пʼятниця, 16 листопада 2012 р.

Урок 184 (письмо) Тема. Письмо букви є у сполученні з іншими буквами, у словах, словосполученнях. Списування з рукописного і друкованого тексту


Урок 184 (письмо)
Тема. Письмо букви є у сполученні з іншими буквами, у словах, словосполученнях. Списування з рукописного і друкованого тексту
Мета: формувати навички письма букви є у сполученні з іншими буквами, у словах, слово­сполученнях; закріплювати вміння списувати з рукописного та друкованого тексту;
розвивати мовлення, вміння передавати свої спостереження й почуття засобами сло­ва, дрібну моторику; виховувати у дітей охайність, старанність.
Обладнання: фішки (зеленого, жовтого, червоного кольору), графічна модель речення, малюнок «Сонечко».
Хід уроку
I. Організаційний момент
Учитель перевіряє наявність на партах у дітей необхідного приладдя, готовність учнів до уроку.
II. Повторення та закріплення вивченого матеріалу
1 Загадка
Що ж за буква то така:
Ніби скибка кавуна.
Скибку ту маля просило,
І, згадайте, її двічі надкусило.
— Покажіть букву-«скибку» в абетці.
— Що ви можете сказати про друковані велику і малу літери є? (Вони різняться розмірами.)
— А про рукописні?
— Напишіть букви Є, є на дошці.
— Назвіть імена, що починаються з Є. (Євген, Євдокія, Єлизаве­та, Єва, Єгор)
2 Гра «Поле чудес»
— Відгадайте, яке ім’я зашифроване. (Євген)
Підказка: перша буква — буква, яку ми вивчаємо на уроках навчання грамоти (Є), друга
— позначає перший звук у слові, що є назвою маленького, червоненького, солоденького, кругленького фрукта (В), а остання — є у тваринки, що має ріг (Н).
— Скільки букв у слові Євген? А звуків?
— Чому кількість звуків і букв не збігається?
— Які слова допомогли впізнати вишню?
III. Читання вірша О. Котрич «Синій парус, синє море» (с. 37) .
— Що на картині синє?
— Хто зобразив усе синім?
— А чим син пояснив вибір кольору на картині?
— Назвіть слова з буквою є. У яких з них буква є позначає два звуки?
— Який звук позначає буква є і на що вона вказує у слові синє?
IV. Письмо під диктовку (на дошці)
— Кожен із вас спробує себе у ролі вчителя. Я диктую склад. Один учень записує його на дошці, а ви за допомогою трьох фішок оцінюєте правильність і каліграфічність написання.
Зелена фішка — чудово.
Жовта фішка — добре.
Червона фішка — ой-ой-ой! Дуже погано.
нє дє тє ає Єв
V. Фізкультхвилинка
Раз, два — дерева!
Три, чотири — вийшли звірі!
П’ять, шість — пада лист!
Сім, вісім — птахи в лісі!
Дев’ять, десять — он сунички
Підвели червоні личка.
VI. Списування з рукописного тексту (с. 37)
1 Бесіда
— Прочитайте речення. скільки їх?
— Прочитайте перше речення, третє, сьоме.
— Що утворюють ці речення? (Вірш)
— Про кого він?
— Що ви можете сказати про дівчинку Єву? (Вона працьовита.)
— Назвіть слова, що римуються.
— Що спільного в усіх цих словах? (Укінці кожного слова — буква є.)
— Скільки звуків позначає буква є на письмі? Чому?
— У яких словах ще є букви, що позначають два звуки?
— Яке з речень відповідає поданій графічній моделі? Доведіть свою думку.
2 Списування тексту
VII. Розвиток мовлення
— Що робить дівчинка?
— Як ви гадаєте, чи приносить маленькій художниці задово­лення малювання? Доведіть свою думку.
— Що вона зобразила на малюнку?
2 Слухання вірша В. Гринько
Гра «Так чи ні?»
— Ви прослухали вірш. Я називатиму слова — назви предме­тів. Якщо їх дівчинка малює, ви говорите «так», якщо не малює — «ні».
Бабусю, брата, сестру, тата, козу, маму.
— Кого я не назвала?
— Кого із названих істот дівчинка не малює? Чому?
— А що ви можете сказати про козу?
VIII. Списування тексту з друкованого тексту .
1 Підготовча робота
— Скільки речень у тексті? Чому ви так вважаєте?
— Який розділовий знак стоїть у кінці першого речення?
— Який розділовий знак стоїть у кінці другого речення?
— Які ще знаки є у цих реченнях?
— Які слова напишете з великої літери? Чому?
2 Списування тексту
IX. Підсумок уроку
— Над чим сьогодні ви працювали на уроці?
— Що можна зобразити синьою фарбою?
— Що вміє Єва?
— Кого боїться малювати малень­ка художниця?
— От якби я малювала, то обов’язково зобразила б ось таке сонечко. (На промінцях — літери, що утворю­ють слово «молодці».)
— Кожний його промінчик посилає не лише тепло і світло, а ще й літеру. Назвіть їх.
— Яке слово можна утворити з цих букв? (Молодці)


Немає коментарів:

Дописати коментар