четвер, 15 листопада 2012 р.

Урок 166 (письмо) Тема. Закріплення навичок письма слів з великої букви Ї. Розвиток зв’язного мовлення. Ти і твій співрозмовник


Урок 166 (письмо)
Тема. Закріплення навичок письма слів з великої букви Ї. Розвиток зв’язного мовлення. Ти і твій співрозмовник
Мета: закріпити навички написання слів з великої букви Ї, слів із нею; розвивати увагу, слухове сприйняття, зв’язне мовлення; виховувати культуру ведення розмови.
Обладнання: зображення чи іграшка їжачка; підготовлена дошка; зображення рукописної великої букви Ї; правила спілкування; картки для індивідуального завдання.
Хід уроку
I. Організаційний момент
— На урок завітав гість. Відгадайте, хто він.
В нас гуляє біля тину,
Має носик-намистину,
Схожий він на будячок.
Це колючий... (їжачок).
Учитель вивішує зображення тварини на дошку або кладе іграшку на стіл.
— Їжачок цікавиться, що означає: учні готові до уроку письма? Покажіть йому, будь ласка, на власному прикладі.
II. Аналітичні і синтетичні вправи зі звуками
— Їжачок відвідує Лісову школу, однак він пропустив урок ви­вчення великої букви Ї. Просить вашої допомоги.
Визначте місце звуків [йі] у таких словах: їжа, мої, їдальня, з’їм, переїхав, воїн, герої, їздити. (На початку, в середині, у кінці)
— Якою буквою позначається на письмі м’який приголосний звук [й] та голосний [і]? (Буквою ї)
— Давайте усі разом повторимо правило для Їжачка! (Буква ї позначає приголосний м’який звук [й] та голосний [і].)
III. Вправи з письма
— Пропоную навчити Їжачка писати велику букву Ї. Поглянь­те на зображення рукописної букви Ї та скажіть, яку букву вона нагадує. (Велику букву І)
— Їжачок знайшов відмінність між двома буквами. Що він має на увазі?
І без Ї не ступить кроку‚
Поміж ними чвар нема.
І до Ї моргає оком‚
Ї у відповідь — двома.
(Буква «І» та «Ї» відрізняються кількістю крапок угорі.)
— Нагадайте, з яких елементів складається велика буква Ї? (Велика буква Ї складається з чотирьох елементів: короткої пря­мої похилої, довгої прямої лінії з заокругленням унизу ліворуч і двох крапок, що не поєднуються з іншим елементом.)
— Розгорніть зошити. Покажемо Їжачкові, як правильно писа­ти велику букву Ї? Давайте і самі згадаємо.
Учитель пише на дошці, коментуючи: починаємо писати вище середи­ни відстані між верхньої рядковою та верхньою міжрядковою лініями,
ведемо коротку пряму праворуч угору до верхньої міжрядкової лінії, не відриваючи руки, ведемо вниз довгу пряму лінію до нижньої рядкової лі­нії, заокруглюємо вліво, закінчуємо писати близько середини робочого рядка, двома дотиками до паперу трішки вище верхньої міжрядкової лінії ставимо дві крапки так, щоб початок першого елемента був між ними.
— Спочатку напишіть велику букву Ї у повітрі. Напишіть три великі букви Ї під рахунок: раз, два-і, три, чотири. Допишіть ря­док до кінця, а ми з Їжачком пройдемо та подивимося.
— Сподобалося Їжачкові, але не вміє він поєднувати велику букву Ї з іншими буквами, просить допомогти написати злиття зі звуків: [й] [і] [к], [й] [і] [р], [й] [і] [н], [й] [і] [х], [й] [і] [ж], [й] [і] [с], [й] [і] [л], [й] [і] [м], [й] [і] [й] [і].
— Спочатку прочитаємо злиття. Побудуйте їх з букв розрізної азбуки на партах. Запишіть злиття в зошитах, у кожному — вели­ка буква Ї. (Учитель записує на дошці Їк, Їр, Їн, Її — верхнє; Їх, Їж, Їс — середнє; Їл, Їм — нижнє з’єднання.)
Пальчикова гімнастика
— Бачить їжачок, що ви стомились, і пропонує вам гімнастику для пальчиків.
ЇЖАЧОК
