четвер, 15 листопада 2012 р.

Урок 168 (письмо) Тема. Письмо рядкової букви ц («це»), складів, слів із нею


Урок 168 (письмо)
Тема. Письмо рядкової букви ц («це»), складів, слів із нею
Мета: навчити писати рядкову букву ц («це»), склади, слова з нею; розвивати спостереж­ливість, навички каліграфічного письма, фонематичний слух; виховувати повагу до інших, взаємодопомогу, працелюбність.
Обладнання: підготовлена дошка; зображення рядкової букви ц («це»); зображення цапа, цирку, царівни, цукру, цегли, цукерки; картки з написами «з горобцем», «малює», «гусеницю», «олівцем»; розрізна азбука.
Хід уроку
I. Організаційний момент
— Погляньте на свої робочі місця: на парті лежать ручка, олі­вець, зошит, щоденник, розрізна азбука. Перевірте робоче місце свого сусіда по парті та покажіть на власному прикладі, як потріб­но сидіти на уроці!
II. Звукові аналітичні і синтетичні вправи
— Відгадайте загадку.
Довгі вуха, куций хвіст,
До мисливства в нього хист:
Все знаходить навмання
Це маленьке... (цуценя).
— Який звук стоїть на початку слова? ([ц]) Дайте йому харак­теристику. (Приголосний твердий) У слові цуценя є ще один звук [ц]? (Так) Де він знаходиться у слові? (Усередині)
— Побудуйте в парах звукову схему до слова цуценя на парті. Скільки букв у слові? (6) А звуків? (6) Який голосний наголоше­ний? ([а])
— Які склади утворюють звук [ц] та голосні звуки [у], [е] у слові цуценя? (цу, це)
— Які слова можна утворити, додавши склад цу?
— Утворіть слова, додавши склад це.
— Наступна загадка!
Я у кожній є квартирі:
Сидіння та ноги чотири.
Для комфорту спинку маю,
Багато місця не займаю. (Стілець)
— Який останній звук у слові стілець? ([ц′]) Дайте йому харак­теристику. (Приголосний, м’який)
— Утворіть слова, додаючи звук [ц′].
— У парах на партах побудуйте слово гаманець та його звукову схему.
— Якою буквою позначаються звуки: приголосний твердий [ц] та приголосний м’який [ц′]? (Буквою «це»)
— Повторимо правило! (Буква «це» на письмі може позначати два приголосних звуки: твердий [ц] і м’який [ц′].)
III. Повідомлення теми уроку
— Хто це?
— Цапок.
— Що це?
— Ціпок.
— А це?
— Яйце.
— А ти?
— Буква... (це).
— Сьогодні ми навчимося писати рядкову букву «це», склади та слова з нею.
IV. Засвоєння конфігурації літери
— Погляньте на зображення рядкової букви ц («це»). Яку бук­ву вона вам нагадує? (Букву и) Рядкова буква ц («це») складається з трьох елементів: двох коротких прямих ліній, заокруглених вни­зу праворуч, і маленької петлі. (Учитель демонструє елементи букви на малюнках, пише їх окремо на дошці.)
— Уважно простежте, як пишеться рядкова буква ц («це»): по­чинаємо писати від верхньої рядкової лінії пряму вниз на себе, біля нижньої рядкової заокруглюємо, торкнувшись цієї лінії, ведемо вгору до верхньої рядкової лінії, не відриваючи руки, пишемо по писаному коротку пряму вниз на себе, заокруглюємо біля нижньої рядкової лінії праворуч угору, закінчуємо писати від другої корот­кої лінії на відстані, що дорівнює половині робочого рядка і трохи вище нижньої рядкової лінії, не відриваючи руки, ведемо вниз до себе коротку пряму лінію на відстань, що дорівнює половині висо­ти робочого рядка, заокруглюємо ліворуч угору до перетину з ниж­ньою рядковою і короткою прямою лініями, закінчуємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії.
