четвер, 15 листопада 2012 р.

Урок 176 (письмо) Тема. Письмо великої букви Ю, буквосполучень, складів, слів із нею. Письмо під диктовку буквосполучень, слів, речень


Урок 176 (письмо)
Тема. Письмо великої букви Ю, буквосполучень, складів, слів із нею. Письмо під диктовку буквосполучень, слів, речень
Мета: вчити учнів писати велику букву Ю, буквосполучення, склади, слова з нею; удоскона­лювати навички правильної вимови, каліграфічного письма, вміння розбивати слова на склади, виконувати звуко-буквений аналіз слів; формувати навички самоконтролю, самостійної роботи в сітці зошита; розвивати фонематичний слух, мовлення, мислення, інтелектуальні здібності, уяву, кмітливість, інтерес до навчання, дрібну моторику, увагу, пам’ять, спостережливість; збагачувати словниковий запас; формувати вміння аналі­зувати навчальний матеріал, працювати за зразком; виховувати охайність, естетичні смаки, бажання працювати, любов до школи, навчання; вчити працювати спільно; формувати позитивне ставлення до навчання.
Обладнання: прописи; зразок рукописної великої літери Ю в сітці зошита; схема; міні-підручник із завданнями на кожного учня.
Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1 Звукові аналітичні і синтетичні вправи
1) Розпізнавання звука у поданих словах з визначенням локального місця звука (на початку, в середині, у кінці слова)
Гра «Спіймай звук»
• На початку слова.
Яблуко, люстра, Юрій, малюнок, юрта, Юліана.
• У середині слова.
Явір, любисток, танцюєш, читаю, лютий.
• У кінці слова.
Каюта, юшка, бігаю, граю, даю, маю, юнак.
2) Доповнення складу зі звуком для утворення слів (схема — на дошці)
— Які з цих слів пишуться з великої літери? (Юпітер, Юхим) Чому? (Юпітер — назва планети, Юхим — ім’я хлопчика.)
2 Складання вірша з поданих слів. Звуко-буквений аналіз слів
Полюбляють, Люда, молоко, і, Юля, Юрко.
Відповідь:
Люда, Юля і Юрко
Полюбляють молоко.
Звуко-буквений аналіз імені хлопчика.
— Скільки звуків позначає буква Ю? Чому?
— У яких ще випадках буква Ю позначає два звуки?
— Наведіть приклади слів, у яких ця буква позначає один звук.
3 Повторення вивченого на уроці читання
Діти повторюють напам’ять висловлювання: «Буква ю може познача­ти два звуки [йу] або один звук [у], але в цьому випадку пом’якшується попередній приголосний».
III. Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику букву Ю, склади, слова з нею. Повторимо, як пишуться імена людей та назви міст. Я хочу побажати вам успіхів та натхнення у роботі.
IV. Демонстрація учителем зразка рукописної літери в сітці зошита
V. Аналіз графічної букви з переліком елементів
— Велика літера Ю складається з чотирьох елементів: короткої прямої лінії, довгої прямої лінії, заокругленої внизу ліворуч, ко­роткої горизонтальної лінії і великого овалу.
VI. Демонстрація написання літери на дошці з поясненням послідовності зображення елементів
2 «Письмо» учнями в повітрі з орієнтацією на показ учителя
Учитель стоїть спиною до класу.
3 Аналіз зразка букви в зошиті (з друкованою основою)
Фізкультхвилинка
Сірий котик міцно спав,
Навіть пісню не співав.
Та нарешті він проснувся
І довкола озирнувся,
Став смачненько потягатись
І чистенько умиватись,
Порозчісував всі вуси,
Довгі-довгі, русі-русі,
Зуби й кігті наточив
Й до комірчини побрів,
Буде мишку полювати
І добро оберігати.
Й ми, як котик, відпочили,
Щоб зміцніли наші сили.
VII. Вправи з письма
1 Письмо (обведення) поданих у зошиті контурів або пунктирних зображень літер
2 Письмо (обведення) трьох літер (самостійно). Зіставлення написання літер за зразком. Аналіз помилок
— Які елементи вдалося написати без помилок?
— Що не вдалося написати правильно?
VIII. Дописування рядка літер.
IX. Письмо другого рядка букви
друга частина рядка — письмо під рахунок: раз, два-і, три-і, і-чотири-і.
Пальчикова гімнастика
Із силою по черзі діти стискають пальці обох рук в кулак.
П’ять гарненьких діточок
Заховались в кулачок.
Потім інші діточки
Поховались в кулачки.
Так вони по черзі грались,
Поки в жменьки поховались.
X. Письмо з’єднань букви з іншими літерами
1 Відпрацьовування нижнього з’єднання
1) Алгоритм написання букво з’єднання Юл
Звернути увагу на додатковий елемент — «буксирчик» при написанні з’єднання цих літер.
Алгоритм написання букво з’єднання Юл
— Пишемо під рахунок: раз, два-і, три, і-чотири-і; п’ять; і-шість, сім-і.
— Які ще літери з’єднуються з буквою Ю нижнім з’єднанням? (Юм)
2) Самостійна робота учнів у прописах
2 Відпрацьовування верхнього з’єднання Юа
1) Алгоритм написання букво з’єднання Юа
Алгоритм написання букво з’єднання Юа
— Пишемо під рахунок: раз, два-і, три, і-чотири-і; п’ять; і-шість-і, сім-і.
2) Самостійна робота учнів у прописах
XI. Добирання слів-родичів з буквою Ю
— Згадайте, будь ласка, імена людей, які б починалися бук­вою Ю.
Юлія Юрко
Юрій Юхим
Юлій Юліана
— Як напишемо ці імена? (З великої літери)
— Які ще слова пишуться з великої літери? (Назви міст, річок, клички тварин тощо)
Запис слів під диктовку.
XII. Складання з одним зі слів речення. Запис моделі цього речення
1 Складання з одним з цих слів речення
Приклади речень
• Юрко побіг по крижаній доріжці до лісової сторожки.
• Юхим та Юліана зупинилися біля чудового зеленого дуба.
• На моторному човні Юрій зі своїм дідусем каталися по Дніпру.
• Юрко побіг по сріблястій росі.
• Юля у траві біля криниці назбирала квітів.
• Юхим знайшов під кущем маленького їжачка.
• Маленький Юрасик не може заснути на новому ліжку.
• Юля поклала підручник у ранець.
• З літака Юрій побачив широку річку і вузьку стежку.
2 Запис моделей складених речень
XIII. Творчі вправи.
Вправа 1
Допишіть один склад, щоб вийшло слово. Як пишуться подані слова? Чому? З одним словом складіть і запишіть речення.
Наприклад:
• Юля живе в Юрмалі.
• Юпітер — найбільша планета Сонячної системи.
Вправа 2
Складіть розповідь із поданих частин. Придумайте заголовок. Випишіть слова з буквою ю. Підкресліть цю літеру.
1) Я дуже люблю зиму
2) Особливо, коли вона
3) ...приходить до лісу.
4) Кожна гілочка стає казкою.
5) Всі дерева зацвітають сніговими квітами,
6) ...які пахнуть морозом.
XIV. Підсумок уроку. Коментар учителя щодо роботи учнів.
— Яку букву навчилися писати?
— Які звуки позначаються нею на письмі?


Немає коментарів:

Дописати коментар