пʼятниця, 16 листопада 2012 р.

Урок 182 (письмо) Тема. Письмо великої букви Є, складів, слів із нею. Написання слів з великої букви


Урок 182 (письмо)
Тема. Письмо великої букви Є, складів, слів із нею. Написання слів з великої букви
Мета: навчити писати велику літеру Є; удосконалювати навички правильної вимови, калігра­фічного письма, вміння розбивати слова на склади, ставити наголос, виділяти наголо­шений та ненаголошений склади, виконувати звуко-буквений аналіз слів; формувати навички самоконтролю, роботи за варіантами; учити дітей бути спостережливими, уважними, виробляти звичку планувати власні дії; розширювати словниковий запас; розвивати фонематичний слух, мовлення, мислення, інтелектуальні здібності, почуття змагання, уяву, кмітливість, інтерес до навчання, дрібну моторику; формувати вмін­ня аналізувати навчальний матеріал, працювати за зразком; виховувати охайність, естетичні смаки; бажання працювати, любов до школи; вчити працювати спільно, формувати позитивне ставлення до навчання.
Обладнання: міні-підручник на кожного учня; прописи та зошит в косу лінію; зразок рукописної літери Є у сітці зошита.
Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1 Звукові аналітико-синтетичні вправи
1) Читання звукової таблиці
2) Читання слів
2 Звуко-буквений аналіз
1) Відгадування загадки
— Відгадайте загадку. Виконайте звуко-буквений аналіз слова-відгадки.
Довгі вуха має,
Швидко в лісі стрибає. (Заєць)
— Скільки складів у цьому слові?
— Скільки у слові букв; звуків?
— Скільки звуків позначає на письмі буква є? Доведіть.
— Чи позначає звук м’який знак?
2) Робота з віршем
— Прочитайте вірш. Скажіть, як звати головну героїню?
Єва малює, Єва співає,
Єва танцює і вишиває;
Страви готує, брата годує,
Підлогу миє — все Єва вміє.
І. Січовик
— Що вміє робити дівчинка? Прочитайте словами тексту. (Ма­лює, співає, танцює, вишиває, готує, годує, миє, вміє)
— Виконайте звуко-буквений аналіз слова Єва.
— Яка перша літера у цьому слові?
— Згадайте імена людей, які б починалися з букви Є. (Євдоким, Євген, Єлизавета, Єгор, Євгенія, Єфросинія)
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— А чи є діти з такими іменами в нашому класі? Так, звичай­но, є. І для того щоб уміти правильно написати ці імена, і не тільки імена, а і назви міст, річок, що починаються з цієї літери, вам необ­хідно навчитися писати велику літеру Є. Отже, потренуємося писа­ти склади, слова і речення з цією буквою.
Але перед тим, як почати працювати в зошиті, необхідно вико­нати декілька вправ для пальців та кисті.
Школярі ставлять руку з ручкою на лікоть і показують учителеві, одне одному, як правильно її тримати.
Вправи
1. Коливати ручкою, утримуючи її вказівним і великим пальця­ми; вказівним і середнім та ін.
2. Обвертати ручку пальцями правої руки.
3. Поставити ручку кулькою на парту, тримаючи за протилежний кінець, потім спуститися пальцями до кульки.
4. Підняти й повернути у повітрі ручку так, щоб кулька опинила­ся вгорі (при цьому пальці будуть біля кульки).
5. Не випускаючи з рук, поставити на парту протилежним від кульки кінцем і спускатися пальцями від кульки вниз. І так — декілька разів.
6. Піднімати вказівний палець, тримаючи ручку великим та се­реднім.
7. Робити колові оберти кистю.
IV. Вивчення нового матеріалу
1 Демонстрація зразка рукописної літери в сітці зошита
2 Аналіз графічної будови літери Є
— Велика буква Є складається з двох елементів: лівого велико­го півовала, у якого верхнє заокруглення слід писати вужче, ніж нижнє, і короткої горизонтальної прямої лінії.
— На що схожа велика літера Є?
Буква «Є». Яка вона?
Ніби скибка кавуна.
Кавуна маля просило —
Двічі скибку надкусило.
В. Гринько
3 Засвоєння конфігурації літери
