четвер, 15 листопада 2012 р.

Урок 178 (письмо) Тема. Закріплення навичок письма букви ю в різних позиціях. Списування з друкованого тексту. Урок-гра «Поле чудес»


Урок 178 (письмо)
Тема. Закріплення навичок письма букви ю в різних позиціях. Списування з друкованого тексту. Урок-гра «Поле чудес»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про букву ю, удосконалювати навички правильної вимови, каліграфічного письма, вміння розбивати слова на склади, ставити наголос, виділяти наголошений та ненаголошений склади, виконувати звуко-буквений аналіз слів; формувати навички самоконтролю, роботи в парах змінного складу; учити дітей бути спостережливими, уважними, виробляти звичку до планування власних дій; розширювати словниковий запас; розвивати фонематичний слух, мовлення, мислення, інтелектуальні здібності, уяву, кмітливість, інтерес до навчання, дрібну моторику; фор­мувати вміння аналізувати навчальний матеріал, працювати за зразком; виховувати охайність, естетичні смаки, бажання працювати, перемагати, любов до школи; вчити працювати спільно; формувати позитивне ставлення до навчання.
Обладнання: табло з завданнями для гри «Поле чудес»; міні-підручник на кожного учня; фішки, призи для переможців; зошит в косу лінію.
Хід уроку
I. Організаційний момент
— Сьогодні ви — учасники гри «Поле чудес», але Леонід Якубо­вич у відпустці. Тому, якщо дозволите, вестиму її я. За правильно виконані завдання учні отримуватимуть фішки. Учасниками турів гри стають учні, які отримають найбільшу кількість фішок. Напри­кінці уроку ми підіб’ємо підсумок, і переможці отримають призи.
II. Актуалізація опорних знань учнів
Розминка
1 Відгадайте загадки. Виконайте звуко-буквений аналіз слів-відгадок
Всім обід готує мама:
Ось бере вона петрушку,
Інші додає приправи —
Будеш їсти смачну… (юшку).
Народився у пустелі,
Де піски і дуже жарко.
Має два горби на спині
І живе у зоопарку. (Верблюд)
2 Каліграфічна хвилинка
1) Письмо в зошиті без друкованої основи рядкової букви ю
а) Повторення алгоритму написання рядкової букви ю— Рядкова буква ю складається з трьох елементів: короткої прямої лінії, короткої горизонтальної лінії й овалу.
— Пишемо під рахунок: раз, два, і-три-і.
б) Робота учнів у зошиті за зразком учителя (рядкова буква ю — перший рядок)
в) Повторення типів з’єднання з рядковою буквою ю.
— З якими літерами буква ю з’єднується нижнім з’єднанням? (л, м, я)
— Де починають писати ці літери? (Унизу)
— Так, тому буква ю з’єднується з ними нижнім з’єднанням.
— З якими літерами буква ю з’єднується верхнім з’єднанням? (о, а, в, р, п, т та ін.)
— Зробіть, будь ласка, висновок про з’єднання цих літер. (Бук­ва ю з’єднується верхнім з’єднанням з тими літерами, які почина­ють писати зверху.)
г) Письмо складів, слів з рядковою буквою ю.
юл, юа, юм, юв
д) Письмо слів з рядковою буквою ю.
літаю
малюю
2) Письмо в зошиті без друкованої основи великої букви Ю
а) Повторення алгоритму написання великої букви Ю.
— Велика літера Ю складається з чотирьох елементів: короткої прямої лінії, довгої прямої лінії, заокругленої внизу ліворуч, ко­роткої горизонтальної лінії і великого овалу.
б) Робота учнів у зошиті за зразком учителя (велика буква Ю — перший рядочок).
в) Письмо складів, слів з рядковою буквою ю.
Юл, Юа, Юм, Юв
г) Письмо слів з великою буквою Ю.
Юлія
Юрко
III. Повідомлення теми та мети уроку
— Отже, ми готові розпочати гру. Під час гри ми намагатимемося повторити все, що знаємо про букву ю, ще раз попрацюємо над пра­вильною вимовою та каліграфічним написанням, розбиванням слів на склади, постановкою наголосу, вмінням виділяти наголошений та ненаголошений склади, виконувати звуко-буквений аналіз слів. Будемо вчитися працювати самостійно, колективно та в парах змін­ного складу. Я бажаю вам бути охайними, уважними, спостережли­вими, навчитися планувати свої дії. А завдання нашої гри ознайом­лять вас з різними речами, у назвах яких зустрічається буква ю.
IV. Основна частина. Гра «Поле Чудес»
