пʼятниця, 16 листопада 2012 р.

Урок 181 (читання) Тема. Закріплення знань про звукове значення букв Є, є на початку складу. Опрацювання тексту «Морозів малюнок». Урок-гра «Поле чудес»


Урок 181 (читання)
Тема. Закріплення знань про звукове значення букв Є, є на початку складу. Опрацювання тексту «Морозів малюнок». Урок-гра «Поле чудес»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про букву є; удосконалювати навички правильної вимови, вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; формувати нави­чки самоконтролю, роботи в парах змінного складу; учити дітей бути спостережли­вими, уважними, виробляти звичку планувати власні дії; розширювати словниковий запас; розвивати фонематичний слух, мовлення, мислення, інтелектуальні здібності, увагу, пізнавальний інтерес, уяву, кмітливість, інтерес до навчання, дрібну моторику; формувати вміння аналізувати навчальний матеріал, працювати за зразком; вихову­вати охайність, естетичні смаки, бажання працювати, перемагати, любов до школи; вчити працювати спільно; формувати позитивне ставлення до навчання.
Обладнання: табло із завданнями для гри «Поле чудес»; міні-підручник на кожного учня; фішки, призи для переможців.
Хід уроку
I. Організаційний момент
— Сьогодні на уроці читання ми знову пограємо у гру «Поле чу­дес». Ведучою гри буду я, а ті учні, які впораються із завданнями відбіркових турів найкраще, стануть учасниками самої гри. Напри­кінці уроку ми підіб’ємо підсумок, і переможці отримають призи.
II. Повторення вивченого матеріалу
1 Бесіда за матеріалом попереднього уроку читання
— З якою літерою ви ознайомилися на попередньому уроці чи­тання?
— Які звуки позначає на письмі буква є?
— Наведіть приклади слів, у яких зустрічається ця літера.
2 Артикуляційно-слухові вправи, в основі яких лежить вивчений звук
1) Виділення звуків зі скоромовки
Єнотик з кошиком блукає,
Квіти й жолуді шукає.
2) Активне вимовляння виділених звуків, спостереження за артикулюванням
єдність
єдиний
єднання
єдинство
єдиноборство
співає
малює
танцює
стрибає
вишиває
євген
євгенія
євгенко
євгенівна
євгенович
Висновок. Буква є позначає два звуки [йе], якщо стоїть на по­чатку складу, після голосного.
3) Зіставлення різних випадків уживання букви є
— У якій позиції буква є позначає один звук? (Якщо буква є стоїть після приголосного, вона позначає один звук і вказує на м’якість попереднього приголосного.)
— Прочитайте. Порівняйте вимову звуків, які позначаються на письмі буквою є.
європа
єнот
єва
синє
вечірнє
сусіднє
— Зробіть висновок. (Буква є позначає два звуки, якщо стоїть на початку слова або на початку складу, після голосного, і один звук, якщо стоїть після приголосного.)
III. Повідомлення теми та мети уроку
— Ми готові розпочати гру «Поле чудес». Під час гри ми закрі­пимо знання про звукове значення букви є на початку складу, опра­цюємо текст «Морозів малюнок», будемо удосконалювати вміння і навички звуко-буквеного аналізу слів. А завдання гри, які розта­шовані на нашому табло, будуть пов’язані з різними предметами, у назвах яких заховалася буква є.
IV. Гра «Поле чудес»
I відбірковий тур
1. Складання звукових схем слів. Звуковий аналіз слів. Друкування цих слів у зошиті з читання
— Відгадати загадку, скласти звукову схему слова-відгадки.
Є у лісі звір пухнастий,
А у нього хвіст смугастий.
Знає звір багато нот,
Називається… (єнот).
Ні, це зовсім не їжак,
Хоч на тілі голки видно,
Не комаха і не птах,
Цю істоту звуть… (єхидна).
— Щоб стати учасниками першого туру гри, необхідно потре­нуватися читати слова з буквою є, та виконати низку цікавих за­вдань.
2. Аналітичні вправи на правильну артикуляцію звуків [йе]. Читання складів у таблиці
єм

