четвер, 15 листопада 2012 р.

Урок 169 (читання) Тема. Закріплення знань про звукові значення букв Ц, ц («це»). Опрацювання тексту «Циркова залізниця». Урок-подорож


Урок 169 (читання)
Тема. Закріплення знань про звукові значення букв Ц, ц («це»). Опрацювання тексту «Циркова залізниця». Урок-подорож
Мета: закріпити знання про звукові значення букв Ц, ц («це»), первинне уявлення про число іменників «один — багато»; розвивати фонематичний слух, спостережливість, навички осмисленого читання твору; виховувати почуття справедливості, бажання дотримува­тись правил поведінки у громадському транспорті, інтерес до читання.
Обладнання: буквена каса; квиток на потяг; чарівний мішечок із зображенням хлопчиків, зайчика, слонихи, лисиці, цапа, білочок; роздруковані речення з тексту «Циркова залізниця»; назви станцій: «Вокзал», «М’який — твердий», «Прочитай», «Спортивна», «Один — багато», «Цікава», «Цирк»; підготовлена завчасно дошка.
Хід уроку
I. Організаційний момент
— Увага, увага! На другій колії здійснюється посадка на швид­кий потяг «Перший клас», будьте уважні та обережні, нумерація вагонів з голови поїзда! (На дошці — назва «Вокзал».)
— Отаке, оголосили посадку на наш потяг, уважно перевірте, чи все готово до подорожі: Буквар, ручка, олівець, розрізна азбука, щоденник і чудовий настрій!
II. Повідомлення теми уроку
— Сьогодні запрошую вас до подорожі, протягом якої ми про­довжимо ознайомлення з буквою ц («це»), поліпшимо свій настрій та попрацюємо з цікавим текстом із Букваря.
III. Підготовчі артикуляційно-слухові вправи
— Стривайте, нам обов’язково потрібні квитки, без них нас ніх­то не пустить до вагону. Щоб отримати квиток, необхідно виконати завдання: послухайте та назвіть слова зі звуком [ц] або [ц′].
Жив цар у палаці,
Спав цар на матраці,
Якось цар всю ніч не спав —
Йому цвіркунчик заважав.
Ну, а зранку у віконце
Вже заглядувало сонце.
Прокидайся цар, бо ранок —
На столі стоїть сніданок.
Там і яйця, і цукерки,
І цибулі піввідерця!
— Які слова зі звуком [ц] або [ц′] запам’ятали? (Цар, палац, ма­трац, цвіркунчик, віконце, сонце, яйця, цукерки, цибуля, відерце)
— Молодці, а ось і наші квитки! (Учитель показує квитки.) Кінцева зупинка — «Цирк». Поїхали!
— Доки ми розміщуємось у вагоні, пропоную вам трохи відпо­чити. Я називатиму слова, ваше завдання — визначити, який звук (твердий [ц] чи м’який [ц′]) є у слові та показати відповідне по­значення звука («–», «=»).
Палац, матрац, цвіркунчик, віконце, сонце, яйця, цукерки, ци­буля, відерце.
— Наша перша зупинка — «М’який — твердий». (Назва стан­ції — на дошці.)
— Почуєте м’який звук [ц′] — плесніть у долоні.
Стілець, сцена, ціна, цирк, олівець, царівна, ціль, цемент, цегла, продавець, цибуля, залізниця.
— Визначте місце приголосних звуків [ц], [ц′] у словах: цап, стілець, сцена, стіл, цуценя, лисиця, хлопець, ставок, центнер, цифра. (Учні називають звук та вказують його місце у слові.)
— Ми їдемо залізницею до цирку. Складіть схеми слів цирк та залізниця на партах. Яке слово довше? коротше? У якому слові звук [ц] ([ц′]) м’який, твердий?
— Яка буква позначає приголосні звуки — твердий [ц] та м’який [ц′]? (Буква ц)
IV. Вправи з читання
— Наступна наша зупинка… (Учитель вивішує назву «Прочи­тай» на дошку, учні читають її.) Ми з вами — на станції «Прочи­тай». Чому вона так називається? (Відповіді учнів.)
— Прочитайте склади у таблиці. (Спочатку читають усі ра­зом, потім — за рядами, хлопчики / дівчатка, індивідуально.)

