четвер, 15 листопада 2012 р.

Урок 177 (читання) Тема. Закріплення звукових значень букв Ю, ю. Робота над текстом «Десять робітників»


Урок 177 (читання)
Тема. Закріплення звукових значень букв Ю, ю. Робота над текстом «Десять робітників»
Мета: закріпити звукові значення букви ю; удосконалювати навички правильної вимови, вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; формувати навички самоконтролю, чи­тання аналітико-синтетичних схем; учити дітей бути спостережливими, уважними, ви­робляти звичку до планування власних дій; збагачувати словниковий запас; розвивати фонематичний слух, мовлення, мислення, інтелектуальні здібності, увагу, пізнавальний інтерес, почуття змагання, уяву, кмітливість, інтерес до навчання, дрібну моторику; формувати вміння аналізувати навчальний матеріал, працювати за зразком; вихову­вати охайність, естетичні смаки, бажання працювати, перемагати, любов до школи; вчити працювати спільно, формувати позитивне ставлення до навчання.
Обладнання: картки і таблиці для читання.
Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Повторення вивченого матеріалу
1 Артикуляційно-слухові вправи, в основі яких лежить вивчений звук
1) Виділення звуків зі скоромовки
Юлик з Юрою — юннати,
Юра з Юликом два брати.
— Чітко промовте скоромовку декілька разів.
— Хто може розповісти скоромовку напам’ять?
— Назвіть слова, у яких зустрічається буква ю.
— Скільки звуків позначає буква ю у цих словах?
2) Активне вимовляння виділених звуків, спостереження за артикулюванням
— При вимові звукосполучення [йу] спинка язика змикається з твердим піднебінням, рот прикривається губами, і ми вимовляє­мо звук [й]. Потім спинка язика розмикається з піднебінням, губи витягуються в трубочку, і ми вимовляємо звук [у]: [й] — м’який приголосний, [у] — голосний.
— Вимовте перший звук у словах: юність, юшка. ([й])
— Який наступний звук чуєте? ([у])
— Вимовте разом два звуки [йу].
— Якою буквою позначаємо на письмі звукосполучення [йу]? (Буквою ю)
— Наведіть власні приклади слів, у яких буква ю позначає два звуки.
— Наведіть приклади слів, у яких буква ю стоїть після приголо­сного, позначає один звук і м’якість попереднього приголосного.
Висновок. Буква ю може позначати один звук [у] та м’якість по­переднього приголосного або два звуки [йу] на початку слова та піс­ля голосного.
3) Робота з картками. Зіставлення різних випадків уживання букви ю
— Прочитайте спочатку слова, у яких буква Ю позначає один звук і пом’якшення попереднього приголосного, а потім — слова, у яких буква Ю позначає два звуки.
Юшка, юнак, люстра, Юрій, Людмила, юність, тюльпан, юн­нат, рюкзак, верблюд, ключ, Юхим, любисток, працюй, костюм юрба, ювелір, Юліана.
4) Виявлення слів, у яких відсутня буква ю
Учитель читає слова, учні плескають у долоні, якщо у слові немає зву­ків [й′у].
Каюта, буря, Юля, годує, купка, маю, синю, зустріч, луг,мандрую.
5) Складання звукових схем слів. Звуковий аналіз слів. Друкування в зошитах за зразком
— Відгадайте загадки.
Він замок відкрити може
І закрутить легко гайку.
Чарівник вам допоможе!
Відгадайте цю загадку. (Ключ)
Всім обід готує мама:
Ось бере вона петрушку,
Інші додає приправи —
Будеш їсти смачну… (юшку).
— Виконайте звуко-буквений аналіз слів-відгадок.
6) Аналітичні й синтетичні вправи зі звуком [йу] та всіма вивченими приголосними
а) Прочитати склади з таблиці.
юм

