понеділок, 19 листопада 2012 р.

Урок 212 (письмо) Тема. Виконання творчих письмових вправ. Письмо в зошиті без друкованої основи


Урок 212 (письмо)
Тема. Виконання творчих письмових вправ. Письмо в зошиті без друкованої основи
Мета: формувати навички письма в зошиті без друкованої основи, вчити списувати рукописний текст, писати під диктовку; розвивати увагу, зв’язне мовлення, мислення; виховувати в дітей охайність, старанність під час письма, бережливе ставлення до природи.
Обладнання: предметні малюнки (човен, вовк, орел, собака, яблуко, їжак, акула); палички для лічби; абетка.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Учитель перевіряє наявність у дітей на партах необхідного приладдя, готовність учнів до уроку.
II. Актуалізація опорних знань учнів
1 Відгадування загадки з подальшим обговоренням
Коли хочеш ти читати,
То мене повинен знати,
А коли мене не знаєш,
То нічого не вгадаєш. (Абетка)
— Як інакше можна назвати абетку?
Альбатрос питав акулу:
— А про азбуку ти чула?
— Азбука? — хвостом плескає,—
Акулятко вже читає.
— Скільки букв у абетці?
— Назвіть букву, що не позначає звука.
— Чим відрізняється звук від букви?
2 Хвилинка-веселинка
— Дайте відповіді на жартівливі питання.
• Що стоїть посеред «землі»?
• Чим закінчується «літо» і починається «осінь»?
• Що ми чуємо на початку «уроку»?
• Що у «чоловіка» і «ворона» зустрічається двічі?
3 Гра «З’єднай предмет і букву»
На дошці — предметні малюнки: човен, вовк, орел, собака, яблуко, їжак, акула та букви: ч, д, а, с, я, в, о, ї.
— З’єднайте предмет і букву, з якої починається слово.
— Назвіть букви, що позначають голосні звуки.
— Назвіть букву, яка завжди позначає два звуки.
— Запишіть у зошит букви, що можуть позначати два звуки.
4 Звуко-буквений аналіз слів
Перша група виконує аналіз слова, що є назвою фрукта, друга — сло­ва, що є назвою домашньої тварини, третя — слова, що є назвою птаха.
5 Перевірка виконання роботи
Фізкультхвилинка
Хто ж там,
хто вже так стомився
І наліво нахилився?
Треба дружно всім нам встати.
Фізкультхвилинку розпочати.
Руки вгору, руки вниз
На сусідів подивись.
І зроби чотири кроки.
Вище руки підніміть
І спокійно опустіть.
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ви будете вчитися записувати рукописний текст у зошит без друкованої основи, писати під диктовку вивчені букви. Разом здійснимо уявну подорож до лісу і пригадаємо правила по­ведінки в ньому. Тож будьте уважними, активними, старанними й отримуйте насолоду від спілкування, від того, що кожен з вас вже так багато знає і вміє.
IV. Повторення та закріплення вивченого матеріалу
1 Буквений диктант
О з б т В П є и ф Уч К ш
2 Гра «Склади букву»
У кожного учня — три палички для лічби.
— Які букви можна скласти з трьох паличок?
— Запишіть ці букви в зошит рукописним шрифтом.
Н К И А П
3 Гра «Мікрофон по колу»
— Назвіть слово з записаною буквою.
4 Робота над текстом, поданим рукописним шрифтом
Олег і Катруся ходили у ліс. Катруся збирала малину. Олег шу­кав гриби. Хороше у лісі!
1) Читання тексту з подальшим обговоренням
— Про кого говориться в тексті?
— Що робили діти?
— Хто збирав малину? А хто шукав гриби?
— Який знак стоїть у кінці четвертого речення? Прочитайте його з відповідною інтонацією.
— Придумайте назву тексту.
2) Бесіда про правила поведінки в лісі
3) Списування тексту
4) Перевірка написаного
— Назвіть слова, написані з великої літери. Поясніть уживан­ня великої літери в цих словах.
V. Підсумок уроку
— Продовжте речення.
• Звуки ми... і ...
• Букви ми... і ...
• Звуки бувають... і ...
• Букви бувають... і ...
— Використовуючи абетку, відгадайте слово.
Перша буква стоїть за буквою о, друга — за п («пе»), третя — перед г («ге»), четверта — після д («де»), п’ята — перед о, шоста — ь («м’який знак»).
— Чого в цьому слові більше — звуків чи букв? Чому?
— Про кого ви списували текст?
— Як потрібно поводитись у лісі?
Спасибі людям, що зростили ліс:
За всі дуби, ялини в пишнім гіллі.
Іза красу отих зелених кіс,
У яких стоять гнучкі берізки білі.

Немає коментарів:

Дописати коментар