четвер, 15 листопада 2012 р.

Урок 172 (письмо) Тема. Письмо рядкової букви ю, буквосполучень, складів, слів із нею. Розвиток зв’язного мовлення. Розмова по телефону


Урок 172 (письмо)
Тема. Письмо рядкової букви ю, буквосполучень, складів, слів із нею. Розвиток зв’язного мовлення. Розмова по телефону
Мета: вчити писати рядкову букву ю, поєднувати її з іншими буквами; продовжувати фор­мувати вміння виконувати раціональні рухи рукою під час письма у рядку, правильно
поєднувати склади; розвивати усне зв’язне мовлення, дрібну моторику; збагачувати словниковий запас; виховувати у дітей охайність, старанність, дисциплінованість, ін­терес до навчання.
Обладнання: малюнки телефонів; фішки для звукових моделей.
Хід уроку
I. Організаційний момент
Учитель звертає увагу дітей на наявність шкільного приладдя, готов­ність учнів до уроку.
II. Повторення вивченого матеріалу
1 Гра «Збери прислів’я»
— Як ви його розумієте?
— У яких словах звуків буде більше, ніж букв? Чому?
2 Робота за малюнком у зошиті (с. 32)
1) Бесіда
— Хто зображений на малюнку?
— А як називають ще зовсім юного, недосвідченого моряка? (Юнга)
— Скільки складів у слові юнга? Назвіть перший склад; другий.
2) Звуко-буквений аналіз слова юнга
— Назвіть звуки по порядку.
— Яка перша буква у цьому слові?
III. Повідомлення теми і мети уроку
— На уроці читання ми вивчили букву ю, а на уроці письма навчимося її писати, поєднувати з іншими літерами. Гарною ця буква буде лише у зошитах уважних, старанних і відповідальних учнів.
IV. Вивчення нового матеріалу
1 Демонстрація зразка букви
2 Порівняння друкованої й рукописної малої букви ю
3 Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку та розміщувати зошит під час письма, виконання вправ для розвитку м’язів руки
Правила сидіння за партою
— Сидіти потрібно зручно, ноги тримати на підлозі повною ступнею, спину тримати прямо, голову нахилити трошки ліворуч і вниз так, щоб бачити написане в зошиті, лікті покласти на парту. Між партою і грудьми повинна бути відстань на ширину долоні. (Розглядування плаката.)
Розміщення зошита на парті
— Розгорніть зошит, покладіть перед собою, лівою рукою притри­муйте його. (Учитель звертає особливу увагу на ліворуких дітей.)
Вправи для розвитку м’язів руки
1) Коливайте ручкою, утримуючи її вказівним і великим пальця­ми; вказівним і середнім та ін.
2) Обертайте ручку пальцями правої руки.
3) Поставте ручку кулькою на парту, тримаючи за протилежний кінець, потім спустіться пальцями до кульки.
4) Підніміть й поверніть у повітрі ручку так, щоб кулька опинила­ся вгорі (при цьому пальці будуть біля кульки).
5) Не випускаючи з рук, поставте на парту протилежним від куль­ки кінцем і спускайтеся пальцями від кульки вниз. (Вправу по­вторіть декілька разів.)
6) Підніміть вказівний палець, тримаючи ручку великим та середнім.
7) Зробіть колові оберти кистю.
Правила користування ручкою
— Візьміть ручку в праву руку. Підніміть її, ставлячи лікоть на парту. Ручку тримайте тільки трьома пальцями — великим, вка­зівним, середнім, але писати допомагає вся рука. Ручка більше спирається на середній палець, підтримується великим, а зверху — вказівним. Усі три пальці знаходяться на відстані ширини вказів­ного пальця від кінця ручки. (Учитель звертає особливу увагу на ліворуких дітей.)
4) Письмо рядкової букви ю
Рядкова буква ю складається з трьох елементів: короткої пря­мої лінії, короткої горизонтальної лінії й овалу.
5) «Письмо» букви в повітрі
6) Письмо в зошиті елементів букви
Алгоритм написання рядкової букви ю