єл

єп

єр

єт

нє

цє

єш

єс

єд

єк

єг

лє

дє

єн

єш

єв

єч

єй

тє

зє

3. Синтетичні вправи
4. Гра «Прочитай правильно»
[м а л′ у й е ] [с п’ і в а й е] [п р о д а й е] [д р у к у й е] [п’ д м’ і т а й е]
Малює співає продає друкує підмітає
5. Перепусткою до участі у першому турі буде таке завдання
— Зробіть звуковий аналіз слів: бігає, стрибає, єдність.
Перші троє учнів, які правильно виконають завдання, стануть учасниками I туру нашої гри.
I тур
Як називається кущова трав’яниста рослина, дуже запашна, гірка на смак? Друга назва цієї рослини — степовий полин.
Додаткова інформація
ЄВШАН-ЗІЛЛЯ
Євшан-зілля у степах
Виростає на вітрах.
Дуже звичне євшан-зілля
До свободи, до привілля.
Силу й мудрість всім дає.
Хто це зілля дістає.
Євшан-зілля упізнаєш?
Є в степу такий полин:
Запах чудодійний має
Наших гір, горбів, долин.
Раз дихнеш — здоровий будеш,
Рідний край свій не забудеш.
Г. Храпач
II відбірковий тур
1. Прочитайте прислів’я
2
10
5
8
1
7
9
3
6
4
що

говорити

пити,

з

Є

нема

ким

їсти

та

й

Відповідь. Є що їсти й пити, та нема з ким говорити.
2. Прочитайте прислів’я, з’єднуючи праву його частину з лівою. Поясніть значення одного з прислів’їв


Що хата має,
Той багато встигає,
Є де сісти,
Що посієш,
Хто дбає,
Двічі літо
Хто грамоти вміє,
Труд чоловіка годує,
Посієш вчасно,
та немає чого їсти.
те й пожнеш.
тим і приймає.
хто рано встає.
вродить рясно.
а лінь марнує
той і має.
не буває.
той краще сіє.


