четвер, 15 листопада 2012 р.

Урок 170 (письмо) Тема. Письмо великої букви Ц («це»), складів, слів із нею. Письмо речень


Урок 170 (письмо)
Тема. Письмо великої букви Ц («це»), складів, слів із нею. Письмо речень
Мета: навчити писати велику букву Ц (це), склади, слова з нею, будувати зі слів речення та записувати його з друкованого тексту; розвивати каліграфічне письмо, увагу, ста­ранність; виховувати працелюбність, взаємодопомогу.
Обладнання: підготовлена дошка; зображення великої букви Ц («це»); макет кошика з гаманцями; намальовані цибулинки; картки із завданням.
Хід уроку
I. Організаційний момент
— Увага, діти, сьогодні в нас незвичайний урок письма. Для звичайного уроку нам потрібні... (зошити, ручки, олівці, розрізна азбука). Перевірте, чи все готове до уроку!
Для незвичайного уроку потрібно відгадати загадку.
Сидить Марушка
В семи кожушках,
Хто її роздягає,
Той сльози проливає. (Цибуля)
— До нас надійшло прохання із Цибулинного царства, цар з ца­рівною просять нас допомогти їм знайти урожай цибулі. Цілий ко­шик цибулі зник у цибулинному царстві! (Учитель показує кошик і вішає його на дошку.) Допоможемо відшукати урожай? (Так)
II. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми, шукаючи цибулинки, навчимося писа­ти велику букву Ц («це»), склади, слова та цілі речення з нею.
III. Звукові аналітичні і синтетичні вправи
— Укажіть місце звуків [ц], [ц′] у словах: цибуля, стілець, стіл, ціна, цуценя, цирк, хатинка, цемент, олівець, царівна, цукерка.
(Учні називають звук та його місце у слові.) Ми знайшли декілька цибулин. (Учитель кладе їх у кишеньки кошика.)
— Прочитайте склади.