І відбірковий тур
1. Визначте рядок, у якому буквосполучення поєднуються на письмі нижнім з’єднанням
а) ба, яд, рв, нг, со;
б) да, юр, пи, вц, ср;
в) ал, жм, ня, хл, мл.
2. Спишіть слова у три стовпчики: у перший — з буквою ю на початку слова; у другий — у середині слова; у третій — в кінці слова
Мініатюра, люлька, юнга, в’ю, ювелірний, співаю, залюбки, Юлія, танцюю.
3. Випишіть слова, що складаються з двох складів. Поставте наголос
Дюжина, юрист, маслюк, ключ, алюміній, жалюзі, слюсар, юність.
I тур
Як називається заплічний мішок для речей?
II відбірковий тур
1.     Допишіть по одному складу, щоб вийшло слово
— Скільки звуків позначає буква ю в записаних словах?
— У яких позиціях буква ю позначає два звуки?
• На початку слова.
• На початку складу, після голосного.
• Після апострофа.
2. Прочитайте. Знайдіть і випишіть слова, у яких буква ю позначає два звуки, поділіть їх на склади (рисками), поставте наголос
Юрасик любить працювати,
він юний садівник, юннат.
З юрбою малюків завзятих
за школою він садить сад.
Н. Забіла
3. Запишіть подані слова у два стовпчики: у перший — слова, у яких буква ю позначає два звуки, у другий — слова, у яких ця буква позначає один звук
Люстра, співають, любисток, граю, лютий, тюльпан, дякую, вечеряю.
II тур
Як називається несподіваний подарунок, подія, обставина?
Фізкультхвилинка
Пострибаєм, як зайчата,
Політаєм, як пташата,
Потанцюємо ще трішки,
Щоб спочили ручки, ніжки.
Всі веселі? От чудово!
А тепер до праці знову.
III відбірковий тур
— Назвіть вивчені букви, що можуть позначати два звуки.
— У яких випадках букви я, ю позначають два звуки?
— Коли буква ї позначає два звуки?
1. Робота в парах змінного складу
Картка 1
Визначте рядок, у якому в усіх словах буква ю позначає два звуки.
а) Юннат, допомагаю, юнак, Юліана;
б) люблю, ключ, Люся, люлька;
в) вечеряю, слухаю, ллю, бюлетень.
Картка 2
Визначте рядок, у якому в усіх словах буква я позначає два звуки.
а) Яблуко, баян, маяк, Японія;
б) суддя, земляний, Поділля, обличчя;
в) вечеря, вівця, орля, тополя.
Картка 3
Визначте рядок, у якому в усіх словах буква ю позначає один звук.
а) Малюк, працюй, юшка, юрта;
б) верблюд, салют, танцює, тюльпан;
в) ланцюг, радістю, співаю, мандрую.
Картка 4
Визначте рядок, у якому в усіх словах буква я позначає один звук.
а) Знання, вишня, вулиця, рясно;
б) лекція, буря, лілія, магнезія;
в) лялька, магнезія, ярмарок, ясен.
Картка 5
Позначте рядок з хибним твердженням.
а) Букви я, ю завжди позначають два звуки.
б) Букви я, ю позначають два звуки, коли стоять після апострофа.
в) Букви я, ю позначають два звуки, якщо стоять на початку слова, складу, після голосного.
2. Прочитайте вірш. Знайдіть і випишіть слова, що відповідають поданій схемі. Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова
Пливе туман долиною —
над вільхою, калиною,
над білою березою,
над кленом і ліщиною,
мов сивий сон, пливе.
3. Спишіть текст. Підкресліть букви я, ю, що позначають один звук, однією рискою, а ті, що позначають два звуки,— двома
А но і чксиини нінетовм ат рбьадоі. ниВо ювтьуишку сбіо впжи­оу. иСичинк ен ютвіітдлаь ан денпівь, об юмать ощ тиїс. А лоходу внои ен сбтояья.
За О. Копиленком
Відповідь
А он і синички невтомні і бадьорі. Вони вишукують собі пожи­ву. Синички не відлітають на південь, бо мають що їсти. А холоду вони не бояться.
За О. Копиленком
III тур
Як називається майстер, що виготовляє прикраси, побутові предмети з дорогоцінних металів, коштовних каменів?
Гра з глядачами
Найбільша планета Сонячної системи.
Фінал
Річниця життя або діяльності кого-небудь, чого-небудь.
супер-гра
Спортсмен від 18 до 20 років, що бере участь у змаганнях своєї вікової групи.
V. Підсумок уроку та результатів гри
Оцінювання учнями власної діяльності на уроці за кількістю отрима­них фішок: за 2–3 фішки учень отримує подяку «Добре!», за 4–5 фішок — «Молодець!», за 5 і більше — «Розумничок!», «Розумничка!»
Нагородження переможців гри.


Немає коментарів:

Дописати коментар