— Пишемо під рахунок раз, два, і-три-і.
7) Письмо букви в зошиті
Фізкультхвилинка
Туп-туп-туп —
Маленькі ніжки
Покотились по доріжці.
Ручки квіточки збирають
Та в віночки заплітають.
Понесу своїй матусі
Подарунок від Ганнусі.
— У яких словах фізкультхвилинки є буква ю?
7) Письмо складів і буквосполучень
юл юм юс юв юн ють
8) Письмо слів
— Прочитайте слова.
— Що таке люк?
— Хто такий юнак?
9) Звуко-буквений аналіз слова юнак
— Скільки складів у слові?
— Назвіть перший склад.
— Чому буква ю позначає два звуки?
— Складіть речення зі словом юнак.
10) Письмо речення Я танцюю
— Прочитайте речення, уявивши, що в кінці нього замість крапки стоїть знак оклику, знак питання.
V. Розвиток мовлення. Розмова по телефону
1 Розглядування ілюстрації у зошиті
— Хто зображений на малюнку?
— Як одним словом можна назвати маму і дітей?
— Що готує сім’я? Чому ви так гадаєте?
2 Читання вірша І. Січовика «Юшка»
— Зіставте малюнок і вірш.
— Як звуть кожного з дітей? Чому ви так гадаєте?
3 Вступна бесіда
— Відгадайте загадку.
Через поле і лісок
Подається голосок.
Він біжить по проводах,
Скажеш тут, а чути там. (Телефон)
— Правильно. Це телефон. Які бувають телефони? Для чого вони потрібні?
— Так. Телефон — наш надійний помічник. Він допомагає ви­рішувати багато важливих справ. Інколи допомагає людям не ви­конувати зайвих дій: до когось іти або їхати, витрачаючи час.
— Слово телефон складається з двох слів: tele — далеко, phon — звук.
4 Розглядування малюнків
— Ось малюнки різноманітних телефонів, від тих, що були в далекому минулому, і до тих, якими люди користуються сьогод­ні. Які телефони найбільш розповсюджені сьогодні?
— Чому мобільний зв’язок зручніший?
— Як правильно користуватися мобільним телефоном?
— А що обов’язково є у стаціонарного телефону? (Важіль, труб­ка з проводом, диск з цифрами)
— Що станеться, якщо трубку покласти неправильно?
5 Повторення правил телефонного етикету
— Якою має бути розмова? (Короткою, ввічливою)
у кінці розмови?
— Якою може бути мета телефонної розмови? (Щось з’ясувати, викликати когось, домовитися про зустріч, передати інформацію, зробити замовлення, привітати, поспілкуватися.)
— Пам’ятайте:
• на початку розмови назвіть себе;
• коли телефонуєш, не можна запитувати, хто говорить;
• говорити слід коротко і ясно;
• телефонувати потрібно у зручний для співрозмовника час.
Фізкультхвилинка
Хто ж там,
хто вже так стомився
І наліво нахилився?
Треба дружно всім нам встати.
Фізкультхвилинку розпочати.
Руки вгору, руки вниз
На сусідів подивись.
І зроби чотири кроки.
Вище руки підніміть
І спокійно опустіть.
6 Слухання діалогів
— Прослухайте діалог. Охарактеризуйте його з точки зору пра­вильності ведення розмови.
Діалог 1
— Алло. Хто це?
— А хто вам потрібен?
— Оленко, це ти?
— Вона спить, уже десята година ночі.
— А з ким я говорю?
— Це її мама. А ви хто?
Діалог 2
— Добрий день! Це говорить Марічка. А Катруся вдома?
— Так, вона зараз підійде. Як твоє здоров’я, ти ж хворіла?
— Дякую. Вже все добре, я ходжу до школи.
— А ось і Катруся. Всього доброго!
— До побачення.
7 Ігрові сценки. Робота в групах
— Назвіть номери телефонів, які повинен знати кожен.
101 — пожежна служба
102 — міліція
103 — швидка допомога
104 — газова служба
— Ці телефони працюють цілодобово, бо це — телефони спеці­ального виклику.
Кожна група відповідно до одержаного номера телефону уявляє ситуа­цію, складає діалог та інсценує його за особами.
VI. Підсумок уроку
— Яку нову букву ви навчилися сьогодні писати?
— В яких словах зустрічається ця буква?

Немає коментарів:

Дописати коментар