вівторок, 20 листопада 2012 р.

Урок 218 (письмо) Тема. Списування прислів’їв із Букваря. Складання і записування слів зі складів: ґу-, -нок, -дзик, ґа-, -ка, ду-, біл-, -бок


Урок 218 (письмо)
Тема. Списування прислів’їв із Букваря. Складання і записування слів зі складів: ґу-, -нок, -дзик, ґа-, -ка, ду-, біл-, -бок
Мета: формувати навички письма в зошиті без друкованої основи; вчити списувати з дру­кованого тексту, складати слова зі складів, записувати їх, виконувати звуко-буквений аналіз, складати речення за поданою схемою; розвивати увагу, зв’язне мовлення; виховувати у дітей охайність, старанність, інтерес до навчання.
Обладнання: малюнок будиночка; конверти зі словами; малюнки кульок зі складами.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Учитель перевіряє наявність у дітей на партах необхідного приладдя, готовність учнів до уроку.
II. Повторення вивченого матеріалу
1 Фронтальне опитування
— Про що ми говорили на попередньому уроці письма?
— Пригадайте, що таке загадка?
— Наведіть приклади загадок.
2 Гра «Хто в будиночку живе?»
— Назвіть мешканців будиночка.
— Складіть про них загадки. (Хлопчики складають загадки про зайчика, дівчатка — про білочку.)
III. Актуалізація опорних знань учнів
1 Вправа «Доповніть речення»
• Книга вчить, як на світі...
• Не кажи не вмію, а кажи...
• Більше слухай, а менше...
(Говори, навчусь, жить)
— Назвіть одним словом записані речення.
2 «Словничок-сундучок»
Прислів’я — влучний образний вислів, часто ритмічний за бу­довою, який у стислій формі узагальнює різні явища життя.
IV. Повідомлення теми та завдань уроку
— Сьогодні на уроці, працюючи в парі, ви будете складати прислів’я, пояснювати їх зміст, знаходити прислів’я у підручнику та правильно і каліграфічно їх списувати.
V. Вивчення нового матеріалу
1 Робота в парах
Кожна пара отримує конверт зі словами.
1) Праця, годує, людину, лінь, а, марнує.
2) багато, читає, Хто, багато, той, знає.
3) словечко, Гостре, сердечко, коле.
— Зачитайте складені прислів’я і поясніть їх зміст.
— Запишіть своє прислів’я в зошит.
2 Робота за Букварем
— Пригадайте, яким кольором надруковані прислів’я в підруч­нику?
— Знайдіть їх у Букварі та зачитайте.
— Запишіть прислів’я, що вам найбільше сподобалось.
3 Складання слів зі складів
— З’єднайте частини слів на кульках.
— Прочитайте і запишіть слова, що утворилися.
4 Слухання вірша з подальшим обговоренням
Що за ґвалт зчинився
На подвір’ї зранку?
Загубила ґудзик
Ґава біля ґанку.
І. Січовик
— Як ви розумієте значення слова ґвалт?
— Чому він учинився на подвір’ї?
5 Звуко-буквений аналіз слова ґудзик
6 Складання речення за поданою схемою
VI. Підсумок уроку
— Прочитайте слово в «чарівному» колі.
— Яке прислів’я ви запам’ятали?

Немає коментарів:

Дописати коментар