понеділок, 19 листопада 2012 р.

Урок 210 (письмо) Тема. Списування рукописних великих і малих літер українського алфавіту в зошит без друкованої основи. Навчальний диктант


Урок 210 (письмо)
Тема. Списування рукописних великих і малих літер українського алфавіту в зошит без друкованої основи. Навчальний диктант
Мета: удосконалювати навички письма рукописних літер у зошитах без друкованої осно­ви; вчити першокласників писати під диктовку; розвивати увагу, зв’язне мовлення; виховувати в дітей охайність, старанність, інтерес до навчання, бажання допомагати одне одному.
Обладнання: зошити без друкованої основи; плакат «Правильно сиди під час письма»; сигнальні картки синього та червоного кольорів; картки з друкованими та рукописними літе­рами; картки для роботи в парах.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Учитель перевіряє наявність у дітей на партах необхідного приладдя, готовність учнів до уроку.
II. Актуалізація опорних знань учнів
1 Відгадування загадки
Біле поле, чорне насіння.
Хто його сіє, той розуміє.
— Про яке поле і насіння йдеться в загадці?
— Скільки таких «насінинок» в українській мові?
2 Гра «Зашифроване слово»
Щоб прочитати слово, потрібно в рядку закреслити однакові букви.
п з а і м в м я а у п ш к і я ш
— Назвіть зашифроване слово.
— Чим відрізняється звук від букви?
— Якими бувають звуки?
— Як ви гадаєте, яких слів в українській мові більше — тих, що починаються з голосного, чи тих, що починаються з приголо­сного звука?
— Якими бувають букви?
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ви працюватимете в зошитах без друкованої осно­ви. Пригадаємо написання та поєднання великих і малих літер
українського алфавіту. Вас чекають різноманітні завдання: письмо під диктовку, складання речень. А у мене буде можливість ще раз перевірити, хто ж у нас найуважніший та найстаранніший учень.
IV. Вивчення нового матеріалу
1 Гра «Розпізнай літеру»
У кожного учня — дві картки: синій колір — рукописна літера, черво­ний — друкована.
Учитель демонструє картку з літерою, учні сигнальною карткою ви­значають, що це за літера.
Фізкультхвилинка
Руки вгору підіймаєм,
А тоді їх опускаєм,
А тоді скоріш, скоріш
Тупай, тупай веселіш.
2 Вправа «Знайди помилку»
На дошці написані рукописні літери: перший рядок — малі, в написан­ні яких допущено помилки, другий рядок — великі та малі, написані з до­триманням правил каліграфії.
— Що ви можете сказати про записані букви?
— У якому рядочку допущені помилки?
— Назвіть букви першого рядочка і порахуйте, скільки поми­лок допущено у їх написанні.
— Знайдіть і виправте помилку.
3 Списування рукописних великих і малих букв
1) Бесіда
— Що ви можете сказати про букви другого рядочка? Назвіть їх.
Ось ідуть два чоловіки:
Той — малий, а той — великий.
Так і літери, як люди,
Можуть різні на зріст бути.
— Коли писатимете великі літери? Наведіть приклади слів.
Імена, міста і ріки —
Буква пишеться велика.
2) Списування великих рукописних літер
— Наведіть приклади імен, що починаються з букви, вказаної вчителем.
3) Списування рукописних малих літер
— Утворіть слова із записаних літер.
4 Навчальний диктант
— Прослухайте жартівливі віршики. Знайдіть помилку, ви­правте її і запишіть правильне слово.
Котику Мурчику прикро було:
Булка від нього сховалась в дупло.
• Лисичка знає на зубок
Смачненьку казку «Колосок».
• Охав автобус, віз пасажирів:
Вчених пташок та дресированих звірів.
• Ходить капля біля річки,
Витягає жаб з водички.
• Ми з братом лісники від роду —
Пиляли палкою колоду.
• Кинула шишку на мене зозуля,
В мене на лобі з’явилася куля.
— Зачитайте записані слова.
— Назвіть слова, у яких кількість звуків і букв не співпадає.
— Зі словами, що є назвами тварин, складіть речення.
Одне з речень учні записують під диктовку вчителя.
Фізкультхвилинка
Ми писали, ми трудились —
Наші руки вже втомились.
А щоб краще нам писати,
Варто пальці розім’яти.
Руки кілька раз струснемо
І писати знов почнемо.
Відпочивши, дружно враз
Приступив до праці клас.
V. Розвиток мовлення
Робота в парах
На партах — картки з надрукованим текстом.
..асилько і ..ергій пішли до ..ічки. Хлопці ..упалися, ..овили рибку. А потім зварили з ..иби ..шку.
— Прочитайте речення.
— Які з загублених букв слід писати великими? Чому?
— Чи можна ці речення назвати текстом? Чому?
— Доповніть текст своїми реченнями.
VI. Підсумок уроку
— Що ми бачимо і пишемо?
— А що ми чуємо і вимовляємо?
— Прослухайте вірш і назвіть слова, що різняться однією буквою.
Риба-кит живе у морі,
Кіт у хаті та коморі.
Кит у морі спить вночі.
Кіт ночує на печі.
Хоч не дружать кит і кіт,
Кит коту сказав:
— Привіт!
А. Камінчук

Немає коментарів:

Дописати коментар