— Разом зі мною «напишемо» букву ц («це») у повітрі. (Учні ра­зом із учителем «прописують» букву в повітрі.)
— Розгляньте зображення букви ц («це») у своїх зошитах. Зна­йдіть і покажіть одне одному три елементи цієї букви: дві короткі прямі лінії, заокруглені внизу праворуч, і маленьку петлю.
V. Вправи з письма
— Наведіть літери за поданим у зошиті контуром. Далі напи­шіть три літери самостійно. Обміняйтесь зошитами і перевірте пра­вильність написання літер, поясніть товаришеві, який елемент на­писано неправильно, а який — правильно. (Учні обмінюються зошитами для взаємоперевірки.)
— Кожен у своєму зошиті допишіть рядок до кінця.
Пальчикова гімнастика
СТІЛЕЦЬ
Варіант 1
Вихідне положення: ліву долоню поставити вертикально, паль­ці уверх — це «спинка» стільця. До неї приставити кулачок правої руки — це «сидіння».
Нумо, дітки, молодці,
посідаймо на стільці.
Небагато треба вміння —
Зробим спинку і сидіння.
Варіант 2 (ускладнений)
Змінювати положення рук почергово на рахунок раз-два.
Раз: ліва рука — «спинка», права рука — «сидіння».
Два: права рука — «спинка», ліва рука — «сидіння».
— Напишемо другий рядок літери ц («це») під рахунок. (Учи­тель показує написання літери, рахуючи раз-і, два-і, три-і; учні пишуть самостійно у зошитах половину рядка під рахунок учи­теля.)
— Допишіть рядок самостійно.
— Утворіть склади.
— Запишемо склади від нижнього до верхнього з’єднання. Назвіть склад, що має нижнє з’єднання. (ця) Запишіть його в зо­шити, а я — на дошці. (Учні пишуть за зразком.) Назвіть склади з середнім з’єднанням! (ца, це, цо) Запишемо їх, продо­вжуючи рядок. Які склади мають верхнє з’єднання? (ці, цу) Допишіть їх.
Фізкультхвилинка
Руки в сторону, в кулачок.
Розгинай — і на бочок.
По колінах вдарим нижче, нижче, нижче.
Руки вгору піднімемо вище, вище, вище.
— Назвіть, що зображено на малюнках. (Учитель демонструє зображення цапа, цирку, царівни, цукру, цегли, цукерки; учні на­зивають предмет.) Вимовте слово за звуками. (Учні промовляють кожне слово за звуками.) Запишемо назви у зошити! (Учні пишуть слова за зразком учителя.)
— Прочитайте вірш.
Соня смажила млин..і,
ось і тісто на ру..і.
Як з роботи прийде тато —
хай він їсть млин..ів багато.
— Яких букв бракує у словах? (Букви («це»)) Що робила Соня? (Смажила млинці.) Для чого вона це робила? (Щоб тато після роботи поїв.) Як можна охарактеризувати дівчинку? (Відповіді учнів.) Подобається вам поведінка дівчинки? (Відповіді учнів.) Чому? (Відповіді учнів.) Як ви допомагаєте батькам? (Відповіді учнів.)
— Після доброго діла час і відпочити, а ще краще — відпочива­ти з користю. Як, наприклад, Гриць:
Гриць … … … … . (Запис на дошці.)
з горобцем, малює, гусеницю, олівцем. (Слова на картках.)
— Доповніть речення словами у правильному порядку. Хто прочитає, що утворилося?
Гриць малює олівцем гусеницю з горобцем.
Учитель ставить картки у правильному порядку.
— Запишіть речення собі в зошити.
VI. Підсумок уроку
— Яку букву навчилися писати?
— Які звуки позначаються нею на письмі?
— Які слова з буквою ц («це») запам’ятали?
— Кому і як треба допомагати?

Немає коментарів:

Дописати коментар