3. Творче читання
Прочитайте вірш, вставляючи пропущені літери.
Коли нам весело буває
Коли нам весело бува..?
Як пташка в гаї заспіва..,
Коли барвінком чи розма..м
Себе весною заквітча..м.
Коли ми деревце пригоже
Посадим, гарно обкопа..м,
Коли ми зробим щось хороше,
Тоді нам весело бува.. .
Г. Гриненко
— Яку букву вставили на місці пропусків? (є)
— Про кого розповідається у вірші? (Про дітей, про нас)
— Коли ж нам буває весело?
— А коли ще вам буває весело?
— Прочитайте слова, у яких зустрічається буква є.
4. Учасниками II туру гри стануть учні, які першими прочитають текст-анаграму і дадуть правильні відповіді на запитання вчителя
СБРУОК
рсуБок звлготяаоє сбіо ибгри. інВ спитнро мавийє опькени і сда­клає ан куупк. Дкіея неес од нкгаявили. Тма ойог суарншя.
Відповідь
БОРСУК
Борсук заготовляє собі гриби. Він спритно виймає опеньки і складає на купку. Деякі несе до галявинки. Там його сушарня.
Запитання до 1-го учасника II туру
— Що заготовляє собі борсук?
Запитання до 2-го учасника II туру
— Як він це робить?
Запитання до 3-го учасника II туру
— Для чого він це робить?
II тур
— Отже, завдання II туру.
Місто сонячне іскриться,
Раде всім воно гостям.
Це Вірменії столиця,
Зветься місто — …
Додаткова інформація
Місто Єреван було засновано у 782 р. до н. е. царем Урарту Арги­шти I. Під час розкопок у місті була знайдена кам’яна плита, на якій було висічено: «В им’я бога Халди, я, Аргишти — син Менуа, побу­дував замок цей і назвав його Єребуні…» Єреван — одне з найстаро­давніших міст світу — отримало свою назву саме від цієї фортеці.
Фізкультхвилинка (повторити тричі)
Курочка златоперочка
По двору ходить, писклят водить,
Хохол надимає, півня утішає.
III відбірковий тур
1. Робота в парах змінного складу. Читання слів з буквою є
Приклади карток із завданнями для читання в парах змінного складу
2. Робота за підручником (с. 120). Опрацювання тексту «Морозів малюнок»
1) Ознайомлення з текстом «Морозів малюнок»
а) Відгадування загадки.
Візерунки на вікні
Він намалював мені,
Я по вулиці гуляв —
Він за ніс мене щипав.
Хто впізнає невидимку,
Того, що поруч ходить взимку? (Мороз)
б) Запитання перед первинним сприйманням тексту.
— Про що розповідається в тексті?
— Хто головні герої розповіді?
в) Читання тексту «Морозів малюнок» вчителем.
г) Лексичний аналіз мови художнього твору.
— Назвіть слова, вжиті в переносному значенні.
— Доберіть до слів, вжитих у переносному значенні, слова, вжиті у прямому значенні.
• Посипає гілля срібним інеєм посипає піском, листям тощо.
• Мороз заглядає у вікно мама заглядає у вікно.
• На склі виростає дерево у саду виростає дерево.
• Мороз тихенько стукає і промовляє бабуся тихенько сту­кає і промовляє.
• Мороз ходить хлопчик ходить.
д) Мовчазне читання тексту учнями.
— Розкажіть, що роблять герої прочитаного тексту?
е) Читання «ланцюжком».
ж) Вибіркове читання.
— Кого побачив Євгенко за вікном?
— Де ходив Мороз?
— Про що хотів розповісти Мороз хлопчику?
— Як він це зробив?
— Який перший малюнок з’явився на вікні?
— Що ще намалював Мороз?
— Якими були останні слова Мороза?
— Як ви вважаєте, це хлопчику наснилося чи ні?
Учитель демонструє малюнок зимового візерунка.
— Розкажіть, які морозові малюнки на шибках спостерігали ви.
з) Побудова речень, які відповідають заданим моделям, за тек­стом прочитаного.
2) Тестування
— Учасниками третього туру нашої гри стануть учні, які швид­ко і правильно дадуть відповіді на запитання тесту (міні-підручник у кожного учня).
1) Головним героєм оповідання є:
а) Миколка;
б) Євгенко;
в) Петрик.
2) Події відбуваються:
а) навесні;
б) влітку;
в) взимку.
3) На вікнах малював:
а) художник;
б) маляр;
в) Мороз.
4) На шибках було намальовано:
а) дерева, траву, квіти;
б) яблука, груші, банани;
в) море, сонце, пляж.
III тур
— Увага, завдання III туру!
Як називається міфічна істота, що символізує доброчесність. Її, зазвичай, уявляють у вигляді коня із рогом.
Гра з глядачами
Як називається континент, на якому розташована наша держа­ва — Україна?
Фінал
— Розпочинаємо фінал нашої гри. У фіналі беруть участь пере­можці трьох турів.
Як називають людину, яка є капітаном плоскодонного венеці­анського човна з піднятим носом і кормою?
Суперфінал
Як називають людину-мисливця, працівника заповідників, що доглядає тварин?
V. Підсумок уроку. Підбиття підсумку уроку та результатів гри
Оцінювання учнями власної діяльності на уроці за кількістю отриманих фішок: за 5–6 фішки учень отримує подяку «Добре!», за 7–8 фішок — «Молодець!», якщо фішок 8 і більше — «Розумни­чок!», «Розумничка!»

презентація до уроку 181 by aleksandrovka1986

Немає коментарів:

Дописати коментар