а

и

е

і

о

у

Ц— Прочитайте склад з м’яким приголосним [ц′]. (Ці) Ще одна цибулинка — до кошика! (Учитель кладе до кошика цибулинку.)
— Які слова можна утворити зі складами Ца, Ци, Це, Ці, Цу? Прочитаймо слова.
— Прочитайте слова, що відповідають на питання який? (Ціка­вий, цілий) Скільки складів у слові цап? (Один) У слові цемент? (Два) У слові цуценя? (Три) Прочитайте слова з одним складом. (Цап, цар, цирк) Молодці, знайшли ще одну цибулинку!
— Які звуки може позначати на письмі буква ц («це»)? (Буква «це» на письмі може позначати два приголосних звуки: твердий [ц] і м’який [ц′].) Повторімо всі разом!
Фізкультхвилинка
Станьте рівно, поверніться
До сонечка зверніться.
А тепер хай всі малята
Пострибають, мов зайчата.
Руки вгору підніміть,
Вдих і видих всі зробіть.
У садку зеленому
Цибульку знайдемо.
У плетені кошики
Ми все складемо.
Ніжки хай потрудяться —
Танок почнемо.
Чарівному царству
Все повернемо!
IV. Ознайомлення з конфігурацією великої букви Ц («це») .
— Нагадайте, будь ласка, коли слова пишуться з великої бук­ви? (Відповіді учнів.) Як пишуться слова, що стоять на початку ре­чення? (З великої букви) Що потрібно вміти, аби написати речення, що починаються словами Цілий / Царівна / Цвіркун? (Уміти пи­сати велику букву Ц («це»).)
Погляньте на зображення великої букви Ц («це»). (Учитель по­казує зразок рукописної літери у сітці зошита.) Велика буква Ц («це») складається (учитель показує на зразку) з трьох елементів: двох довгих прямих ліній, з яких перша заокруглюється вгорі, внизу і продовжується до верхньої міжрядкової лінії, а друга заокруглюється тільки внизу, і маленької петлі.
— Погляньте уважно, як правильно писати велику букву Ц («це»): починаємо писати нижче верхньої міжрядкової лінії; веде­мо, заокруглюючи, угору до цієї лінії; на відстані, яка дорівнює по­ловині робочого рядка, заокруглюємо праворуч; ведемо довгу пря­му лінію вниз на себе до нижньої рядкової лінії; заокруглюємо праворуч і продовжуємо до верхньої міжрядкової лінії; не відрива­ючи руки, ведемо по писаному вниз на себе від верхньої міжрядко­вої лінії до верхньої рядкової і далі до нижньої рядкової лінії; тор­каючись нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо праворуч угору; закінчуємо писати від другої довгої прямої лінії на відстані, що дорівнює половині робочого рядка, і на його середині; не відри­ваючи руки, ведемо вниз на себе коротку пряму лінію на відстань, що дорівнює половині висоти робочого рядка; заокруглюємо ліво­руч угору до перетину з нижньою рядковою і короткою прямою лі­ніями; закінчуємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Пи­шемо під рахунок: і-раз-і, два-і, три-і. (Учитель демонструє написання літери на дошці.)
— Спробуємо разом «написати» букву у повітрі. (Учитель з учнями «прописують» букву у повітрі.)
— Розгорніть прописи та знайдіть зразок великої букви Ц («це»). Візьміть простий олівець та покажіть одне одному ті еле­менти букви, які я називатиму: довга пряма лінія, заокруглена вго­рі і внизу до верхньої міжрядкової лінії; довга пряма лінія, заокруглена тільки внизу; маленька петля. (Учні в парах показують названі елементи букви.)
V. Вправи з письма
— Наведіть літери за поданим контуром у зошиті. (Учні наво­дять контури.) Ще раз зверніть увагу на написання букви. (Учи­тель демонструє написання, коментуючи його.) Напишіть три
літери самостійно. Порівняйте свої букви зі зразком: які елементи написані правильно, а які не дуже гарні.
— Допишіть рядок до кінця.
— Викладіть на партах слово цистерна — перший рядок, ціка­вий — другий рядок, цуценя — третій рядок. Уважно вимовте всі звуки слова та згадайте, які букви позначають ці звуки. (Учні ви­кладають слова на партах, учитель ходить між рядами, переві­ряє роботу учнів.) Кожен ряд отримує цибулинку! (Учитель кладе цибулю до кошика.)
— Пропишіть на другому рядку зошита велику букву Ц («це») так гарно і правильно, щоб отримати ще одну цибулину. (Учитель переві­ряє роботу учнів, по закінченні кладе ще одну цибулину до кошика.)
Пальчикова гімнастика
Цибулинки ми знайдемо,
(Учні утворюють «цибулинку» руками.)
В кошик всі їх покладемо.
(Діти кладуть «цибулинку» на стіл.)
— Запишемо в зошити склади, які ми утворили у таблиці: Ца, Ци, Це, Ці, Цо, Цу. (Учні пишуть за зразком учителя, який комен­тує з’єднання.)
— Погляньте: ми знайшли майже цілий кошик цибулі! (Учи­тель кладе до кошика ще одну.) Однак не вистачає ще декількох цибулин. Працюймо далі!
— Запишіть слова з дошки, які мають два склади. Пам’ятайте: на початку — велика буква Ц («це»). Слова запишіть в рядок через кому. (Цемент, Цегла, Ціна, Цілий, Цукор)
— Ще цибулинка до кошика! Не вистачає лише однієї. Які ж вдячні та веселі будуть цар із царівною, коли побачать нашу допо­могу і повний кошик цибулі! Останню цибулинку знайдемо, коли виконаємо останнє завдання. Кожен з вас отримає картку з почат­ком речення та словами, з яких потрібно скласти і записати речен­ня у зошити. (Учитель роздає картки по рядах.) Якщо комусь не зрозуміло, підніміть тихенько руку.
Картка 1
Цілий ______________________________________________.
(цар, цукерки, смачні, їв, день)
Картка 2
Царівна ____________________________________________.
(з, цуценям, гралась, веселим)
Картка 3
Цвіркун ____________________________________________.
(на, весело, скрипочці, грав)
— Прочитайте речення, які ви записали.
— Як радітимуть цар із царівною, що вони робитимуть? (Цар їстиме цукерки, а царівна буде гратися з цуценям.)
— Тепер кошик заповнений до краю. Які ми молодці, що допо­могли Цибулиному царству знайти загублений урожай! Добре діло зробили. Що ви відчуваєте зараз? Чи варто допомагати іншим і ро­бити добро? (Відповіді учнів.)
VI. Підсумок уроку
— Яку букву навчилися писати на уроці?
— Які звуки позначаються буквою ц («це») на письмі?
— Які слова з буквою ц («це») запам’ятали?
— Чи сподобалось вам допомагати іншим? Чому?
— Що сподобалося на уроці?

Немає коментарів:

Дописати коментар