юл

юп

юр

ют

ню

цю

юш

юс

юд

юк

юг

лю

дю

юн

юш

юв

юч

юй

тю

зю

б) Прочитати слова за транскрипцією, надрукувати ці слова.
[й у в е л′ і р], [м а л′ у к], [г р а й у], [л′ у с′ а], [т а н ц′ у й у]
(Ювелір, малюк, граю, Люся, танцюю)
— Як напишемо слово Люся? Чому?
в) Повторення графічної будови букви Ю, ю.
• Ю — пряма велика лінія поєднується маленькою горизонталь­ною лінією з великим овалом;
• ю — пряма вертикальна лінія поєднується маленькою горизон­тальною лінією з малим овалом.
г) Гра «Додай три букви».
Учитель може допомагати дітям відгадати слова, наводячи най­простіші пояснення до їх лексичних значень:
• перша страва;
• багато людей, які зібралися разом на майдані;
• молодий хлопець;
• ознака молодого хлопця;
• маленький хлопчик, який виконує на кораблі обов’язки матроса;
• ім’я дівчинки;
• ім’я хлопчика.
III. Робота за Букварем (с. 116)
1 Читання слів
Умію юнак слухаю
читаю юний запитують
малюю бігаю допомагають
— Прочитайте слова, що складаються з двох, трьох, чотирьох, п’яти складів.
— Прочитайте слова з наголошеним першим, другим, третім складом.
— Які звуки позначає буква ю у цих словах?
— Прочитайте слова, які називають предмет, ознаку, дію.
— До слів слухаю, запитують доберіть слова, протилежні за значенням.
2 Ознайомлення з текстом Букваря
1) Вступна бесіда за темою тексту з використанням ілюстрації підручника
— Пропоную провести фізкультхвилинку.
П’ять пальчиків ми маємо
І так їх називаємо:
Мізинчик — скромний, чемний,
А поруч — безіменний.
Середній — то найвищий,
А вказівний — той нижчий.
Великий палець — п’ятий,
Не можемо не знати.
Всі пальчики ми знаємо,
Їх пестим, доглядаємо.
Вони ж потрібні нам такі —
Найкращі з них помічники.
— Назвіть кожний пальчик і покажіть його у себе на руці.
— Роздивіться ілюстрацію на сторінці 117.
— Що зображено на малюнку?
— Що може зробити кожен маленький чоловічок?
— Як ви вважаєте, про кого піде мова у тексті, який зараз по­чнемо читати?
2) Запитання перед первинним сприйманням тексту
— Як ви розумієте назву тексту?
— Хто головна героїня розповіді?
3) Читання тексту вчителем
4) Лексичний аналіз мови художнього твору (словникова робота)
а) Виявлення слів, ужитих у переносному значенні. Пояснення вчителем значення цих висловів.
Десять робітників — десять пальців;
вони мене слухають — виконують потрібну роботу;
один одному допомагають — працюють гуртом.
б) Поясніть назву твору.
5) Мовчазне читання тексту учнями
6) Читання «ланцюжком»
7) Вибіркове читання
— Хто автор тексту «Десять робітників»?
— До кого зайшов автор тексту в гості?
— Чи був порядок у хаті господарки?
— Про що запитав Одарку гість?
— Що відповіла жінка?
— Що це були за десять робітників?
8) Колективне читання-аналіз речень тексту
— Прочитайте окличні речення.
— Прочитайте питальні речення.
— Прочитайте слова, у яких зустрічається буква ю.
9) Робота з моделями (схемами) речень за змістом прочитаного
— Знайдіть у тексті і прочитайте речення, які б відповідали мо­делям:
— Чи допомагають вам ваші десять робітників?
— Чи завжди у вас все прибрано, виконано гарно й охайно?
— Пам’ятайте, що руки не будуть працювати, якщо ви того не захочете.
— Згадайте прислів’я, які ще раз довели б, що без труда нема плода.
• Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
• Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.
• Зробив діло — гуляй сміло.
• Що посієш, те й пожнеш.
• Ледачого всі обминають, а роботящого шанобливо вітають.
IV. Підсумок уроку
— Яку букву повторили сьогодні на уроці?
— Про що читали текст?
— Чи сподобалось вам оповідання? Чим саме?
— Чим і як допомагають вам ваші десять робітників у виконан­ні різних справ?

презентація до уроку 177 by aleksandrovka1986

Немає коментарів:

Дописати коментар