а

о

я

и

у

ьо

е

і

ю

Ц


— Прочитайте слова.
— Прочитайте слова по черзі ланцюжком.
— Прочитайте слова з твердим звуком [ц].
— Прочитайте слова, які відповідають на запитання хто?, що?, який?
— Прочитайте слово, написане з великої букви. Чому воно пи­шеться з великої букви? (Гриць — це ім’я хлопчика, імена завжди пишуться з великої букви.)
— Прочитайте речення (запис на дошці).
— Як , на вашу думку, почувається продавець? (Відповіді учнів.) Уявіть, що ви знайшли загублений олівець, що ви зробите? (Відпо­віді учнів.) Загублені речі обов’язково слід повертати їх господарям!
Будьте уважні та обережні. Ми прибуваємо на станцію «Спор­тивна»!
Фізкультхвилинка
Я малюю зайчика для вас — раз!
(Колові рухи руками над головою.)
Це у нього голова — два!
(Руки кладуть на голову.)
Це у нього вуха догори — три!
(Підняти руки вгору.)
Це стирчить у нього хвостик сірий — чотири!
(Повертати тулуб вправо,вліво.)
Це очиці весело горять — п’ять!
Один, два, три, чотири, п’ять —
Нам потрібно спочивать!
Тож піднімемо руки вгору
Та подивимось на зорі.
А тепер всі руки в боки —
Як зайчики — скоки, скоки.
(Руки до очей біноклем.)
— Наступна зупинка — «Один — багато». (Учитель вивішує назву на дошку.)
— Прочитайте пари слів.
Залізниця — залізниці
олівець — олівці
— Доберіть відповідне слово — один або багато — до цих слів. Заєць? (Один) Зайці? (Багато) Олівець? (Один) Олівці? (Багато)
— Доберіть відповідне слово — один або багато — до слів.
Крамниця —
Хлопець —
— Як будуть звучати слова, коли їх багато? (Крамниця — крам­ниці, хлопець — хлопці)
— Доберіть відповідне слово — один або багато — до слів.
Зайці —
Лисиці —
— Утворіть пари до слів багато — один! (Зайці — заєць, лиси­ці — лисиця)
Учитель дописує слова, утворюючи пари: зайці — Заєць, лисиці — Ли­сиця.
— Уважно погляньте на пари слів і скажіть, чим вони відрізня­ються? (Перші букви слів різні, в одному — велика, в іншому — малень­ка.) Чому Заєць і Лисиця написано з великої букви? (Відповіді учнів.)
— Коли ми говоримо про звичайних звірів, тоді їх назви пи­шуться з малої букви, а якщо звірі стають героями казок, тоді… (вони пишуться з великої букви).
V. Робота за Букварем (с. 113)
— Увага, увага, будьте обережні, швидкий потяг «Перший клас» прибуває на станцію «Цікава». (Учитель вивішує назву.)
— Розгорніть Буквар на сторінці 113. Хто зображений на ма­люнку? (Лисиця, білочки, заєць, цап) Де відбуваються події? (Біля квиткової каси) Хто хоче купити квитка? (Білочки) Хто працює касиром? (Лисичка) Хто начальник станції? (Цап) Чому Зайчик засмучений? (Відповіді учнів.)
— Хотів Зайчик проїхати без квитка. Що з ним сталося потім, дізнаємось згодом. Чи правильно їздити без квитка? (Ні) Яких пра­вил поведінки ви дотримуєтесь у транспорті? (Відповіді учнів.)
— Кінцева зупинка — «Цирк»! (Учитель вивішує назву.)
А цирк який цікавий!
В нім цілий день вистави.
Танцюють в цирку циркачі —
Гірські цапи-бородачі.
— Прочитайте назву твору в Букварі. («Циркова залізниця») Як ви гадаєте, про що йтиметься у творі? (Відповіді учнів.)
— Послухайте текст і скажіть, що ж трапилось із Зайчиком? (Читання тексту вчителем, учні відповідають на запитання.)
Фізкультхвилинка
— Прочитайте текст самостійно. Знайдіть і прочитайте усі сло­ва, у яких є буква ц («це»). Прочитаємо текст ланцюжком.
— Яка назва твору? Де побували Сашко з Грицем? Що робила Лисиця? Хто стояв під віконцем каси? Ким був Цап? Кого вивели на арену? Що хотів зробити Зайчик? Чи вдалося йому це?
— Назвіть героїв оповідання! (Сашко з Грицем, Слониха, Лиси­ця, Білочки, Цап, Заєць)
— У чарівному мішечку заховалися герої «Циркової залізниці». Ваше завдання — дістати зображення, назвати героя та розповісти, що він робив у творі.
Учитель пропонує учням дістати із мішечка зображення хлопчиків, Слонихи, Лисиці, Білочок, Цапа, Зайця; учні розповідають усе, що запам’ятали про обраного героя.
— У чарівному мішечку є речення з тексту. Ваше завдання — виразно прочитати обране речення! (Учні обирають речення з мі­шечка і намагаються виразно його прочитати.)
— Давайте прочитаємо текст «Циркова залізниця» ланцюж­ком, але так само виразно, як ми щойно це робили. (Читання тек­сту учнями ланцюжком.)
VI. Підсумок уроку
— Яку букву продовжували вивчати на уроці?
— Чи сподобалась вам подорож?
— Яка станція вам найбільше запам’яталась і чим?
— Охарактеризуйте вчинок Зайчика і дайте йому пораду.

презентація до уроку 169 by aleksandrovka1986

Немає коментарів:

Дописати коментар