пʼятниця, 16 листопада 2012 р.

Урок 192 (письмо) Тема. Письмо рядкової букви ф («еф»), складів, слів із нею


Урок 192 (письмо)
Тема. Письмо рядкової букви ф («еф»), складів, слів із нею
Мета: вчити писати рядкову букву ф («еф»), поєднувати її з іншими буквами в складах, словах; продовжувати роботу над правильним поєднанням букв; розвивати вміння
 зіставляти графічну форму друкованих і рукописних букв, усне зв’язне мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати у дітей охайність, старанність, дисциплі­нованість, інтерес до навчання.
Обладнання: каса букв, картки з друкованими і рукописними буквами, фішки для звукових моде­лей, кольорові олівці, зошити із навчання грамоти, плакат «Правильно сиди під час письма».
Хід уроку
I. Організаційний момент
Любі діти!
Всі за парти ми сідаємо,
Працювати починаємо.
Учитель перевіряє наявність на партах у дітей необхідного приладдя, готовність учнів до уроку.
II. Актуалізація опорних знань учнів
— Яку букву вивчали на уроці читання? Покажіть її.
— Які звуки вона позначає на письмі?
— З поданих слів знайдіть лише ті, які «загубили» літеру ф («еф»).
..арба, жира..а, коро..а, теле..он, ..іртка, Со..ійка, зацві.. .
III. Повідомлення теми та завдань уроку
— Як ви гадаєте, яку букву будете писати сьогодні на уроці?
— Сьогодні ви будете не тільки писати малу букву ф («еф»), а й навчитеся поєднувати її з іншими буквами, будете писати сло­ва, робити звуковий аналіз, складати речення та зображувати їх графічно. А ще кожен з вас спробує уявити себе художником.
IV. Вивчення нового матеріалу
1 Графічні вправи, підготовка руки до письма (зошит, с. 40)
— Що зображено на малюнку?
— Скільки фарб у коробці?
— Яких кольорів вони можуть бути?
— Обведіть і розфарбуйте малюнок.
2 Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як розміщувати зошит та тримати ручку під час письма
Правила сидіння за партою
— Сидіти потрібно зручно, ноги тримати на підлозі повною ступнею, спину тримати прямо, голову нахилити трошки ліворуч і вниз так, щоб бачити написане в зошиті, лікті покласти на парту.
Між партою і грудьми повинна бути відстань на ширину долоні. (Розглядання плаката.)
Розміщення зошита на парті
— Розгорніть зошит, покладіть перед собою, лівою рукою притри­муйте його. (Учитель звертає особливу увагу на ліворуких дітей.)
Як тримати ручку під час письма
— Візьміть ручку в праву руку. Підніміть її, ставлячи лікоть на парту. Ручку тримайте тільки трьома пальцями — великим, вка­зівним, середнім, але писати допомагає вся рука. Ручка більше спирається на середній палець, підтримується великим, а зверху — вказівним. Усі три пальці знаходяться на відстані ширини вказів­ного пальця від кінця ручки. (Учитель звертає особливу увагу на ліворуких дітей.)
3 Відгадування загадки-добавлянки
Є у мене вірний друг,
Має він чудовий слух
І говорить голосами
Моїх друзів, тата й мами.
Як же звати мого друга?
— Всім відомо, це папуга!
— Помиляєшся, Антон,
Зветься друг мій... (телефон).
І. Січовик
— Як ви гадаєте, навіщо нам телефон?
4 Побудова звуко-складової моделі слова телефон
Фізкультхвилинка
Фа-фо-фред! Фа-фо-фред!
Ми йдемо вперед.
Фа-фо-фас! Фа-фо-фас!
Уперед схилились — раз!
Фа-фо-фа! Фа-фо-фа!
Розігнули спину два.
Легше стало працювати.
Мабуть, годі спочивати.
5 Демонстрація зразка букви
6 Порівняння друкованої й рукописної малої букви ф («еф»)
7 Пояснення написання рядкової букви ф («еф»)
— Рядкова буква ф («еф») складається з трьох елементів: двох овалів і довгої прямої лінії.
Алгоритм написання рядкової букви ф («еф»)
— Пишемо під рахунок: і-раз-і, два, і-три-і.
8 Письмо елементів букви в повітрі, на дошці, в зошиті
— У написанні яких вивчених букв зустрічалися ці елементи?
9 Письмо букви в повітрі, на дошці, в зошиті
— З поданих букв утворіть слово і складіть з ним речення.
10 Письмо складів фе, фа, фі і буквосполучення фл
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
Руки на парти, пальці в кулак,
Зробимо вправу ми, дітоньки, так:
Пальці стискаємо і розтискаємо,
Мов пластилін розминаємо.
Будемо вправу з вами кінчати.
Буде тепер нам легше писати.
11 Списування речення з друкованого шрифту: У машини фари
— Скільки слів у реченні?
— Побудуйте графічну модель речення.
— За моделлю складіть свої речення.
12 Запис речення: Софійка має фломастери
— Уявіть, що у вас є фломастери. Намалюйте предмет, у назві якого є буква ф («еф»).
— Що ж ви намалювали?
13 Словниковий диктант
Фонтан, кафе, фрукти.
Учні записують слова в зошиті на вільному рядочку, будують звукові моделі, ділять слова на склади.
V. Підсумок уроку
— Яку букву ви вчилися писати?
— Які звуки вона позначає на письмі?
— Пригадайте, який предмет ви намалювали, уявивши себе ху­дожником.
— «Упіймайте» слова з літерою ф («еф»).
Фурчить, блищить на різні фарби
Фонтан веселий у садку.
В нім водить флот легкий та гарний
Федорко в білім фартушку.
Н. Забіла

Немає коментарів:

Дописати коментар