводить під снігом?
Довідкове бюро
Так називають тетеруків. Мешкають у сухих місцях, в лісах, на узліссях. Як токують тетеруки, чутно за багато кілометрів. Тому цю пташку іноді і називають глушцем.
Токуючий тетерук витягує шию і голову паралельно землі, ши­роко розпрямляє хвіст, злегка відставляє крила, і в такій позі дріб­ними кроками пересувається по ділянці, виконуючи раз за разом свою пісню.
Тетеруки можуть при морозі у –20 °С проводити під снігом 23 години на добу.
Супергра
Як називається пташка рожевого кольору, що харчується рибою?
Довідкове бюро
Найчастіше пелікани ловлять рибу спільно (що рідкість серед птахів): підганяють її до берега, сильно ляскаючи крилами по воді
і чинячи великий шум. Риболовля займає лише невелику частину дня пелікана — зазвичай з восьмої до дев’ятої години ранку.
Бурий пелікан, що мешкає в Америці, має розмах крил до двох метрів. Кучерявий пелікан — до трьох з половиною метрів. Ця пташка потребує охорони.
III. Заключна частина
Нагородження переможців. Підбиття підсумків роботи.
— З якими пташками ви сьогодні подружилися?
— Хто з них вам запам’ятався найбільше?
— Що повторили, виконуючи письмові вправи?

Немає коментарів:

Дописати коментар