1) Демонстрація написання літери на дошці з поясненням послідовності зображення елементів
Алгоритм написання великої букви Є
— Пишемо під рахунок: і-раз-і, два.
2) «Письмо» учнями у повітрі з орієнтацією на показ учителя (тричі)
3) Аналіз зразка літери в зошиті з друкованою основою
4 Робота в зошиті
Зошити всі розгорнули,
Правильно за парти сіли,
Щоб спини не боліли,
Щоб здорові були діти.
Треба правильно сидіти.
Отже, сядьте всі рівненько
Завдання слухайте гарненько,
Час не гайте ви дарма,
Приготуйтесь до письма.
1) Обведення поданих у зошиті пунктирних зображеннь літери
2) Самостійне письмо трьох літер. Зіставлення написаних літер за зразкомАналіз помилок
— Що не вдалося при написанні літери Є?
— Яка з написаних літер найкраща (найгірша)?
— Як виправити помилку?
3) Дописування рядка літери
Фізкультхвилинка
Єгер лісом проходжає —
Про здоров’я звірів дбає.
Знає, десь тут під ялинкою
Ласує єнот ожинкою.
5 Письмо другого рядка букви Є. Письмо другої частини рядка під рахунок: і-раз-і, два
6 Звуко-буквений аналіз слів з побудовою схем фішками
— Послухайте вірш. Про кого у ньому йдеться?
Євген горіхи роздає:
— Оце — моє, оце — твоє…
— А це чиє?
— Це теж моє!
Ти ж бач, горіхів не стає…
А такий Євгенко є,
Що так горіхи роздає?
Л. Пшенична
— Яким був Євгенко?
— Чи можна таким бути?
— Як треба ділитися?
— Виконайте звуко-буквений аналіз слова Євген.
7 Письмо складів із літерою Є
1) Пояснення вчителем написання нижнього з’єднання Є
Алгоритм написання нижнього з’єднання з буквою Є
— Пишемо під рахунок: і-раз-і, два; і-три, чотири-і.
2) Пояснення вчителем принципів написання верхнього з’єднання Єр
Алгоритм написання верхнього з’єднання з буквою Є
— Пишемо під рахунок: і-раз-і, два; три, і-чотири-і.
Пальчикова гімнастика
Цей пальчик мій танцює,
Цей квадратик малює,
Цей пальчик швидко стрибає,
А мізинчик мій маленький пісеньку співає.
А великий товстунець ліг на бік.
А тепер всі по порядку
Роблять пальчиком зарядку.
8 Розвиток мовлення
Розглядування малюнків на сторінці прописів. Читання вірша.
— Хто зображений на малюнку?
— Чи однакові ці єноти? (Батько з дитинчатком)
— Прочитайте вірш про єнота.
— Чого навчає єнот-батько свого сина?
— Хто такий браконьєр?
— Чим він небезпечний для звірів?
— Якої шкоди наносять браконьєри природі?
— Чим займається лісник?
— Що б ви могли ще порадити маленькому єноту?
9 Робота над реченням
1) Читання речення у прописах
— Прочитайте речення, записане на сторінці зошита.
— Знайдіть і прочитайте слова, у яких зустрічається буква є.
— Чи є слова, що записані з великої букви Є?
— Чому в одному випадку слово єнот пишеться з великої бук­ви Є, а в другому — з маленької?
2) Робота на рядочку прописів — дописування речення про єнота
10 Письмо слів із буквою Є
1)    Прочитайте слова за схемою. Запишіть їх у зошит. Поясніть їх значення
Євгенія, Євдоким, Єгор, Єнісей, Єреван, Євро­па, Євразія.
— Назвіть імена людей.
Єнісей — велика річка на сході Росії.
Єреван — столиця Вірменії.
Європа — частина світу, у якій розташовані такі держави, як Україна, Франція, Німеччина, Польща тощо.
Євразія — найбільший материк.
2) Складіть з одним зі слів речення. Побудуйте моделі цього речення
11 Творчі вправи
1) Прочитайте слова-анаграми. Запишіть ті, що починаються з великої літери Є
2) Робота за варіантами. Прочитайте прислів’я. Запишіть, поясніть їх значення. Підкресліть голосні букви, що позначають два звуки
V. Підсумок уроку
— От і завершується наш урок. Працювали ви старанно, вико­нували завдання у зошитах охайно. Розумнички!
— Яку букву навчилися писати?
— Які звуки нею позначаються на письмі?
— Згадайте слова, які пишуться з великої букви Є.

Немає коментарів:

Дописати коментар