Вихідне положення: поставити долоні під кутом одна до одної. Розташувати пальці одні­єї руки між пальцями іншої. Ворушити прямими пальчиками.
Як ти носиш, їжачок,
Так багато колючок?
— Прочитайте вірш, який написав Їжачок.
Іжак, іжаченя,
Іздять по гриби щодня.
Іжачиха помагає,
Сироіжки ім збирає.
— Чи все правильно написав Їжачок? Якої помилки він при­пустився? (Переплутав букву ї з буквою і.) Напишіть слова з бук­вою ї в зошити, але на початку слова пишіть велику букву Ї.
IV. Робота з розвитку зв’язного мовлення
— За вашу допомогу Їжачок хоче поділитися з вами своєю та­ємницею, яка допоможе вам бути приємним цікавим співрозмов­ником. Спочатку уважно послухайте невеличке оповідання.
НЕПРИЄМНА РОЗМОВА
З лісової школи поверталася вчителька Сова.
— Ей, е, зачекай! — почула вона позаду. Пані Сова продовжува­ла йти далі. Її наздогнав Вовчик:
— Чому не зупинилась? — здивувався Вовчик. — Я ж тебе кликав!
— Вибач, мене звуть не Ей. Я старша за тебе, і правильно було б звернутись до мене на «Ви», а ще краще…
— Та, я цей, і так все знаю! Просто ніколи мені, я додому поспі­шаю, а у Вас хотів спитати, можна завтра на уроці математики мене не питати. Я ще погано, цей, зрозумів тему,— пояснював Вовчик.
Однак вчителька Сова відповіла:
— Вибач, часу в мене теж немає для такої неприємної розмови!
Вовчик дивувався:
— Чому це розмова неприємна?
— Скажіть, будь ласка, чому ж розмова була неприємною? (Від­повіді учнів.) Що неправильно робив Вовчик? (Відповіді учнів.) Да­вайте спробуємо дати поради Вовчикові, щоб він став приємним співрозмовником. (Діти висувають свої пропозиції.)
— Їжачковий секрет для вихованого співрозмовника — це пра­вила спілкування. Перевіримо, чи збігаються вони з нашими по­радами Вовчикові?
Правила спілкування
1. Обов’язково привітайся зі співрозмовником.
2. Звертайся на «Ви» до незнайомих та старших людей.
3. Вживай ввічливі слова.
4. Не перебивай співрозмовника.
5. Якщо не погоджуєшся, ввічливо вислови свою думку.
— Яких правил дотримуєтесь ви під час спілкування? (Відпо­віді учнів.)
Фізкультхвилинка
Встаньте, діти, посміхніться,
Землі нашій уклоніться
За щасливий день вчорашній.
Всі до сонця потягніться,
Вліво, вправо нахиліться,
Веретенцем покрутіться.
Раз присядьте, два присядьте
Іза парти тихо сядьте.
— Їжачок приготував вам завдання. (Учитель роздає картки для роботи кожному учневі.)
Тестування
Обведіть правильну відповідь.
1. Оповідання називається:
а) «Розмова»;
б) «Приємна розмова»;
в) «Неприємна розмова».
2. З лісової школи поверталась:
а) учителька Сова;
б) учитель Вовчик;
в) учителька Сорока.
3. Пані Сову наздогнав:
а) Дятел;
б) Вовчик;
в) Їжачок.
4. Вовчик гукав пані Сову:
а) Вчителько;
б) Ей;
в) пані Сова.
5. Вовчик хотів, щоб його не запитували на уроці:
а) письма;
б) математики;
г) читання.
6. У пані Сови для неприємної розмови не було:
а) слів;
б) терпіння;
в) часу.
7. Хто вживав увічливі слова під час розмови?
а) Вовчик;
б) Сова;
в) обоє.
Ключі: 1 б, 2 а, 3 б, 4 б, 5 б, 6 в, 7 б.
— Послухайте оповідання ще раз та виконайте завдання на картках. Будьте уважними, ви повинні відповісти на запитання за змістом оповідання, обвести правильну відповідь на карточці. Я чи­татиму лише один раз, тож слухайте і спробуйте запам’ятати.
Учитель читає текст «Неприємна розмова».
Учні виконують роботу за картками. Учитель зачитує кожне запитан­ня та варіанти відповідей, дає декілька секунд на виконання завдання.
V. Підсумок уроку
— Яку букву вчили писати Їжачка?
— Які звуки позначає буква ї на письмі?
— Які правила спілкування запам’ятали?

Немає коментарів:

Дописати коментар